Kezdőoldal > Elállás - Visszaküldés

Elállás - Visszaküldés

ELÁLLÁSI JOG - VISSZÁRU - VISSZAKÜLDÉS

 • A Megrendelő a szerződéstől 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat.
 • A Megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az terméket átvette.
 • Az elállás csak írásos elállási nyilatkozat alapján érvényes, mely tartalmazza az elállás indokát.
 • Az elállási nyilatkozatot a primag@primag.hu e-mailcímre kérjük megküldeni. 
 • Ha nincs akadályozó tényező, akkor a kifizetett összeget legkésőbb az elállási nyilatkozat beérkezését követő 30 napon belül visszatérítjük.
 • Amennyiben a Megrendelő az termék átvételekor jelzi elállási szándékát, az terméket azonnal visszaszállítjuk, de az elállási jog gyakorlása miatt az termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő összes költséget a Megrendelő viseli. Visszautalás esetén ez az összeg a megrendelt termék és szolgáltatás összegéből levonásra kerül. 
 • Amennyiben a Megrendelő az átvételt követő 14 napon belül jelzi elállási szándékát, a visszaszállítás költsége és ehhez kapcsolódó adminisztrációs díj is őt terheli. 
 • A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben kerülhet sor, az adminisztrációs költségek és az egyéb elháríthatatlan költségek (pl. már le nem mondható fuvarköltségek) megfizetése mellett.
 • Az erre vonatkozó adminisztrációs költség kiszámlázásra kerül, melynek összege: 3.900 F t+ ÁFA 
 • Csak sértetlen és minőségileg nem kifogásolt terméket vagyunk kötelesek visszavenni.
 • A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza. Amennyiben az elállási jog alapján visszaszállított termék nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor kártérítésre vagyunk jogosultak, amennyiben a Megrendelő az termék állapotának romlását, tönkremenését vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő. A kártérítés összege termék és szolgáltatás összegéből levonásra kerül.
 • Át nem vett, visszaszállított csomagok esetén a visszaszállítás teljes költségét a Megrendelő viseli.
 • A csomag újraküldését kizárólag a felmerült kiszállítási díj (vissza, újra) ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani
 • Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletet - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól - letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.


A FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ VÁSÁRLÓ ELÁLLÁSI JOGA

A lentiekben meghatározott elállási jogot kizárólag azok a vásárlók érvényesíthetik, akik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) értelmében fogyasztónak minősülnek, azaz akik magánszemélyként, szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el. A Ptk- értelmében fogyasztónak csak és kizárólag „a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy” minősül.
 

 • A fogyasztó a megrendeléstől a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt 14 napos határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
 • A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja (rendelés visszaigazolás) és a termék átvételének napja között is gyakorolhatja. A fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti a megrendelés visszavonásának joga.
 • A mennyiben a fogyasztó még a szállítás megkezdése előtt jelzi az elállási szándékát, a befizetett előleg teljes összege visszautalásra kerül, az elállási nyilatkozat beérkezésétől számított 14 napon belül.
  Az eladó  - jóváíró számla alapján - kizárólag a számára átutalt összeg erejéig köteles az megrendelés értékét visszautalni. 
 •  A fogyasztó az elállási jogát a jelen dokumentum 1. sz. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.  
 • Az elállási nyilatkozatot a primag@primag.hu e-mail címre kell elküldeni.
 • Amennyiben a fogyasztó az áru átvételekor jelzi elállási szándékát, az árut a Szállító egyből visszaszállítja, így az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő összes költséget a Megrendelő viseli.
 • Visszautalás esetén ez az összeg a megrendelt termék és szolgáltatás összegéből levonásra kerül. 
 • Amennyiben a fogyasztó az átvételt követő 14 napon belül jelzi elállási szándékát, a visszaszállítás szervezése és költsége őt terheli. Ebben az esetben a fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni.
 • Az eladó csak sértetlen és minőségileg nem kifogásolt árut köteles visszavenni, csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában. 
 • Amennyiben az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor az eladó kártérítésre jogosult, amennyiben a fogyasztó az áru állapotának romlását, tönkremenését vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.
  A kártérítés összege termék és szolgáltatás összegéből levonásra kerül.
 • Át nem vett, visszaszállított csomagok esetén a visszaszállítás teljes költségét a vásárló viseli.
 • A csomag újra küldését kizárólag a felmerült kiszállítási díj (vissza, újra) ellenértékének előre történő átutalása esetén indítjuk el. 
 • Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. Kormányrendelet szövegét letölthetik a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

Üzenet
Kérdésed, üzeneted van? Oszd meg velünk!

Figyelem! A Caps Lock bekapcsolva!

+