Segíthetünk?
Kezdőoldal > Blog > Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek
Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek

A jelen Általános Értékesítési Szerződési Feltételek - továbbiakban AÉSZF - a Primag Kft. (9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24.) - továbbiakban Szállító - értékesítését és áruszállítását szabályozzák és a felek között létrejövő valamennyi egyedi szállítási és adás-vételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. ÁÉSZF alkalmazása során "megrendelő", ill. "áru/termék" és "szolgáltatás" alatt az egyes szállítási szerződésekben szereplő megrendelőt, mint másik szerződő felet (természetes, vagy jogi személyt), ill. az értékesített terméket kell érteni.
Amennyiben a Megrendelő az ÁÉSZF ellen írásban kifogással nem él, úgy jelen feltételek lépnek hatályba.

SZERZŐDÉS 

A szerződés az ÁÉSZF alapján, a mindenkor érvényes árak alapján, megrendelés aláírásával/e-mailben történő visszaigazolással jön létre.

MEGRENDELÉS

 • A Szállító a hivatalos elérhetőségein keresztül leadott megrendelést fogadja el:
  telefon:+36 30 444 88 77
  e-mail:  primag@primag.hu,
  webáruház: www.primag.hu 
   
 • A Szállító a Megrendelés alapján visszaigazolja a Megrendelő által rendelt termékeket és szolgáltatásokat az általa is elfogadott feltételekkel "Vevői megrendelés visszaigazolás/Díjbekérő" - továbbiakban "Visszaigazolás" dokumentummal.

EGYSÉGÁR

A primag.hu-n szereplő egységárak az ÁFA-t, valamint a kiszállítás díját NEM tartalmazzák.
Amennyiben a megrendelt termék nettó összértéke - a kiszállítási díj nélkül - nem éri el 80.000-Ft-ot, úgy 3.500-Ft + áfa kezelési díjat számítunk fel. 

VISSZAIGAZOLÁS

A Szállító a Megrendelő részére a következőket igazolja vissza:

 • Az áru, szolgáltatás pontos megnevezése
 • Kiszerelése
 • Egyéb tulajdonságai
 • Az áru átvételének (teljesítési helyének) pontos címe
 • Az átvevő személy neve
 • A szállítás módja, várható határideje
 • A fizetés módja és annak határideje
 • Amennyiben a megrendelő a díjbekérőn szereplő összeget a fizetési határidőt követő 14 napon belül nem teljesíti, úgy a rendelés törlődik 
 • A rendelés adatainak módosítására az előlegszámla kiállítását követően csak a felmerülő logisztikai/adminisztrációs költségek kifizetése után van lehetőség

TELJESÍTÉS HELYE ÉS IDEJE

A Szállító gondoskodik arról, hogy a visszaigazolás alapján közösen elfogadott átvételi helyen az áru rendelkezésre álljon, illetve a megadott határidőig a Megrendelő által megjelölt helyre leszállításra kerüljön.

SZÁLLÍTÁS

 • Ha a Megrendelő szállítja el a termékeket, akkor a teljesítés helye az Szállító által megadott telephely.
 • Ha a Szállító szállítja a termékeket, akkor a teljesítés helye a Megrendelő által megjelölt szállítási cím.
 • Szállító szállítása esetén a kárveszély a lerakodást követően átszáll a Megrendelőre.
 • A visszaigazoláson szereplő szállítási időpont tájékoztató jellegű, így további pontosítást igényel a szállítást megelőzően e-mailben vagy telefonon.
 • A fuvarozó előzetesen bejelentkezik telefonon a várható érkezésről.
 • Ha ennek ellenére sem tudja kézbesíteni az árut, azt egy újabb időpontban megpróbálja kiszállítani, melynek felára 3.500,- Ft+Áfa.
 • A jármű max. 30 percet várakozik díjmentesen egy-egy címen.
 • További várakozás kérés esetén fél óránként 3.900,-Ft+Áfa felár kerül kiszámlázásra.


MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI ÁTVÉTEL

 • A termékeket eredeti csomagolásban, sértetlenül adják fel a címzettnek.
 • Amennyiben Megrendelő bármilyen sérülést talál a csomagon, a fuvarozó köteles a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni.
 • Ha Megrendelő eltérést tapasztal a számlázott és a szállított tételek között, esetleg a sértetlen csomagolásban sérült árut talál, okvetlenül hívja a Primag Ügyfélszolgálatát: +36 30 444 88 77
 • Az áru minőségi és mennyiségi átvétele a visszaigazolásban megjelölt teljesítési helyen a teljesítést igazoló okmányok aláírásával egyidejűleg történik meg.
 • Mennyiségi és minőségi kifogás csak a teljesítést igazoló okmányon feltüntetett vagy külön jegyzőkönyvben felvett (Szállító képviselője/Fuvarozó által is aláírt) mennyiségekre vonatkozik.
 • A jogos minőségi vagy mennyiségi reklamáció esetén a Szállító haladéktalanul gondoskodik az áru cseréjéről.
 • Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szállító nem fogad el.  
   

SZAVATOSSÁG

 • Szállító szavatolja, hogy az áru a lejárati időn belül megfelel a szerződésben meghatározott specifikációnak.
 • A szavatosság nem vonatkozik az áru olyan hibáira, amelyek az átvételt követően (különösen a nem megfelelő tárolásból) keletkeztek.
 • Szállító jótáll azért, hogy az általa forgalmazott áru megfelel a Magyar Szabvány előírásainak. 
 • A vetőmag minőségét a Vetőmag-minősítő Bizonyítvány tanúsítja.
 • A termék minőségi hibáját az átvételtől számított 5 napon belül kérjük bejelenteni.
 • Vetőmag esetében a vetés időpontjától számított 30 napon belül, de legkésőbb minden naptári év június 15-ig (tavaszi vetés), illetve november 20-ig (őszi vetés) kell írásban bejelenteni a Szállítónak.
  Ezen időpont után beérkezett igényt a Szállító nem köteles figyelembe venni. 
 • A Szállító jótállási kötelezettsége kizárólag az általa szolgáltatott termék vételárának összegére korlátozódik.
 • Megalapozott igény esetén a Megrendelőnek jogában áll a termék kicserélését vagy vételár engedményt kérni.
   

VÉTELÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK

A visszaigazolt egységár (termék, szolgáltatás) a fizetendő nettó és bruttó egységárat tartalmazza a visszaigazolásban meghatározott teljesítési helyen, a megadott fizetési határidővel.
A Szállító a visszaigazolásban rögzített fizetési mód és határidő alapján állítja ki számlát:

 • Előre utalás esetén az előleg bekérő levélre átutalt összegről előlegszámlát, majd a teljesítést követően végszámlát állít ki.
 • A számlát elektronikus úton, PDF formátumban küldi meg, melyet célszerű kinyomtatni és megőrizni.
 • A számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles.
 • Banki átutalás esetén a teljesítés napja és a visszaigazolásban rögzített fizetési határidő alapján állítja ki a végszámlát
 • A számla keltétől számított 8 napon túl utólagos számlareklamációt nem áll módunkban elfogadni

KÉSEDELMES FIZETÉS

A Szállító fenntartja a jogot, hogy a vevői számlán szereplő fizetési határidő és a pénzügyi rendezés között eltelt napokra késedelmi kamatot számoljon fel a Megrendelő részére, az aktuálisan érvényben lévő jegybanki alapkamat kétszereséig.

TULAJDONJON FENTARTÁSA

A Szállító az árura vonatkozó tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a Megrendelő az áru teljes vételárát ki nem fizette, valamint a szerződésből fakadó valamennyi kötelezettségét nem teljesítette.

ELÁLLÁSI JOG

 • A Megrendelő a szerződéstől 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat.
 • A Megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.
 • Az elállás csak írásos elállási nyilatkozat alapján érvényes, mely tartalmazza az elállás indokát.
 • Az elállási nyilatkozatot a primag@primag.hu e-mail címre kell elküldeni. 
 • Szállító köteles a Megrendelő által kifizetett összeget legkésőbb az elállási nyilatkozat beérkezését követő 30 napon belül visszatéríteni.
 • Amennyiben a Megrendelő az áru átvételekor jelzi elállási szándékát, az árut a Szállító egyből visszaszállítja, így az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő összes költséget a Megrendelő viseli. Visszautalás esetén ez az összeg a megrendelt termék és szolgáltatás összegéből levonásra kerül. 
 • Amennyiben a Megrendelő az átvételt követő 14 napon belül jelzi elállási szándékát, a visszaszállítás szervezése és költsége őt terheli. 
 • Szállító csak sértetlen és minőségileg nem kifogásolt árut köteles visszavenni, csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában. 
 • Amennyiben az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a Szállító kártérítésre jogosult, amennyiben a Megrendelő az áru állapotának romlását, tönkremenését vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő. A kártérítés összege termék és szolgáltatás összegéből levonásra kerül.
 • Át nem vett, visszaszállított csomagok esetén a visszaszállítás teljes költségét a Megrendelő viseli.
 • A csomag újra küldését kizárólag a felmerült kiszállítási díj (vissza, újra) ellenértékének előre történő átutalása esetén indítják. 
 • Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letölthetik a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

30 év alatt a piacon
Dinamikus növekedés
72 órán belüli szállítás
Széles választék
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás