Hogy tároljuk szakszerűen és biztonságosan a műtrágyát
Kezdőoldal > Blog > Szakmai cikkek > Hogy tároljuk szakszerűen és biztonságosan a műtrágyát

Hogy tároljuk szakszerűen és biztonságosan a műtrágyát

,
2022.04.25. | Szakmai cikkek | műtrágya tárolás , műtrágya ,

ÚTMUTATÓ A SZILÁRD MŰTRÁGYÁK KEZELÉSÉHEZ ÉS TÁROLÁSÁHOZ
 

Biztonságos kezelés és tárolás

 • Az ammónium-nitrát alapú műtrágyákat - mivel veszélyt jelenthetnek a környezetre - a műtrágyaipar és a kapcsolódó szervezetek irányelveinek megfelelően kell tárolni. Így megelőzhetjük a felszíni vizek és a talajvíz nitráttal való szennyeződését.
 • A 28%-nál alacsonyabb nitrogéntartalommal és 80%-nál kevesebb ammónium-nitrát (AN) tartalommal rendelkező műtrágyái veszélytelen anyagoknak minősülnek, általában nem gyúlékonyak és nem éghetőek szivarégés folyamán.
 • Azonban a 28%-nál magasabb nitrogén-tartalmú, ammónium-nitrát alapú műtrágyák erősen oxidatív hatásúak, melyek szemirritációt okozhatnak. Az ilyen műtrágyák tárolása során speciális biztonsági előírásokat kell betartani, és ezen anyagok a szállítás során veszélyesnek minősülnek (ADR).
   

A műtrágyák minőségének megőrzése

 • A műtrágyákat hőtől távol és 32 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten tárolja.
 • Biztosítson szellőzést és elegendő biztonsági teret a tető és a műtrágya rakat teteje között.
 • A legkorábban betárolt műtrágyát használja fel először, és tartsa naprakészen a műtrágyakészlet nyilvántartását.
 • Az AN (ammónium-nitrát) alapú műtrágyákat a karbamidtól elkülönítve kell tárolni.
 • A műtrágyákat mindig száraz és tiszta helyen tárolja.

 

Zsákos műtrágya

 • Ügyeljen arra, hogy megakadályozza a vízzel való érintkezést (a földről vagy vízáteresztő padlóról, szivárgó tetőről, nyitott ajtókból és tetőablakokból), és ha szükséges, helyezze a zsákokat raklapokra.
 • Kültéri tárolás esetén kerülje a csomagolt műtrágyák közvetlen napsugárzásnak való kitételét, tárolja azokat árnyékos és jól szellőző helyen.
 • Ha nincs más alternatíva, takarja le a rakatot világos színű műanyag fóliával vagy ponyvával a zsákok védelme érdekében.
   

Zsákos műtrágyát ne tárolj napon

 

Ömlesztett műtrágya

 • Az ömlesztett műtrágyát takarja le nem gyúlékony műanyag fóliával vagy ponyvával.
 • Csökkentse a szétszóródás lehetőségét azáltal, hogy kerüli a túlrakodást.
 • Tartsa tisztán a közlekedő utakat, a kiszóródott műtrágyát azonnal takarítsa fel.
 • Ne hajtson át járművel a kiszóródott műtrágyán.

 

Megfelelő tárolás

 • A big-bageket mindig piramis formában, egymást átfedve, és legfeljebb két rétegben ajánlott tárolni. Egy további, egyrétegű sor legyen az elülső (szabad, nem fal melletti) oldalakon.
 • A big-bagek eltávolítása felülről lefelé történjen. A rakodási vagy kirakodási folyamat teljes ideje alatt meg kell őrizni a piramis formát.
 • A műtrágyák kezelése során ügyeljen arra, hogy ne károsodjon az áru. A big-bag zsák sérülése esetén a várható lebillenés irányából ne közelítse azt meg, mivel instabillá válhat és leeshet, összezúzva a mellette álló embereket.
 • Ne engedje, hogy bárki a big-bag rakat közelében álljon. A gyalogos közlekedéshez hagyjon biztonsági távolságot.
 • Ne hagyja, hogy a raklapok vagy a big-bagek megdőljenek, és ne tárolja a rakatot lejtős területen.
 • A raklapokat pontosan egymásra kell rakni, legfeljebb két rétegben. Hasonlóan a big-bag tárolásához, az első sorban a raklapok is csak egy rétegben legyenek.
 • A meredek halmokban tárolt ömlesztett műtrágyákat felülről lefelé kell elhordani. Ezáltal minimálisra csökkenthető annak a veszélye, hogy egy nagyobb mennyiség hirtelen meginduljon lefelé.
 • Műtrágyahalom mozgatásánál mindig figyeljen erre a kockázatra.

 

Biztonsági szabályok

 • Soha ne dohányozzon, ne fogyasszon élelmiszereket vagy italokat a műtrágyák tárolóhelyén.
 • A járműveket nem szabad a műtrágya tárolóhelyiségben parkolni, kivéve fel- vagy lerakodás alatt.
 • A gépjárműveknek olaj- és üzemanyag szivárgástól mentesnek kell lenniük.
 • A műtrágyákat az alábbiaktól elkülönítve kell tárolni:
   
  • Üzemanyag; szerves vagy éghető anyagok, például olajok és zsírok, fűrészpor, gabona, magvak, fű, szalma; fémsók, mint kromát, cink, réz, nikkel és kobalt vegyületek; sűrített gázok; növény-egészségügyi termékek
  • Erősen lúgos anyagok, mint a mész, cement és fém-salak
  • Vegyszerek, mint a sósav és kénsav; valamint az ammónium-nitrát alapú műtrágyákat a kálium-kloridtól, ammónium-szulfáttól és a nátrium-kloridtól is el kell különíteni
  • Hőforrások, például kemencék, hegesztési és csiszolási munkák, lámpák, kapcsolók, elektromos kábelek, túlmelegedett gépalkatrészek, vagy bármilyen forrás, amely gyújtópontot vagy szikrát hozhat létre

 

A műtrágyák biztonságos kezelése

 • Mindig tompított élekkel rendelkező emelővillákat használjon annak érdekében, hogy elkerülje a big-bag fülek esetleges sérülését.
 • A big-bageket vagy raklapokat mindig sík talajra helyezze.
 • Szállítás közben kerülje a súrlódást, a zsákok érintkezését a talajjal.
 • Legyen óvatos a műtrágyaszóró feltöltésekor. A műtrágyák rakodása során senki ne tartózkodjon az emelési / szállítási területen vagy a megemelt big-bag alatt.
 • Ügyeljen rá, hogy ne essen kár az áruban. Emelés közben kerülje a big-bag kilengését, hogy megőrizze a munkagép stabilitását.
 • A láthatósági mellény viselése csökkenti az elütéses balesetek kockázatát.
 • A big-baget alulról kell kinyitni egy hosszú nyelű késsel. Mindig oldalt álljon, sose a big-bag alatt, így elkerülheti, hogy a kiömlő, nagy tömegű műtrágya kárt tegyen Önben.
 • Az üres big-bag zsák nem tölthető újra, így át kell adni egy engedéllyel rendelkező újrahasznosítási vállalkozónak. 

 

Fedett tárolóban a legbiztonságosabb

 

A műtrágyák kezelésének veszélyei

Külső hő (tűz, koncentrált hőforrás) esetén a kémiai reakció a műtrágyák bomlásához vezethet, amely mérgező gázok (nitrogén-oxid, ammónia) felszabadulását okozhatja, különösen nitrogén tartalmú műtrágyák esetében.
A 28%-nál magasabb nitrogéntartalommal rendelkező, ammónium-nitrát tartalmú műtrágyák, amennyiben helyesen tárolják őket, biztonságosak.
Ennek ellenére robbanásképesek lehetnek, amennyiben több rendkívüli körülmény egyszerre lép fel:

 • Magas hő, amely megolvasztja a műtrágyákat
 • Gáz kibocsátás megfelelő szellőztető rendszer nélkül (magas nyomást létrehozva)
 • Az egyéb vegyi anyagokkal, például tüzelőolajjal, szerves anyagokkal való szennyeződés
 • Berobbanást okozó feltételek (gázpalack, lőszer)


Általános óvintézkedések

Kerülje a porképződést és annak bőrrel, szemmel és ruházattal való érintkezését.
Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg egyéni védőeszközeit, hogy azok megőrizzék a megelőző funkciójukat.
 

Vészhelyzeti intézkedések tűz esetén

Helyezzen ki egy naprakész térképet a tároló létesítményekről és egy vészhelyzeti evakuálási tervet egy könnyen hozzáférhető helyen és tájékoztassa az ott dolgozókat a vészhelyzeti teendőkről.


Tűz vagy műtrágyából származó füst esetén:

1. Hívja a tűzoltóságot a 112-es számon (európai segélyhívó szám): adja meg a műtrágyák helyét és típusát
2. Ne lélegezze be a füstöt!
3. Evakuálja a területet
4. Evakuáljon másokat, anélkül, hogy veszélyeztetné saját magát
5. Biztosítsa az eszközöket (áramtalanítsa a berendezéseket)


A tűzoltáshoz nagy mennyiségű vizet használjon! Ne használjon vegyi tűzoltó készüléket, habot, gőzt vagy homokot az ammónium-nitrát alapú műtrágyákon, mivel azok bomlanak.

 

Biztonság

A REACH rendelet és az Európai Unió 98/2013-as, a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló rendelete alapján a következő pontok azokra a műtrágyákra vonatkoznak, amelyek legalább 16 %, ammónium-nitrátban kifejezett nitrogént (azaz legalább 8 % nitrát-nitrogént és 8 % ammónium-nitrogént) tartalmaznak.

 • Védje a műtrágyatároló létesítményeket az illetéktelen hozzáféréstől.
 • Tárolja a műtrágyát zárható helyiségekben, ezáltal csökkentve a lopások kockázatát.
 • Vezessen naprakész leltárt, hogy gyorsan megállapíthassa, ha lopás történt.
 • Ne hagyjon vagy tároljon big bag-es műtrágyát az út mentén, a szántóföldön, vagy nyilvános területen.
 • Haladéktalanul jelentse a készlet eltéréseit vagy veszteségeit a rendőrségnek.
 • Ne értékesítsen vagy ajándékozzon műtrágyát nem professzionális felhasználóknak.
 • Őrizze meg az összes kísérő dokumentumot (szállítólevél, számla, gyártási azonosító).
   

Ellenőrző lista

Az ellenőrző lista használatával megítélheti, mennyire biztonságosan tárolja Ön a műtrágyáját:

 

 • Tartsa távol a műtrágyákat a hőforrásoktól
 • Tartsa távol a nedvességet és vizet
 • Védje a berendezéseket és a padlót a korróziótól
 • Kerülje a homlokrakodó kanalának túltöltését,  tartsa tisztán a közlekedő utakat és kijáratokat
 • A meredek halmokban tárolt ömlesztett műtrágyákat felülről lefelé bontsa meg
 • Óvja a 28%-nál több nitrogént tartalmazó műtrágyákat a közvetlen napfénytől
 • Rakatolja biztonságosan a big bageket és raklapokat
 • Körültekintően ürítse a big baget a műtrágyaszóróba
 • Mindig tartsa szem előtt a biztonsági előírásokat
 • Előzze meg a műtrágya-tároló létesítményekbe való jogosulatlan belépést
 • Minden műtrágya rakat és tároló legyen megjelölve árukísérő okmánnyal
 • Kezelje az üres zsákokat a helyi előírásoknak megfelelően

 

JOGI NYILATKOZAT: A jelen dokumentumban foglalt információkat a Primag Kft. jóhiszeműen adja meg.
A Primag Kft.  semmilyen felelősséget nem vállalnak az ezen információk pontatlanságáért vagy hiányosságáért, vagy olyan károkért, amelyek az információk bármilyen módon történő felhasználásából erednek.

Forrás: www.borealis-lat.com

Kiemelt bejegyzéseink
Kategóriák
Címkék
adózás AKG AÖP AÖP szerlisták árpa aszály baltacim bevallás bíborhere BIg-Bag zsák biogazdálkodás biominősítés biostimulátor biovetőmagok BMR borsó búza cirok concept családi gazdaság csávázás csicseriborsó csillagfürt deflektor FAO fémzárolt vetőmag földhasználat földtörvény fordított áfa formatartó Q-bag zsák füvesítés gazdálkodási napló gázolajszállítás granulátum gyep gyeptelepítés haszonbérlet helyszíni ellenőrzések hibridbúza IBC jogszabályváltozások jövedelmezőség KAP kárbejelentés kárenyhítési hozzájárulás kármentő tálca kérelem keverési igazolás kölcsönös megfeleltetés köles kukorica lóbab lucerna Lumino Pro méhlegelő minősítés mohar műtrágya műtrágya tárolás napraforgó NÉBIH növénykondícionálás ökológiai gazdálkodás ökológiai másodvetés olajtök olaszperje oltott lucerna őstermelő őstermelői igazolvány parkfű parlagfű permetezési napló pohánka Posztregisztrációs Fajtakísérlet repce riolittufa rozs somkóró sorköztakaró starter systiva szállítási határidő szarvaskerep szervestrágya szilázs szója szudánifű takarmány takarmánynövény takarmányrepce takarónövény talajbaktérium talajjavítás talajoltás támogatás tanúsítvány tápanyag tarlóbontás tenyészidő termesztés technológia tönkölybúza tőzeg trágyázás tritikálé új előírások UN ünnepi nyitvatartás vetésforgó vetésidő vetőburgonya vetőmag vetőmagnorma vis maior vöröshere zab zöldítés zöldtrágya zöldtrágyázás zöldugar
Üzenet
Kérdésed, üzeneted van? Oszd meg velünk!

 | Legkeresettebb termékek
Szarvasi-1
Rendelhető
Energiafű
Szarvasi-1 csávázatlan
Kiszerelés:
25 kg/zsák
Nettó egységár:
1 832 Ft/kg
Kosárba teszem
Méhlegelő 3.
Rendelhető
Méhlegelő keverék
Méhlegelő 3. csávázatlan
Kiszerelés:
10 kg/zsák
Nettó egységár:
1 742 Ft/kg
Kosárba teszem
Marha-Jó
Rendelhető
Szervestrágya
Marha-Jó
Kiszerelés:
25 kg/zsák
Nettó egységár:
147.50 Ft/kg
Kosárba teszem
Orgevit
Rendelhető
Szervestrágya
Orgevit
Kiszerelés:
600 kg/big-bag
Nettó egységár:
117.50 Ft/kg
Kosárba teszem
BactoFil Cell
Rendelhető
Talajbaktérium
BactoFil Cell
Kiszerelés:
10 liter/kanna
Nettó egységár:
13 352 Ft/liter
Kosárba teszem
 | Cikkajánló
Készülhetnek a gazdák: tovább nő 2024-től az ökológiai gazdálkodás támogatása
Készülhetnek a gazdák: tovább nő 2024-től az ökológiai gazdálkodás támogatása
2023.12.02. | Szakmai cikkek
2024-től bővül a biogazdaságok támogatása.
Tovább olvasok
Az ökológiai gazdálkodás új dimenziói
Az ökológiai gazdálkodás új dimenziói
2023.11.30. | Szakmai cikkek
A biogazdálkodás a jövő útja: környezetbarát gazdálkodási technikák és az egészséges élelmiszertermelés ötvözete.
Tovább olvasok
Gazdálkodási Napló - Friss infók
Gazdálkodási Napló - Friss infók
2023.11.22. | Agrártámogatások
2024-ben is lesz lehetőség a Gazdálkodási Napló egyszeri elektronikus feltöltésére!
Tovább olvasok