Rendelet a 2018 évi támogatások mértékéről

Primaq - Prima Mag

HÍRLEVÉL

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy Ön is elsőként értesülhessen újdonságainkról, akcióinkról.
Kötelező mező

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadom.

>> Hírek >> Rendelet a 2018 évi támogatások mértékéről
Primag - primag mag

Kötelező mező

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadom.

Az agrárminiszter 31/2018. (X. 15.) AM rendelete az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról 


1. melléklet a 31/2018. (X. 15.) AM rendelethez

 

A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghatározott támogatási jogcímekre 2018. október 16. után kifizethető előleg maximális értékei
 

9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghirdetett jogcím   

Az előleg maximális értéke

(Ft)

anyajuhtartás

5 621

anyatehéntartás

32 145

hízottbika-tartás

11 660

tejhasznú tehéntartás

73 576

rizstermesztés 

159 874

cukorrépa termesztés 

120 179

zöldségnövény  termesztés

66 223

ipari zöldségnövény termesztés

44 794


ipari olajnövény termesztés 

53 935

extenzív gyümölcstermesztés

52 185

intenzív gyümölcstermesztés 

92 633

szemes fehérjetakarmány-növény termesztés 

45 612

szálas fehérjetakarmány-növény termesztés 

16 989

 


 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában, a 16–18. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:


 

1. Egységes területalapú támogatás
 

1. §

1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] alapján járó egységes területalapú támogatás keretösszege 231 130 259 065 Ft.
 

2) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján járó támogatás hektáronkénti értéke az (1) bekezdés szerinti keretösszeg és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet alapján benyújtott egységes kérelmek ellenőrzését követően megállapított támogatható területek hektárban kifejezett nagyságának hányadosa.
 

3) A (2) bekezdés szerinti támogatható terület nagysága legfeljebb 4 972 753 hektár.
 

4) A (2) bekezdés szerinti támogatásból 2018. október 16-tól kifizethető előleg mértéke hektáronként legfeljebb 32 536 Ft.
 


 

2. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás
 

2. §

1) Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján járó támogatás keretösszege 130 689 646 110 Ft.
 

2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. §-a szerinti számítás során a támogatható terület nagysága legfeljebb 4 972 753 hektár.
 

3) A (2) bekezdésben meghatározott számítás szerinti támogatásból 2018. október 16-tól kifizethető előleg mértéke hektáronként legfeljebb 18 397 Ft.


 

3. Termeléshez kötött közvetlen támogatás
 

3. §

1) A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján támogatási jogcímenként hektár- és állategyedalapon történik a kifizetés.
 

2) A kifizetés során alkalmazott fajlagos támogatási összegeket a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell meghatározni, figyelemmel arra, hogy a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. §-ában felsorolt állategyed-alapú támogatások esetében a Magyar Államkincstár által elfogadott és a támogatási feltételeknek megfelelő állatlétszámot kell figyelembe venni.
 

3) A (2) bekezdés szerinti támogatásból 2018. október 16-tól kifizethető előleg mértéke legfeljebb az 1. mellékletben meghatározott összeg.


 

4. Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
 

4. §

1) A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 11/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján járó támogatás keretösszege 3 783 773 972 Ft.
 

2) A 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti számítás elvégzése során a támogatható terület nagysága legfeljebb 171 797 hektár.
 

3) A (2) bekezdésben meghatározott számítás szerinti támogatásból 2018. október 16-tól hektáronként kifizethető előleg mértéke legfeljebb 15 417 Ft.

 

5. A nettó pénzügyi felső határ betartása
 

5. §

1) Az 1–4. § szerinti mértékek az éves bruttó pénzügyi felső határ figyelembevételével kerültek megállapításra.
 

2) A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletében meghatározott nettó pénzügyi felső határ betartása érdekében az egyes jogcímeknél a kifizetéskor csökkentési együtthatót kell alkalmazni a teljes támogatási összegre.
A csökkentési együttható előleg-, illetve részfizetés esetén alkalmazandó mértéke 0,95.


 

6. Hízottbika-tartás átmeneti nemzeti támogatása
 

6. §

1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 10. §-a alapján összesen legfeljebb 2 949 462 000 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 30 000 Ft támogatás vehető igénybe.
 

2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a 2018. évben kifizetésre kerül.


 

7. Átmeneti nemzeti tejtámogatás
 

7. §

1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 11. §-a alapján összesen legfeljebb 10 545 203 826 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 5,69 Ft támogatás vehető igénybe.

2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a 2018. évben kifizetésre kerül.


 

8. Anyatehéntartás átmeneti nemzeti támogatása
 

8. §

Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 12–17. §-a alapján összesen legfeljebb 2 703 883 446 Ft, egyedenként legfeljebb 23 110 Ft vehető igénybe.


 

9. Extenzifikációs szarvasmarhatartás átmeneti nemzeti támogatása
 

9. §

1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 18. §-a alapján összesen legfeljebb 2 336 229 000 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 30 000 Ft támogatás vehető igénybe.
 

2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a 2018. évben kifizetésre kerül.

 

10. Anyajuhtartás termeléshez kötött átmeneti nemzeti támogatása
 

10. §

1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 19–23. §-a alapján összesen legfeljebb 20 435 310 Ft, egyedenként legfeljebb 19,46 Ft támogatás vehető igénybe.
 

2) Ha a mezőgazdasági termelő juhtejet vagy juhtejterméket értékesít, akkor a támogatás mértéke anyajuhegyedenként legfeljebb 12,97 Ft.


 

11. Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatása
 

11. §

Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 24. §-a alapján összesen legfeljebb 408 706 200 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 2837 Ft támogatás vehető igénybe.

 

 

12. Dohány termeléstől elválasztott támogatása
 

12. §

Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. §-a alapján a Burley dohány-termesztési támogatás keretében összesen legfeljebb 505 442 270 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 293 290 Ft támogatás vehető igénybe.

 

 

13. A támogatási keret túllépése
 

13. §

A 6–12. § szerinti támogatási keretek túllépése esetén a megállapított támogatás összege – az érintett mezőgazdasági termelőnél a túllépés mértékével megegyezően – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

 

 

14. Záró rendelkezések
 

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

15. §

Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
 

b) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
 

c) az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyes közvetlen támogatási rendszerekre 2017-ben alkalmazandó költségvetési felső határok megállapításáról szóló, 2017. július 14-i 2017/1272/EU bizottsági végrehajtási rendelet
 

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.16. §

1) A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] a következő 15. §-sal egészül ki:
 

„15. § E rendeletnek az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról szóló 31/2018. (X. 15.) AM rendelettel [a továbbiakban: 31/2018. (X. 15.) AM rendelet] megállapított 4. számú mellékletét a 2018. II. negyedévre benyújtott támogatás kifizetése iránti kérelemre indult, a 31/2018. (X. 15.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárások esetében is alkalmazni kell.”
 

2) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 

 

17. §

1) Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet [a továbbiakban: 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet] a következő 10/F. §-sal egészül ki:


„10/F. § E rendeletnek az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról szóló 31/2018. (X. 15.) AM rendelettel [a továbbiakban: 31/2018. (X. 15.) AM rendelet] megállapított 8. § (2) bekezdését a 31/2018. (X. 15.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárások esetében is alkalmazni kell.”
 

2) Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdésében a „3600 millió Ft” szövegrész helyébe a „4000 millió Ft” szöveg lép.

 


18. §

1) Az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek megállapításáról szóló 51/2017. (X. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 51/2017. (X. 13.) FM rendelet] a következő 15/B. §-sal egészül ki:
 

„15/B. § E rendeletnek az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról szóló 31/2018. (X. 15.) AM rendelettel megállapított 12. §-át a 2017. évi dohány termeléstől elválasztott támogatás kifizetése esetében kell alkalmazni.”
 

2) Az 51/2017. (X. 13.) FM rendelet
 

a) 12. § (1) bekezdésében a „legfeljebb 613 420 747 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 353 150 Ft támogatás vehető igénybe” szövegrész helyébe a „legfeljebb 770 787 804 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 462 605 Ft támogatás vehető igénybe” szöveg,
 

b) 12. § (2) bekezdésében az „összesen legfeljebb 645 386 057 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 160 824 Ft támogatás vehető igénybe” szövegrész helyébe az „összesen legfeljebb 2 238 858 889 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 563 570 Ft támogatás vehető igénybe” szöveg lép.Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

 Primag - primag magPrimag - primag mag

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadom.