Kezdőoldal > Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek

Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek

A jelen Általános Értékesítési Szerződési Feltételek - továbbiakban AÉSZF - a Primag Kft. (9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24.) - továbbiakban Szállító - értékesítését és áruszállítását szabályozzák és a felek között létrejövő valamennyi egyedi szállítási és adás-vételi szerződést helyettesítik vagy elválaszthatatlan részét képezik. ÁÉSZF alkalmazása során "megrendelő", ill. "áru/termék" és "szolgáltatás" alatt az egyes szállítási szerződésekben szereplő megrendelőt, mint másik szerződő felet (természetes, vagy jogi személyt), ill. az értékesített terméket kell érteni.

A Megrendelő a megrendelést megelőzően nyilatkozik az ÁÉSZF elfogadásáról.
 

MEGRENDELÉS 
 

A szerződés az ÁÉSZF alapján, a mindenkor érvényes árak és szállítási kondíciók alapján, megrendelés aláírásával/e-mailben történő visszaigazolással jön létre.

 • A Szállító a hivatalos elérhetőségein keresztül leadott megrendelést fogadja el:
  telefon:+36 30 444 88 77
  e-mail:  primag@primag.hu,
  webáruház: www.primag.hu 

 • A Szállító a Megrendelés alapján visszaigazolja a Megrendelő által rendelt termékeket és szolgáltatásokat az általa is elfogadott feltételekkel "Vevői megrendelés visszaigazolás/Díjbekérő" - továbbiakban "Visszaigazolás" dokumentummal.
   
 • A megrendelésket kizárólag kiszállítással tudjuk teljesíteni, személyes átvételre technikai és logisztikai okok miatt nincs lehetőség.  


VISSZAIGAZOLÁS   -  Szállítói szerződéssel megegyező dokumentum 
 

A Szállító a Megrendelő részére a következőket igazolja vissza:

 • Az áru, szolgáltatás pontos megnevezése
 • Kiszerelése
 • Egyéb tulajdonságai
 • Az áru átvételének (teljesítési helyének) pontos címe
 • Az átvevő személy neve
 • A szállítás módja, várható határideje
 • Az áru ellenértéke, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi a Megrendelőt terhelő költség.
 • A fizetés módja és annak határideje
 • Amennyiben a megrendelő a díjbekérőn szereplő összeget a fizetési határidőt követő 8 napon belül nem teljesíti, úgy a rendelés törlődik 
 • A rendelés adatainak módosítására  a rendelés visszaigazolásának időpontjától számított 12 óra elteltét követően csak a felmerülő logisztikai/adminisztrációs költségek kifizetése után van lehetőség.
 • Az erre vonatkozó adminisztrációs költség kiszámlázásra kerül, melynek összege: 3.900 F t+ ÁFA 
   

EGYSÉGÁR

 • A primag.hu-n szereplő egységárak az ÁFA-t, valamint a kiszállítás díját NEM tartalmazzák.
 • Amennyiben a megrendelt termék összértéke - a kiszállítási díj nélkül - nem éri el a nettó 150 000-Ft-ot, úgy 3 900 Ft + áfa kezelési díjat számítunk fel. Ettől egyedileg, adott termékköröknél eltekinthet az eladó (akció, kampány).
 • Amennyiben a weboldalon -  technikai okok miatt - a reálistól eltérő vagy hibás információ jelenik meg, cégünk azt a jelzéstől számított legrövidebb időn belül javítja.
 • Ilyen esetben a rendelés a hibás adattal nem kerül rögzítésre, hanem a helyes adatokkal, új rendelésként rögzítjük. 
 • Az egységár az adott tétel készletének erejéig érvényes!
 • Cégünk az adószámmal rendelkező és nem rendelkező vásárlóink között különbséget tesz az elszámolás során, azaz az adószámmal rendelkező vásárlók részére a mennyiségtől függő egyedi megállapodás alapján számolhat el.

 

TELJESÍTÉS HELYE ÉS IDEJE

A Szállító gondoskodik arról, hogy a visszaigazolás alapján közösen elfogadott átvételi helyen az áru rendelkezésre álljon, illetve a megadott határidőig a Megrendelő által megjelölt helyre leszállításra kerüljön.

 • Ha a Megrendelő szállítja el a termékeket, akkor a teljesítés helye az Szállító által megadott telephely.
 • Ha a Szállító szállítja a termékeket, akkor a teljesítés helye a Megrendelő által megjelölt szállítási cím.
 • Szállító szállítása esetén a kárveszély a lerakodást követően átszáll a Megrendelőre.
 • A visszaigazoláson szereplő szállítási időpont tájékoztató jellegű, így további pontosítást igényel a szállítást megelőzően e-mailben vagy telefonon.
 • A szezonalitásból fakadóan - az árukiadás és a logisztika leterheltsége miatt -  a kiszállításokban csúszás előfordulhat, ezt kérjük a termék felhasználásánál figyelembe venni!
 • Kiszállítási idő: az ÁRU KÉSZREJELENTÉSÉT/KÖZPONTI RAKTÁRBA VALÓ BEÉRKEZÉSÉT KÖVETŐ 3-5 MUNKANAP, vagy egyedi szállítási határidő a felek megegyezése szerint.
  Ez a határidő a szezon aktuális helyzetétől függően - alapanyag, üzemanyag, gazdasági és politikai folyamatok stb. - módosulhat.  
 • A fuvarozó előzetesen bejelentkezik telefonon a várható érkezésről.
 • Ha ennek ellenére sem tudja kézbesíteni az árut, azt egy újabb időpontban megpróbálja kiszállítani, melynek felára 3.500,- Ft+Áfa.
 • A jármű max. 30 percet várakozik díjmentesen egy-egy címen.
 • További várakozás kérés esetén fél óránként 3.900,- Ft + Áfa felár kerül kiszámlázásra.
 • A raklapra felrakható maximális mennyiség termékenként eltérő lehet, erről az adott termék oldalán találhat pontos adatot, a jobboldali információs ablakban.
 • Abban az esetben, ha a termék EUR raklapon érkezik és Ön azon is veszi át, CSERERAKLAP biztosítása szükséges. Ellenkező esetben ennek költsége 5.000,- Ft/db + Áfa egységáron  kiszámlázásra kerül.
   


MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI ÁTVÉTEL

 • A termékeket eredeti csomagolásban, sértetlenül adjuk fel a címzettnek.
 • Kérjük, hogy átvételkor alaposan ellenőrizd, hogy a leszállított termék a szállítólevélen szereplővel megegyezik-e, azaz a megrendelésnek megfelelő.
 • Az áru minőségi és mennyiségi átvétele a visszaigazolásban megjelölt teljesítési helyen a teljesítést igazoló okmányok aláírásával egyidejűleg történik meg.
 • Ha Megrendelő eltérést tapasztal a megrendelt és a szállított tételek között, esetleg a sértetlen csomagolásban sérült árut talál, okvetlenül hívja a Primag Ügyfélszolgálatát: +36 30 444 88 77
 • Amennyiben Megrendelő bármilyen sérülést talál a csomagon, a fuvarozó köteles a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni.
 • Mennyiségi és minőségi kifogás csak a teljesítést igazoló okmányon feltüntetett vagy külön jegyzőkönyvben felvett (Szállító képviselője/Fuvarozó által is aláírt) mennyiségekre vonatkozik.
 • A jegyzőkönyvet legkésőbb, a jegyzőkönyvön szerepelő dátumot követő 5 munkanapon belül kérjük megküldeni a primag@primag.hu e-mail címre.  
 • Az 5 munkanapon túli vagy jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!
 • A jogos minőségi vagy mennyiségi reklamáció esetén a Szállító haladéktalanul gondoskodik az áru cseréjéről.
 • Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szállító nem fogad el.  
   

SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

 • Szavatoljuk, hogy az termék a lejárati időn belül megfelel a szerződésben meghatározott specifikációnak.
 • Szavatolunk azért, hogy a termék megfelel a Magyar Szabvány előírásainak. 
 • A termékek minőségét az adott termékre vonatkozó Minősítést igazoló dokumentumok igazolják (Vetőmag-minősítő Bizonyítvány, Keverési igazolás, Certifikát, Termékspecifikáció).

A termék - az átvételkor már észlelt - minőségi hibáját legkésőbb az átvételtől számított maximum 3 napon belül kérjük bejelenteni, írásban, fotó kíséretében a primag@primag.hu e-mailcímre.

VETŐMAG:

bejelentés írásban, a vetés időpontjától számított 30 napon belül, de legkésőbb minden naptári év június 20-ig (tavaszi vetés), illetve december 20-ig (őszi vetés), a vetőmag címke másolatának becsatolásával;

VETŐBURGONYA:

az áru átvételét követő 2 munkanapon belül, ugyanis a tárolásból fakadó minőségi kifogást nem áll módunkban elfogadni. A jutazsák, melyben a burgonya kiszállításra kerül, csak szállításra alkalmas, a burgonya a vetésig, szellőztetve, megfelelő hőmérsékleten tartva tudja megőrizni a megfelelő minőségét. 

MŰTRÁGYA:

bejelentés írásban, a gyártástól számított 12 hónapon belül, mely adat a termék csomagolásán szerepel, a tárolás dokumentációjának becsatolásával;

A műtrágya tárolásra vonatkozó iránymutatás és szakmai javaslatok itt olvashatóak: Műtrágya tárolás szakszerűen

MŰSZAKI CIKKEK:

bejelentés írásban, az adott termékre vonatkozó jótállási/garancia-határidőn belül, jótállás esetén a jótállás becsatolásával;

ZSÁKOK:

bejelentés írásban, az átvételtő számított  3 hónapon belül, a zsákon található címke fotójának becsatolásával;
 

 • Ezen időpont után beérkezett reklamációt nem áll módunkban figyelembe venni. 
 • A szavatosság nem vonatkozik az termék olyan hibáira, amelyek az átvételt követően keletkeztek, különös tekintettel a nem megfelelő tárolásra.
 • A szavatossági, illetve adott esetben a jótállási kötelezettségünk – amennyiben a kijavítás vagy kicserélés nem lehetséges – kizárólag az általunk szolgáltatott termék vételárának összegére korlátozódik.
 • Megalapozott igény esetén a Megrendelőnek jogában áll a termék kicserélését vagy vételárengedményt kérni.
 • Cégünk az alábbi esetekben nem tud elfogadni kártérítési igényt: 
  * a kiszállítás késéséből fakadó anyagi kár;
  * a megrendelő által megadott szállítási cím nem megközelíthető a fuvarozó által használt jármű bármelyikével;
  * a megrendelő hibás szállítási címet és/vagy hibás telefonos elérhetőséget adott meg;
  * a megrendelő vagy meghatalmazottja az előre jelzett szállítási időpontban nem elérhető; 
  * a megrendelő egyéb saját hibája/problémája okán nem veszi át a küldeményt, előzetesen az akadályoztatásáról nem tájékoztatja sem a kiszállítást végző fuvarozót, sem a Primag Kft.-t.  
  * szakszerűtlen tárolásból eredő minőségi probléma
  * a minőségi vagy mennyiségi probléma jelzése az ÁÉSZF szavatosság pontjában megadott határidőn túl.
   

BIG-BAG és Q-BAG ZSÁKOK

 • A rendelés esetén a vevő felelőssége megadni a méretet, a szállítani/tárolni kívánt termék anyagát, fajsúlyát, tervezett töltési tömeget;
 • Az ÚJ Big-Bag és ÚJ Q-BAG zsákok terhelhetőségét a SWL faktor mutatja, azaz a gyártó azt garantálja, hogy egyszeri felhasználás esetén ekkora tömegű áru a zsákban biztonsággal tárolható és a szokásos anyagmozgató gépekkel rakodható;
 • az SF faktor a terhelhetőség felső határát jelzi, ami terhelhetőség (SWL) és a biztonsági faktor szorzata, ami megadja azt a súlyt, amit a zsák kibír, anélkül, hogy elszakadna, vagy a benne tárolt anyag kiömlene; 
 • minden Big-Bag zsákon található egy címke, amely tartalmazza a gyártó és a gyártás adatait, bármely kifogás vagy reklamáció csak a címke birtokában kezdeményezhető;
 • További részletek a megfelelő Big-Bag és Q-bag használatról: Big-Bag kisokos
   

FIZETÉSI FELTÉTELEK


A visszaigazolt egységár (termék, szolgáltatás) a fizetendő nettó és bruttó egységárat tartalmazza a visszaigazolásban meghatározott teljesítési helyen, a megadott fizetési határidővel.
A Szállító a visszaigazolásban rögzített fizetési mód és határidő alapján állítja ki számlát:

 • Előre utalás esetén az előleg bekérő levélre átutalt összegről előlegszámlát, majd a teljesítést követően végszámlát állít ki.
 • A számlát elektronikus úton, PDF formátumban küldi meg, melyet célszerű kinyomtatni és megőrizni.
 • A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.
 • Banki átutalás esetén a teljesítés napja és a visszaigazolásban rögzített fizetési határidő alapján állítja ki a végszámlát.
 • A számla keltétől számított 5 napon túl utólagos számlareklamációt nem áll módunkban elfogadni!
   

KÉSEDELMES FIZETÉS
 

A Szállító fenntartja a jogot, hogy a vevői számlán szereplő fizetési határidő és a pénzügyi rendezés között eltelt napokra késedelmi kamatot számoljon fel a Megrendelő részére, az aktuálisan érvényben lévő jegybanki alapkamat kétszereséig, de legalább a törvényes mértékig.
 

TULAJDONJOG FENTARTÁSA
 

A Szállító az árura vonatkozó tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a Megrendelő az áru teljes vételárát ki nem fizette, valamint a szerződésből fakadó valamennyi kötelezettségét nem teljesítette.
 

KISZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS REKLAMÁCIÓ, PANASZKEZELÉS

 • Amennyiben a vásárlónak valamilyen panasza van a vásárlással vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a "Kapcsolatfelvétel" menüpont alatti webes felületen, vagy a  primag@primag.hu e-mail címen, illetve postai levél útján is közölheti.
 • panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a Megrendelő rendelkezésére.
 • Kérjük, minden észrevételével, javaslatával, panaszával forduljon hozzánk bizalommal!

Üzenet
Kérdésed, üzeneted van? Oszd meg velünk!