Kincstár - Visszatérítések érkeznek

Primaq - Prima Mag

HÍRLEVÉL

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy Ön is elsőként értesülhessen újdonságainkról, akcióinkról.
Kötelező mező

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadom.

>> Hírek >> Kincstár - Visszatérítések érkeznek
Primag - primag mag

Kötelező mező

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadom.

A Kincstár megkezdi a 2016. évi pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítések kifizetését


A Magyar Államkincstár felhívja a termelők figyelmét, hogy az ügyfél-nyilvántartásban szereplő bankszámlaszámuk és egyéb, a kifizetéshez szükséges adataik helyességét ellenőrizzék! Amennyiben az adataikban bekövetkező változásról nem tették meg a jogszabályban előírt bejelentést, azt haladéktalanul tegyék meg, különben október 15. után elveszítik jogosultságukat a kifizetésre.

 

A pénzügyi fegyelem alkalmazása miatt a tagállamoknak minden évben csökkentést kell végrehajtaniuk a 2.000 eurót meghaladó közvetlen támogatások esetében.

A csökkentési együtthatót, amelyet a 2.000 eurót meghaladó részre kell alkalmazni, egy adott kérelmezési évre vonatkozóan a Bizottság határozza meg. A levont összegekből keletkező tagállami befizetésekből hozza létre évente az Európai Unió azt a krízistartalékot, amelynek célja a mezőgazdasági termelést vagy értékesítést érintő súlyos válságok kezelése. Amennyiben a pénzügyi év végéig ez a tartalék nem került felhasználásra, a Bizottság visszatéríti a tagállamok részére. A tagállam feladata, hogy a termelőknek a levont összegeket kifizesse.

 

Magyarország esetében, a 2016. évi kérelmekre vonatkozóan 15,07 millió euró (mintegy 4,6 milliárd forint) értékben került sor csökkentésre. Mivel a krízistartalék az idén nem került felhasználásra, ezen összeg most a jogosult termelők részére kifizethetővé vált. A folyósítást a Magyar Államkincstár hivatalból indult eljárás keretében 2017. október 15-ig megvalósítja.

 

A visszatérítésre azok a mezőgazdasági termelők jogosultak, akik a 2016. évben közvetlen támogatás iránti kérelmet nyújtottak be, közvetlen támogatásaik összege a 2 000 eurót meghaladták, valamint 2017. szeptember 21-ig jogerőre emelkedett olyan határozattal rendelkeznek, amely alapján pénzügyi fegyelemből adódó támogatás-csökkentés került alkalmazásra.

A visszatérítés összegéről a Kincstár az alkalmazott csökkentés arányában hoz határozatot.


Felhívják az érintettek figyelmét arra, hogy az ügyfél-nyilvántartásban szereplő bankszámlaszámuk és egyéb, a kifizetéshez szükséges adataik helyességét ellenőrizzék. Amennyiben a megadott adatokban változás történt, haladéktalanul kezdjék meg annak módosítását.

 

A 2007. évi XVII. törvény alapján az ügyfél köteles a Kincstárt az ügyfél-nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változásról - annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – értesíteni.

 

Mivel az uniós szabályozás alapján a kifizetésre kizárólag 2017. október 15-ig van lehetősége a tagállamnak, nem lesznek jogosultak a visszatérítésre azok a mezőgazdasági termelők, akik a fenti kötelezettségüknek nem tesznek eleget, így részükre a folyósítás nekik felróható okból, ezen időszak alatt nem teljesíthető.

Kivételt képeznek azok az esetek, ahol a kifizetés napján már folyamatban van a mezőgazdasági termelő fizetési számlájára, adataira vonatkozó bejelentés.

 

Forrás: FM Sajtóiroda 2017/09/21Primag - primag magPrimag - primag mag

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadom.