Ökológiai ültetvénytelepítés újra

Primag - primag mag
Primaq - Prima Mag

HÍRLEVÉL

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy Ön is elsőként értesülhessen újdonságainkról, akcióinkról.
Kötelező mező

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadom.

>> Hírek >> Ökológiai ültetvénytelepítés újra
Primag - primag mag

Kötelező mező

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadom.

Ökológiai gyümölcstermesztés most újra, támogatással!
 

Egyszerűsödött az ökológiai ültetvénytelepítés engedélyeztetési eljárása.


A korábban bizonyos mérethatár felett a telepítés előtt a talajvédelmi szakértői Nyilvántartó Jegyzékben (http://portal.nebih.gov.hu/-/talajvedelmi-szakertoi-nyilvantartas) szereplő talajtani szakértő által elkészített talajvédelmi tervre alapozott ökológiai alkalmassági vizsgálatot kellett kérni, és erre alapozva lehetett benyújtani a telepítési engedély iránti kérelmet – mondta Kanyó Zsolt okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök (Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. fejlesztési részlegvezető).


Ez a sokszereplős folyamat hosszú időt (2–4 hónap) és sok pénzt (2–400 eFt) emésztett fel.

Sokan talán az engedélyezési eljárás elhúzódása okán nem tudták időben eltelepíteni a gyümölcsöst, és így nem tudták benyújtani kérelmüket ökológiai gyümölcsös támogatására az előző támogatási ciklus kérelem beadási határidejéig.
 

Ez sajnos rá is nyomta bélyegét az ötéves VP öko támogatás ágazati szerkezetére: a 126 396 hektár összes támogatott területből 64 605 hektár gyep (51 százalék), 54 083 hektár szántó (43 százalék) és csak 7708 hektár az ültetvény (6 százalék)!

 

Az ökológiai gazdálkodás támogatását szolgáló 2016–2020 VP öko első ciklusában a pályázati kiírás egyik részletszabálya szerint gyümölcsös támogatás csak már meglévő gyümölcsösre volt igényelhető.

Nem feltételezzük, hogy ez a szabály megváltozna a küszöbönálló újabb pályázati felhívásban, ami 2019. január 1. és 2023. december 31. között újabb ötéves időszakra teremti meg az ökológiai gazdálkodás lehetőségét (de csak azon ültetvények számára, amelyek a VP öko I. ciklusából kimaradtak).

 

A kormány 1437/2018. (IX. 11.) határozata szerint is idén októberben újra megnyílik az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása című pályázati felhívás.


Tekintve a folyton változó jogszabályi környezetet, különösen az ökológiai ültetvény telepítésében gondolkodóknak, nem árt időben megkezdeni a felkészülést, utánajárást, hívta fel a figyelmet a szakértő.

2018. január 2-től a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény gyümölcstermőhelyi kataszterbe sorolással és a gyümölcsültetvények telepítésének bejelentésével foglalkozó részei jelentősen módosultak: a gyümölcsültetvények telepítése a továbbiakban nem engedélyköteles.
 

A törvénymódosítás alapján a 2500 négyzetméternél nagyobb területek esetén engedélyeztetés helyett elegendő a telepítési szándék bejelentése, amit a megyeszékhely szerinti járási hivatalnál kell megtenni. a bejelentésnek nem feltétele, hogy a terület szerepeljen a gyümölcs-termőhelyi kataszterben.

 

Egyes támogatások – így a Vidékfejlesztési Program keretében megjelenő beruházási típusú pályázati felhívások is – viszont feltételül szabhatják, hogy a támogatás igénybevételével érintett ültetvény a gyümölcstermőhelyi kataszterben adott minősítéssel szerepeljen.

 

Ha csak saját anyagi forrásait használja fel a gazda egy ültetvény létesítéséhez, fenntartásához, nem kötelező a terület termőhelyi kataszterbe sorolása.


Ennek ellenére nyilván minden esetben javasolt meggyőződni arról, hogy a jelentős beruházást igénylő ültetvény az adott gyümölcsfaj ökológiai igényeinek alkalmas területre fog-e kerülni.

Különösen lényeges ez abból a megközelítésből is, hogy az ökológiai gazdálkodás támogatásához kapcsolódó kötelezettségvállalás 5 évre szól!
 

2018. január 2-től a gyümölcstermőhelyi kataszterbe vétel eljárásrendje is megváltozott: a NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézete által elkészített, a terület gyümölcstermesztésre való alkalmasságát alátámasztó ökológiai szakvéleményt csatolni kell a kérelemhez. a szakvéleményt a telepítést megalapozó talajvédelmi tervben előírt vizsgálati adatok birtokában, helyszíni szemlét követően állítja ki a NAIK.


Tekintettel a szakhatóságoknál kialakult kapacitásviszonyokra, erősen ajánlott a tervezési-engedélyeztetési eljárást a lehető legkorábban elindítani. (A telepítési engedélyezési eljárásról és a gyümölcskataszterbe történő felvételről az alábbi linken részletes tájékoztatást található.

A Biokontroll Hungária Kft-hez korábban beérkezett esetleírások alapján különös nyomatékkal szeretnénk felhívni ültetvénytámogatásban érintett jelenlegi és jövőbeli partnereink figyelmét a pályázati felhívásnak az ültetvénykivágásra és újratelepítésre vonatkozó részeinek alapos áttanulmányozására!

 

Forrás: NAK 2018. október

 Primag - primag magPrimag - primag mag

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadom.