We can help?
Subscribe to newsletter
Primaq - Prima Mag

We are glad you would like to subscribe to our newsletter. Get first-hand information about our promotions and news!

Home page > Blog > Hogy tároljuk szakszerűen és biztonságosan a műtrágyát
Request for quotationDeliveryDelivery
Hogy tároljuk szakszerűen és biztonságosan a műtrágyát

ÚTMUTATÓ A SZILÁRD MŰTRÁGYÁK KEZELÉSÉHEZ ÉS TÁROLÁSÁHOZ

Biztonságos kezelés és tárolás

 • Az ammónium-nitrát alapú műtrágyákat - mivel veszélyt jelenthetnek a környezetre - a műtrágyaipar és a kapcsolódó szervezetek irányelveinek megfelelően kell tárolni. Így megelőzhetjük a felszíni vizek és a talajvíz nitráttal való szennyeződését.
 • A 28%-nál alacsonyabb nitrogéntartalommal és 80%-nál kevesebb ammónium-nitrát (AN) tartalommal rendelkező műtrágyái veszélytelen anyagoknak minősülnek, általában nem gyúlékonyak és nem éghetőek szivarégés folyamán.
 • Azonban a 28%-nál magasabb nitrogén-tartalmú, ammónium-nitrát alapú műtrágyák erősen oxidatív hatásúak, melyek szemirritációt okozhatnak. Az ilyen műtrágyák tárolása során speciális biztonsági előírásokat kell betartani, és ezen anyagok a szállítás során veszélyesnek minősülnek (ADR).

 

A műtrágyák minőségének megőrzése

 • A műtrágyákat hőtől távol és 32 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten tárolja.
 • Biztosítson szellőzést és elegendő biztonsági teret a tető és a műtrágya rakat teteje között.
 • A legkorábban betárolt műtrágyát használja fel először, és tartsa naprakészen a műtrágyakészlet nyilvántartását.
 • Az AN (ammónium-nitrát) alapú műtrágyákat a karbamidtól elkülönítve kell tárolni.
 • A műtrágyákat mindig száraz és tiszta helyen tárolja.

 

Zsákos műtrágya

 • Ügyeljen arra, hogy megakadályozza a vízzel való érintkezést (a földről vagy vízáteresztő padlóról, szivárgó tetőről, nyitott ajtókból és tetőablakokból), és ha szükséges, helyezze a zsákokat raklapokra.
 • Kültéri tárolás esetén kerülje a csomagolt műtrágyák közvetlen napsugárzásnak való kitételét, tárolja azokat árnyékos és jól szellőző helyen.
 • Ha nincs más alternatíva, takarja le a rakatot világos színű műanyag fóliával vagy ponyvával a zsákok védelme érdekében.
   

 

Ömlesztett műtrágya

 • Az ömlesztett műtrágyát takarja le nem gyúlékony műanyag fóliával vagy ponyvával.
 • Csökkentse a szétszóródás lehetőségét azáltal, hogy kerüli a túlrakodást.
 • Tartsa tisztán a közlekedő utakat, a kiszóródott műtrágyát azonnal takarítsa fel.
 • Ne hajtson át járművel a kiszóródott műtrágyán.

 

Megfelelő tárolás

 • A big-bageket mindig piramis formában, egymást átfedve, és legfeljebb két rétegben ajánlott tárolni. Egy további, egyrétegű sor legyen az elülső (szabad, nem fal melletti) oldalakon.
 • A big-bagek eltávolítása felülről lefelé történjen. A rakodási vagy kirakodási folyamat teljes ideje alatt meg kell őrizni a piramis formát.
 • A műtrágyák kezelése során ügyeljen arra, hogy ne károsodjon az áru. A big-bag zsák sérülése esetén a várható lebillenés irányából ne közelítse azt meg, mivel instabillá válhat és leeshet, összezúzva a mellette álló embereket.
 • Ne engedje, hogy bárki a big-bag rakat közelében álljon. A gyalogos közlekedéshez hagyjon biztonsági távolságot.
 • Ne hagyja, hogy a raklapok vagy a big-bagek megdőljenek, és ne tárolja a rakatot lejtős területen.
 • A raklapokat pontosan egymásra kell rakni, legfeljebb két rétegben. Hasonlóan a big-bag tárolásához, az első sorban a raklapok is csak egy rétegben legyenek.
 • A meredek halmokban tárolt ömlesztett műtrágyákat felülről lefelé kell elhordani. Ezáltal minimálisra csökkenthető annak a veszélye, hogy egy nagyobb mennyiség hirtelen meginduljon lefelé.
 • Műtrágyahalom mozgatásánál mindig figyeljen erre a kockázatra.

 

Biztonsági szabályok

 • Soha ne dohányozzon, ne fogyasszon élelmiszereket vagy italokat a műtrágyák tárolóhelyén.
 • A járműveket nem szabad a műtrágya tárolóhelyiségben parkolni, kivéve fel- vagy lerakodás alatt.
 • A gépjárműveknek olaj- és üzemanyag szivárgástól mentesnek kell lenniük.
 • A műtrágyákat az alábbiaktól elkülönítve kell tárolni:
   
  • Üzemanyag; szerves vagy éghető anyagok, például olajok és zsírok, fűrészpor, gabona, magvak, fű, szalma; fémsók, mint kromát, cink, réz, nikkel és kobalt vegyületek; sűrített gázok; növény-egészségügyi termékek
  • Erősen lúgos anyagok, mint a mész, cement és fém-salak
  • Vegyszerek, mint a sósav és kénsav; valamint az ammónium-nitrát alapú műtrágyákat a kálium-kloridtól, ammónium-szulfáttól és a nátrium-kloridtól is el kell különíteni
  • Hőforrások, például kemencék, hegesztési és csiszolási munkák, lámpák, kapcsolók, elektromos kábelek, túlmelegedett gépalkatrészek, vagy bármilyen forrás, amely gyújtópontot vagy szikrát hozhat létre

 

A műtrágyák biztonságos kezelése

 • Mindig tompított élekkel rendelkező emelővillákat használjon annak érdekében, hogy elkerülje a big-bag fülek esetleges sérülését.
 • A big-bageket vagy raklapokat mindig sík talajra helyezze.
 • Szállítás közben kerülje a súrlódást, a zsákok érintkezését a talajjal.
 • Legyen óvatos a műtrágyaszóró feltöltésekor. A műtrágyák rakodása során senki ne tartózkodjon az emelési / szállítási területen vagy a megemelt big-bag alatt.
 • Ügyeljen rá, hogy ne essen kár az áruban. Emelés közben kerülje a big-bag kilengését, hogy megőrizze a munkagép stabilitását.
 • A láthatósági mellény viselése csökkenti az elütéses balesetek kockázatát.
 • A big-baget alulról kell kinyitni egy hosszú nyelű késsel. Mindig oldalt álljon, sose a big-bag alatt, így elkerülheti, hogy a kiömlő, nagy tömegű műtrágya kárt tegyen Önben.
 • Az üres big-bag zsák nem tölthető újra, így át kell adni egy engedéllyel rendelkező újrahasznosítási vállalkozónak. 

 

 

A műtrágyák kezelésének veszélyei

Külső hő (tűz, koncentrált hőforrás) esetén a kémiai reakció a műtrágyák bomlásához vezethet, amely mérgező gázok (nitrogén-oxid, ammónia) felszabadulását okozhatja, különösen nitrogén tartalmú műtrágyák esetében.
A 28%-nál magasabb nitrogéntartalommal rendelkező, ammónium-nitrát tartalmú műtrágyák, amennyiben helyesen tárolják őket, biztonságosak.
Ennek ellenére robbanásképesek lehetnek, amennyiben több rendkívüli körülmény egyszerre lép fel:

 • Magas hő, amely megolvasztja a műtrágyákat
 • Gáz kibocsátás megfelelő szellőztető rendszer nélkül (magas nyomást létrehozva)
 • Az egyéb vegyi anyagokkal, például tüzelőolajjal, szerves anyagokkal való szennyeződés
 • Berobbanást okozó feltételek (gázpalack, lőszer)


Általános óvintézkedések

Kerülje a porképződést és annak bőrrel, szemmel és ruházattal való érintkezését.
Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg egyéni védőeszközeit, hogy azok megőrizzék a megelőző funkciójukat.
 

Vészhelyzeti intézkedések tűz esetén

Helyezzen ki egy naprakész térképet a tároló létesítményekről és egy vészhelyzeti evakuálási tervet egy könnyen hozzáférhető helyen és tájékoztassa az ott dolgozókat a vészhelyzeti teendőkről.


Tűz vagy műtrágyából származó füst esetén:

1. Hívja a tűzoltóságot a 112-es számon (európai segélyhívó szám): adja meg a műtrágyák helyét és típusát
2. Ne lélegezze be a füstöt!
3. Evakuálja a területet
4. Evakuáljon másokat, anélkül, hogy veszélyeztetné saját magát
5. Biztosítsa az eszközöket (áramtalanítsa a berendezéseket)


A tűzoltáshoz nagy mennyiségű vizet használjon! Ne használjon vegyi tűzoltó készüléket, habot, gőzt vagy homokot az ammónium-nitrát alapú műtrágyákon, mivel azok bomlanak.

 

Biztonság

A REACH rendelet és az Európai Unió 98/2013-as, a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló rendelete alapján a következő pontok azokra a műtrágyákra vonatkoznak, amelyek legalább 16 %, ammónium-nitrátban kifejezett nitrogént (azaz legalább 8 % nitrát-nitrogént és 8 % ammónium-nitrogént) tartalmaznak.

 • Védje a műtrágyatároló létesítményeket az illetéktelen hozzáféréstől.
 • Tárolja a műtrágyát zárható helyiségekben, ezáltal csökkentve a lopások kockázatát.
 • Vezessen naprakész leltárt, hogy gyorsan megállapíthassa, ha lopás történt.
 • Ne hagyjon vagy tároljon big bag-es műtrágyát az út mentén, a szántóföldön, vagy nyilvános területen.
 • Haladéktalanul jelentse a készlet eltéréseit vagy veszteségeit a rendőrségnek.
 • Ne értékesítsen vagy ajándékozzon műtrágyát nem professzionális felhasználóknak.
 • Őrizze meg az összes kísérő dokumentumot (szállítólevél, számla, gyártási azonosító).
   

Ellenőrző lista

Az ellenőrző lista használatával megítélheti, mennyire biztonságosan tárolja Ön a műtrágyáját:

 

 • Tartsa távol a műtrágyákat a hőforrásoktól
 • Tartsa távol a nedvességet és vizet
 • Védje a berendezéseket és a padlót a korróziótól
 • Kerülje a homlokrakodó kanalának túltöltését,  tartsa tisztán a közlekedő utakat és kijáratokat
 • A meredek halmokban tárolt ömlesztett műtrágyákat felülről lefelé bontsa meg
 • Óvja a 28%-nál több nitrogént tartalmazó műtrágyákat a közvetlen napfénytől
 • Rakatolja biztonságosan a big bageket és raklapokat
 • Körültekintően ürítse a big baget a műtrágyaszóróba
 • Mindig tartsa szem előtt a biztonsági előírásokat
 • Előzze meg a műtrágya-tároló létesítményekbe való jogosulatlan belépést
 • Minden műtrágya rakat és tároló legyen megjelölve árukísérő okmánnyal
 • Kezelje az üres zsákokat a helyi előírásoknak megfelelően

 

JOGI NYILATKOZAT: A jelen dokumentumban foglalt információkat a Primag Kft. jóhiszeműen adja meg.
A Primag Kft.  semmilyen felelősséget nem vállalnak az ezen információk pontatlanságáért vagy hiányosságáért, vagy olyan károkért, amelyek az információk bármilyen módon történő felhasználásából erednek.

Forrás: www.borealis-lat.com

Subscribe to newsletter

We are glad you would like to subscribe to our newsletter. Get first-hand information about our promotions and news!

Message

Questions, messages? Share it with us!