Segíthetünk?
Hírlevél feliratkozás
Primaq - Prima Mag

Örülünk, hogy szeretnél feliratkozni hírlevelünkre. Értesülj Te is első kézből akcióinkról, újdonságainkról!

Kezdőoldal > Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek
AjánlatkérésKiszállításKiszállítás
Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek

A jelen Általános Értékesítési Szerződési Feltételek - továbbiakban AÉSZF - a Primag Kft. (9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24.) - továbbiakban Szállító - értékesítését és áruszállítását szabályozzák és a felek között létrejövő valamennyi egyedi szállítási és adás-vételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. ÁÉSZF alkalmazása során "megrendelő", ill. "áru/termék" és "szolgáltatás" alatt az egyes szállítási szerződésekben szereplő megrendelőt, mint másik szerződő felet (természetes, vagy jogi személyt), ill. az értékesített terméket kell érteni.
Amennyiben a Megrendelő az ÁÉSZF ellen írásban kifogással nem él, úgy jelen feltételek lépnek hatályba.
 

SZERZŐDÉS 

A szerződés az ÁÉSZF alapján, a mindenkor érvényes árak alapján, megrendelés aláírásával/e-mailben történő visszaigazolással jön létre.


MEGRENDELÉS

 • A Szállító a hivatalos elérhetőségein keresztül leadott megrendelést fogadja el:
  telefon:+36 30 444 88 77
  e-mail:  primag@primag.hu,
  webáruház: www.primag.hu 
   
 • A Szállító a Megrendelés alapján visszaigazolja a Megrendelő által rendelt termékeket és szolgáltatásokat az általa is elfogadott feltételekkel "Vevői megrendelés visszaigazolás/Díjbekérő" - továbbiakban "Visszaigazolás" dokumentummal.
   

EGYSÉGÁR

 • A primag.hu-n szereplő egységárak az ÁFA-t, valamint a kiszállítás díját NEM tartalmazzák.
 • Amennyiben a megrendelt termék összértéke - a kiszállítási díj nélkül - nem éri el a nettó 100 000-Ft-ot, úgy 3 000 Ft + áfa kezelési díjat számítunk fel. 
 • Amennyiben a weboldalon -  technikai okok miatt - a reálistól eltérő vagy hibás információ jelenik meg, cégünk azt a jelzéstől számított legrövidebb időn belül javítja.
 • Ilyen esetben a rendelés a hibás adattal nem kerül rögzítésre, hanem a helyes adatokkal, új rendelésként rögzítjük. 
 • Az egységár az adott tétel készletének erejéig érvényes!
   

VISSZAIGAZOLÁS

A Szállító a Megrendelő részére a következőket igazolja vissza:

 • Az áru, szolgáltatás pontos megnevezése
 • Kiszerelése
 • Egyéb tulajdonságai
 • Az áru átvételének (teljesítési helyének) pontos címe
 • Az átvevő személy neve
 • A szállítás módja, várható határideje
 • A fizetés módja és annak határideje
 • Amennyiben a megrendelő a díjbekérőn szereplő összeget a fizetési határidőt követő 14 napon belül nem teljesíti, úgy a rendelés törlődik 
 • A rendelés adatainak módosítására az előlegszámla kiállítását követően csak a felmerülő logisztikai/adminisztrációs költségek kifizetése után van lehetőség.
   

TELJESÍTÉS HELYE ÉS IDEJE

A Szállító gondoskodik arról, hogy a visszaigazolás alapján közösen elfogadott átvételi helyen az áru rendelkezésre álljon, illetve a megadott határidőig a Megrendelő által megjelölt helyre leszállításra kerüljön.


SZÁLLÍTÁS

 • Ha a Megrendelő szállítja el a termékeket, akkor a teljesítés helye az Szállító által megadott telephely.
 • Ha a Szállító szállítja a termékeket, akkor a teljesítés helye a Megrendelő által megjelölt szállítási cím.
 • Szállító szállítása esetén a kárveszély a lerakodást követően átszáll a Megrendelőre.
 • A visszaigazoláson szereplő szállítási időpont tájékoztató jellegű, így további pontosítást igényel a szállítást megelőzően e-mailben vagy telefonon.
 • A várható kiszállítási határidő: az áru készrejelentése vagy a központi raktárba való beérkezést követő 3-5 munkanap.
 • A fuvarozó előzetesen bejelentkezik telefonon a várható érkezésről.
 • Ha ennek ellenére sem tudja kézbesíteni az árut, azt egy újabb időpontban megpróbálja kiszállítani, melynek felára 3.500,- Ft+Áfa.
 • A jármű max. 30 percet várakozik díjmentesen egy-egy címen.
 • További várakozás kérés esetén fél óránként 3.900,-Ft+Áfa felár kerül kiszámlázásra.


MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI ÁTVÉTEL

 • A termékeket eredeti csomagolásban, sértetlenül adják fel a címzettnek.
 • Amennyiben Megrendelő bármilyen sérülést talál a csomagon, a fuvarozó köteles a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni.
 • Ha Megrendelő eltérést tapasztal a számlázott és a szállított tételek között, esetleg a sértetlen csomagolásban sérült árut talál, okvetlenül hívja a Primag Ügyfélszolgálatát: +36 30 444 88 77
 • Az áru minőségi és mennyiségi átvétele a visszaigazolásban megjelölt teljesítési helyen a teljesítést igazoló okmányok aláírásával egyidejűleg történik meg.
 • Mennyiségi és minőségi kifogás csak a teljesítést igazoló okmányon feltüntetett vagy külön jegyzőkönyvben felvett (Szállító képviselője/Fuvarozó által is aláírt) mennyiségekre vonatkozik.
 • A jogos minőségi vagy mennyiségi reklamáció esetén a Szállító haladéktalanul gondoskodik az áru cseréjéről.
 • Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szállító nem fogad el.  
   

SZAVATOSSÁG

 • Szállító szavatolja, hogy az áru a lejárati időn belül megfelel a szerződésben meghatározott specifikációnak.
 • A szavatosság nem vonatkozik az áru olyan hibáira, amelyek az átvételt követően (különösen a nem megfelelő tárolásból) keletkeztek.
 • Szállító jótáll azért, hogy az általa forgalmazott áru megfelel a Magyar Szabvány előírásainak. 
 • A vetőmag minőségét a Vetőmag-minősítő Bizonyítvány tanúsítja.
 • A termék minőségi hibáját az átvételtől számított 5 napon belül kérjük bejelenteni.
 • Vetőmag esetében a vetés időpontjától számított 30 napon belül, de legkésőbb minden naptári év június 15-ig (tavaszi vetés), illetve november 20-ig (őszi vetés) kell írásban bejelenteni a Szállítónak.
  Ezen időpont után beérkezett igényt a Szállító nem köteles figyelembe venni. 
 • A Szállító jótállási kötelezettsége kizárólag az általa szolgáltatott termék vételárának összegére korlátozódik.
 • Megalapozott igény esetén a Megrendelőnek jogában áll a termék kicserélését vagy vételár engedményt kérni.
 • Cégünk az alábbi esetekben nem tud elfogadni anyagi kártérítési igényt
  * a kiszállítás késéséből fakadó anyagi kár;
  * a megrendelő által megadott szállítási cím nem megközelíthető a fuvarozó által használt jármű bármelyikével;
  * a megrendelő hibás szállítási címet és/vagy hibás telefonos elérhetőséget adott meg;
  * a megrendelő vagy meghatalmazottja az előre jelzett szállítási időpontban nem elérhető; 
  * a megrendelő egyéb saját hibája/problémája okán nem veszi át a küldeményt, előzetesen az akadályoztatásáról nem tájékoztatja sem a kiszállítást végző fuvarozót, sem a Primag Kft.-t.   
   

BIG-BAG és Q-BAG ZSÁKOK

 • rendelés esetén a vevő felelőssége megadni a méretet, a szállítani/tárolni kívánt termék anyagát, fajsúlyát, tervezett töltési tömeget;
 • az ÚJ Big-Bag és ÚJ Q-BAG zsákok terhelhetőségét a SWL faktor mutatja, azaz a gyártó azt garantálja, hogy egyszeri felhasználás esetén ekkora tömegű áru a zsákban biztonsággal tárolható és a szokásos anyagmozgató gépekkel rakodható;
 • az SF faktor a terhelhetőség felső határát jelzi, ami terhelhetőség (SWL) és a biztonsági faktor szorzata, ami megadja azt a súlyt, amit a zsák kibír, anélkül, hogy elszakadna, vagy a benne tárolt anyag kiömlene; 
 • minden Big-Bag zsákon található egy címke, amely tartalmazza a gyártó és a gyártás adatait, bármely kifogás vagy reklamáció csak a címke birtokában kezdeményezhető;
 • További részletek a megfelelő Big-Bag és Q-bag használatról: https://www.primag.hu/blog/tudastar/big-bag-kisokos

 

FIZETÉSI FELTÉTELEK

A visszaigazolt egységár (termék, szolgáltatás) a fizetendő nettó és bruttó egységárat tartalmazza a visszaigazolásban meghatározott teljesítési helyen, a megadott fizetési határidővel.
A Szállító a visszaigazolásban rögzített fizetési mód és határidő alapján állítja ki számlát:

 • Előre utalás esetén az előleg bekérő levélre átutalt összegről előlegszámlát, majd a teljesítést követően végszámlát állít ki.
 • A számlát elektronikus úton, PDF formátumban küldi meg, melyet célszerű kinyomtatni és megőrizni.
 • A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.
 • Banki átutalás esetén a teljesítés napja és a visszaigazolásban rögzített fizetési határidő alapján állítja ki a végszámlát.
 • A számla keltétől számított 8 napon túl utólagos számlareklamációt nem áll módunkban elfogadni.
   

KÉSEDELMES FIZETÉS

A Szállító fenntartja a jogot, hogy a vevői számlán szereplő fizetési határidő és a pénzügyi rendezés között eltelt napokra késedelmi kamatot számoljon fel a Megrendelő részére, az aktuálisan érvényben lévő jegybanki alapkamat kétszereséig.
 

TULAJDONJON FENTARTÁSA

A Szállító az árura vonatkozó tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a Megrendelő az áru teljes vételárát ki nem fizette, valamint a szerződésből fakadó valamennyi kötelezettségét nem teljesítette.


ELÁLLÁSI JOG

 • A Megrendelő a szerződéstől 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat.
 • A Megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.
 • Az elállás csak írásos elállási nyilatkozat alapján érvényes, mely tartalmazza az elállás indokát.
 • Az elállási nyilatkozatot a primag@primag.hu e-mail címre kell elküldeni. 
 • Szállító köteles a Megrendelő által kifizetett összeget legkésőbb az elállási nyilatkozat beérkezését követő 30 napon belül visszatéríteni.
 • Amennyiben a Megrendelő az áru átvételekor jelzi elállási szándékát, az árut a Szállító egyből visszaszállítja, így az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő összes költséget a Megrendelő viseli. Visszautalás esetén ez az összeg a megrendelt termék és szolgáltatás összegéből levonásra kerül. 
 • Amennyiben a Megrendelő az átvételt követő 14 napon belül jelzi elállási szándékát, a visszaszállítás szervezése és költsége őt terheli. 
 • Szállító csak sértetlen és minőségileg nem kifogásolt árut köteles visszavenni, csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában. 
 • Amennyiben az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a Szállító kártérítésre jogosult, amennyiben a Megrendelő az áru állapotának romlását, tönkremenését vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő. A kártérítés összege termék és szolgáltatás összegéből levonásra kerül.
 • Át nem vett, visszaszállított csomagok esetén a visszaszállítás teljes költségét a Megrendelő viseli.
 • A csomag újra küldését kizárólag a felmerült kiszállítási díj (vissza, újra) ellenértékének előre történő átutalása esetén indítják. 
 • Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letölthetik a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

Hírlevél feliratkozás

Örülünk, hogy szeretnél feliratkozni hírlevelünkre. Értesülj Te is első kézből akcióinkról, újdonságainkról!

30 év alatt a piacon
Dinamikus növekedés
72 órán belüli szállítás
Széles választék
Üzenet

Kérdésed, üzeneted van? Oszd meg velünk!

Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás