Támogatások - Aktualitások

Primag - primag mag
Primaq - Prima Mag

HÍRLEVÉL

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy Ön is elsőként értesülhessen újdonságainkról, akcióinkról.

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadom.

>> Hírek >> Támogatások - Aktualitások
Primag - primag mag
Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadom.

2017.11 hó

1. Gazdálkodási Napló beküldés – január 31-ig


Az eddigiektől eltérően nem február végéig, hanem január végéig kell a web-GN-t beküldeni! A támogatást igénylő köteles az előző évre vonatkozó gazdálkodási naplónak a meghatározott adattartalmát adott évet követő év január 1. és január 31. között az adott évre vonatkozóan aktuális elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani a NÉBIH-hez.

A gazdálkodási napló adattartalmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú.
Érintett jogcímek: VP AKG, VP ÖKO, THÉT, NATURA 2000

 


2. AKG aktuális teendők

 


A támogatott AKG-s szántón az integrált növényvédelem keretében általános kötelezettség, hogy hibridkukorica, repce, búza, napraforgó esetében évente, a többi növényfaj esetén két évnél nem régebbi számla vagy bizonylat megléte szükséges a minősített vetőmag használatáról.

 

 

Az AKG-s területre – kivéve gyep – az 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredmény meglétének folyamatosnak kell lennie. Az új belépőknek (2. körös AKG nyertesek) 2017. december 31-ig kell a talajmintát a laboratóriumba juttatni, azonban ügyelni kell arra, hogy az AKG-ba bevitt területeken a nitrátrendelet előírásait be kell tartani, így a műtrágyahasználatot megelőzően a talajvizsgálati eredménynek már rendelkezésre kell állnia.


A talajvizsgálati eredményeken alapuló tápanyag-gazdálkodási tervet minden évben szeptember 30-ig, vagy azt követő betakarítás esetén a betakarítást követő 30 napon belül el kell készíteni.

 


A 2017-ben tiltott növényvédőszer hatóanyagok listája: https://www.palyazat.gov.hu/node/57277

 


A kivágást és az újratelepítést 15 napon belül be kell jelenteni.

 

- zöldtrágyázás
- istállótrágya kijuttatása
- baktériumtrágya kijuttatása
- középmély lazítás

 

A támogatás keretében az egybeművelt tábla nem jogosult támogatásra, illetve amennyiben a támogatott egy adott blokkon belül úgy gazdálkodik, hogy egy kötelezettségvállalással érintett területével szomszédos egyéb, nem támogatott területén azonos növényt termeszt, akkor a területeket el kell különítenie (pl. 50-60 cm-es sáv, ültetvény esetében a közös sarokpontokon, töréspontokon természetes anyagú jelölőtárgy stb.).


 

3. Két új VP pályázat jelent meg, egyelőre társadalmi egyeztetésre
 

 

1.) Borszőlőültetvény telepítés támogatása
 

A tervezet szerint:
 

Támogatható:

Új borszőlőültetvény telepítése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke: 40-70%.

 

Előkészítés (talajelőkészítés, tápanyagfeltöltés):

- ha az érintett terület átlagos lejtése 12% feletti (nettó): 2 millió Ft/ha

- ha az érintett terület átlagos lejtése 12%, vagy az alatti (nettó): 1 millió Ft/ha

 

Telepítés:

- minimum 5 000 db oltvány vagy dugvány/ha és az felett (nettó): 1 millió Ft/ha

- 5 000 db oltvány vagy dugvány/ha alatt (nettó) 500 ezer Ft/ha

 

Támberendezés létesítése (nettó)  1 millió Ft/ha

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 15. napjától 2020. augusztus 31. napjáig lesz lehetőség.

 

További részletek:

https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-cm-felhvs-tervezete

 

 

2.) Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása
 

A tervezet szerint:
 

Támogatható:

Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben, állattartó gazdaságokban, élelmiszeripari- és borászati üzemekben.
 

pl. meglévő fóliaházak, növényházak, hűtőházak,… utólagos külső hőszigetelése, külső nyílászáró-csere/ korszerűsítése, fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, világítási rendszereinek korszerűsítése, stb.

pl. állattartó gazdaságok épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

pl. élelmiszeripari és borászati feldolgozáshoz kötődő erőforrás és energiahatékonyság javítását célzó projektek, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

Egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 19. napjától 2020. február18. napjáig van lehetőség.

 

További részletek:

https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-mezgazdasgi-s-feldolgoz-zemek-energiahatkonysgnak-javtsa-cm-felhvs-tervezete

 


4. Leader felhívások

 

A VP6-19.2.1-17 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására irányuló helyi pályázati felhívások elérhetőek a Magyar Államkincstár honlapján található ún. helyi felhívás kereső alkalmazásban, ahol Helyi Akciócsoportonként és településenként lehet tájékozódni a pályázati lehetőségekről az alábbi linken: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok

A helyi támogatási kérelmeket elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az egyes helyi pályázati felhívásokban olvasható „4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” fejezetben található információk alapján.

 


5. Időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása


A pályázat a klímaváltozás és a kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károk megelőzésére irányul. A rendelkezésre álló keretösszeg 4,72 milliárd forint.


A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
 

 

 

 


Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 20 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 100 millió forint.

A támogatás maximális mértéke egyéni projekt esetén az összes elszámolható költség 60%-a kollektív módon végrehajtott projekt esetén az összes elszámolható költség 80 %-a;

A következő értékelési határnap: 2018. január 8.6. Kisüzemek fejlesztése


Támogatási kérelmet nyújthat be:

Főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó (2. számú melléklet szerinti biztosított (főfoglalkozású), vagy szociális szövetkezet, amennyiben: igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári évben az Standard Termelési Érték (STÉ) módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó mezőgazdasági termelés értéke eléri a 3000 euro STÉ értéket, de
nem haladja meg a 6000 euro STÉ értéket vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból az előző naptári évben, vagy a megelőző három év átlagában.

A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legfeljebb négy éves időszak elteltével a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót.

A támogatás mértéke, összege:

1) Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
2) Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.
3) Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a.
4) A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével tervezhető és igényelhető.

A következő értékelési határnap: 2018. március 20.7. Erdősítés támogatása


A felhívás keretében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe:

1. a) erdőtelepítés elsőkiviteléhez
    b) ipari célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez.


2. Erdőtelepítés esetén további támogatás vehető igénybe:

a) fenntartási (ápolási) tevékenységekhez,
b) kieső tényleges jövedelem pótlásához.


3. Az elsőkivitelhez igényelhető kiegészítő tevékenységek:

3.1. erdőtelepítés elsőkiviteléhez: kerítés, villanypásztor, padka, erdőszegély kialakítása, mikorrhizált csemete telepítése.

3.2. Ipari célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez: kerítés, villanypásztor.


A következő értékelési határnap: 2018. ápr. 30.


 

8. Agrár-erdészeti rendszerek


A felhívás keretében szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszerek, illetve gyepgazdálkodással kombinált fás legelők, vagy fás kaszálók, valamint mezővédő fásítások (fasor, facsoport) újonnan történő létrehozására igényelhető forrás.

A pályázati felhívásra magánjogi földhasználók, települési önkormányzatok és társulásaik, mint jogszerű földhasználók nyújthatják be kérelmüket.

A következő értékelési határnap: 2018. január 15.

 


9. Továbbra is nyitva lévő VP jogcímek
 


 

 

10. VP pályázati döntések
 

Az ültetvénytelepítést támogató felhívás esetében első körben 154 darab kérelem nyert összesen 4,24 milliárd forintot. A gomba- és hűtőházak létesítésére és korszerűsítésére beérkezett kérelmek közül 98 darab részesült pozitív elbírálásban, összesen 7,76 milliárd forint értékben. Az üveg- és fóliaházak esetében pedig 114 darab kérelem, összesen 15,66 milliárd forint támogatásban részesülhet a beruházások megvalósításához.

A Miniszterelnökség felhívja a figyelmet, hogy a kertészeti pályázatok esetében a támogatási döntések még nem fejeződtek be, a felhívások további szakaszai kapcsán még zajlik az értékelési munka. Ezek eredményéről az ősz folyamán kapnak értesítést a pályázók.

 

Tekintettel a jelentős mértékű túligénylésre, a Miniszterelnökség az eredetileg a szarvasmarhatartók számára elkülönített mintegy 20 milliárd forintos keret megemeléséről döntött és 552 darab kérelmet részesített pozitív elbírálásban, 29,6 milliárd forint értékben.

A Miniszterelnökség nemrégiben a sertéstartó telepek korszerűsítését támogató felhívás esetében is eredményt hirdetett, ahol – szintén az eredeti közel 20 milliárd forintos keret megemelése mellett – 181 darab kérelem 24,6 milliárd forintos támogatásáról döntött. A két felhívás keretében így 54,2 milliárd forintnyi beruházási forrás segíti a sertés és szarvasmarhatartók fejlesztéseit.

A nyertes pályázók kérelmei az ügyfélkapujukon hamarosan a „jóváhagyott” státuszba kerülnek, és a támogatói okiratokat elektronikus úton folyamatosan fogják megkapni.

 


Tekintettel a jelentős mértékű túligénylésre, az eredetileg erre a célra elkülönített közel 20  milliárd forintos keret megemeléséről döntött a tárca és első körben összesen 207 darab kérelmet részesített pozitív elbírálásban, 22,6 milliárd forint értékben. Fontos kiemelni, hogy a beérkezett kérelmek elbírálása, értékelése még nem fejeződött be teljes körűen, illetve a benyújtott kifogások elbírálása sem zárult még le, ezért az ágazat számára megítélt támogatás összege és a nyertes projektek száma növekedni fog a következő időszakban.

A nyertes pályázók kérelmei az ügyfélkapujukon hamarosan a „jóváhagyott” státuszba kerülnek, és a támogatói okiratokat elektronikus úton folyamatosan fogják megkapni.

 


A Miniszterelnökség összesen 40 milliárd forintot különített el a Vidékfejlesztési Program keretében a borágazat fejlesztéseinek támogatására. A versenyképesség- és energiahatékonyság javítását célzó kérelmek közül, első körben közel 500 darabot részesített pozitív elbírálásban a tárca, 30 milliárd forint értékben.

 

A juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése esetében több mint 360 kérelmet támogatott a Miniszterelnökség – az eredeti, közel 4 milliárdos keret jelentős megemelésével – összesen 5,2 milliárd forint összegben. Emellett az általános állattartó telepek korszerűsítésére kiírt felhívás keretében, 3,4 milliárd forint, szintén vissza nem térítendő támogatásban részesült több mint 100 gazdálkodó.
A Miniszterelnökség felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy a beérkezett kérelmek elbírálása, értékelése még nem fejeződött be, ezért a megítélt támogatás összege és a nyertes projektek száma tovább növekszik majd a következő napokban.

A nyertes pályázók előbb az ügyfélkapujukon kapnak értesítést, majd részükre a támogatói okiratok is folyamatosan megküldésre kerülnek.
 11. Támogatott projekt kereső

Az eddigi VP döntések eredményei itt elérhetőek: https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso
12. VP – változás bejelentések


A projektek megvalósítása során - a mérföldkövek kedvezményezetti érdekkörön kívül álló okok miatti teljesíthetetlensége esetén történő változás bejelentésen túlmenően - a kedvezményezett a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-ainak szabályai szerint, a támogatói okirat kézhezvételét követően a tudomására jutástólszámított 8 napon belül köteles a támogatott projektjével kapcsolatos változásokat bejelenteni.

Azonban nem mindent kell önálló változásként bejelenteni. Az esetek bizonyos típusait elég a Kifizetési kérelmekben jelezni.

Nem önálló változás bejelentés:

Elegendő kizárólag a kifizetési igénylésben feltüntetni az alábbi változásokat, amennyiben a felhívásban megfogalmazott cél, a kötelezően előírt illetve vállalt műszaki-szakmai tartalom továbbra is azonos vagy magasabb szinten megvalósul:

1. a módosított ÉNGY-s tétel(ek),
2. a módosított, árajánlattal (árajánlatokkal) alátámasztott építési árajánlatos tétel(ek),
3. a módosított árajánlatos tétel, amennyiben az árajánlattal (árajánlatokkal) alátámasztott új
árajánlatos tétel ugyanazt a célt szolgálja, mint az eredetileg jóváhagyott, és műszakilag is
ugyanolyan vagy jobb,
4. az eredetileg jóváhagyott szállító, kivitelező változása ugyancsak árajánlattal
(árajánlatokkal) alátámasztva.

 

 

13. VP – foglalkoztatotti létszám tartásaMódosult 17 VP konstrukcióhoz tartozó Felhívás a létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek tekintetében.

Az új szabályozás értelmében, a nyertes pályázóknak a projekt megvalósítási időszakára nem, csak a megvalósított fejlesztések fenntartási időszakára vonatkozólag kell biztosítaniuk a bázislétszámot, illetve a foglalkoztatotti létszám növelésére tett vállalásukat.
 14. VP támogatások öröklése


Módosult 40 VP konstrukcióhoz tartozó Felhívás a lehetséges örökös vonatkozásában.


A módosítás szerint a támogatást igénylő elhalálozása esetén az örökös számára kiadhatóvá válik a támogatói okirat, amennyiben az örökös – a kérelem benyújtása mellett – maradéktalanul megfelel a pályázati felhívásban meghatározott jogosultsági és kötelezettségátadásra vonatkozó feltételeknek.

A Miniszterelnökség felhívja az érintettek figyelmét, hogy a jogosultsági ellenőrzés és a tartalmi értékelés csak a jogerős hagyatékátadó végzés benyújtását követően kezdődhet el. Az örökös pedig csak abban az esetben kaphatja meg a támogatást, ha az elhunyt részére a támogatói okirat kiadható lenne, illetve az értékelés eredményeként az örökös is elérte a támogatói döntéshez szükséges ponthatárt.

A fent említett esetekben a támogatói okirat kiadására vonatkozó kérelem benyújtási lehetőségéről minden esetben a Magyar Államkincstár tájékoztatja a vélelmezett örököst.

 


15. Várható új VP támogatás – energiahatékonyság javítása


Mezőgazdasági üzemek és mezőgazdasági terméket feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása céljából új pályázati felhívás várható még ebben az évben.

A támogatás célja:  Energiahatékonyságot elősegítő fejlesztések, beruházások megvalósítása.

A támogatás forrása: A Vidékfejlesztési Program 5B intézkedésének forrásai.

Várható megjelenés: 2017. november-december.

Tervezett keretösszeg: 30-35 Mrd Ft

Tervezett támogatható költségek:  épület fejlesztése, gépek cseréje, korszerűsítése + általános költségek

Jogosultak köre (tervezetten): 
Felhívjuk figyelmét, hogy a fentiekben szereplő támogatási jogcímekről csak összefoglalókat közlünk, a részletes feltételeket a vonatkozó jogszabályok és közlemények tartalmazzák!


Felhasznált források: FM, ME, MÁK, NAK, HOI, NÉBIH
 Primag - primag magPrimag - primag mag

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadom.