FORDÍTOTT ÁFA

Primag - primag mag
Primaq - Prima Mag

HÍRLEVÉL

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy Ön is elsőként értesülhessen újdonságainkról, akcióinkról.

Az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltalat elfogadom.
>> Hírek >> FORDÍTOTT ÁFA

Primag - primag mag

TÁJÉKOZTATÓ - 2012. JÚLIUS 1.-TŐL FORDÍTOTT ÁFA
 

2012. július 1-jén lép hatályba a fordított adózás a mezőgazdasági szektor egyes tevékenységeire.A jogszabály alapján a fordított adózást a gabona-, az olajos mag - és fehérjenövény-kereskedelemben vezetik be.
 

A 2012.évi XLIX. törvény értelmében az Áfa-t  a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti az alábbiakban felsorolt termékek értékesítése esetében. (áfa tv. 6/a melléklete)
 

Megnevezés

Vtsz.

Kukorica

1005

Búza és kétszeres

1001

Árpa

1003

Rozs

1002

Zab

1004

Triticale

1008 90 10

Napraforgó-mag, törve is

1206 00

Repce- vagy olajrepce mag, törve is

1205

Szójabab, törve is

1201

 

A táblázat tartalmazza jogszabály hatálya alá tartozó növényfajok listáját a vámtarifaszám szerinti besorolásban, mely az érintett növényfajok vetőmagjátis magába foglalja.
 

A fordított Áfa-adózás azt jelenti, hogy az eladó az adókötelesen értékesített termék után nem számít fel áfát, vagyis nettó áron értékesít, a forgalmi adót pedig a vevő fizeti be, abban az esetben ha a
 

termék beszerzője:

és a termék értékesítője:
 

A fordított Áfa  alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen (adószámmal rendelkezzen, melyet a számlán fel kell tüntetni) és egyikének se legyen olyan, e törvényben szabályozott jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. (Áfa körös adózó legyen) Belföldön nyilvántartásba vett adóalany az Eva. hatálya alá tartozó személy,szervezet is.
 

A törvény nem alkalmazható a XIV. Fejezetben szabályozott jogállású, mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanynak e tevékenysége körébe tartozó termékértékesítésére és termékbeszerzésére, azaz a nem áfa körös
mezőgazdasági őstermelőkre
(xxxxxxxx-1-xx).
 

A termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója olyan számlát bocsát ki, amelyben áthárított adó, illetőleg százalékérték nem szerepel.
 

A számlán minden esetben fel kell tüntetni,  hogy   az adót az Áfa Tv. 142.  §. alapján a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti.
 

A mezőgazdasági szektorra kiterjesztett fordított adózást azon ügyletek esetén kell először alkalmazni, amelynek teljesítési időpontja 2012. július 1. napjára esik vagy azt követi. Ez azt jelenti, hogy az adózó a 2012.július 1-én vagy azt követően értékesített terményekről kiállított számlában alkalmazza a fordított áfa szabályait.


Az termék eladója áfa alanya az adó megállapítási időszakról benyújtott Áfa bevallásában nyilatkozik az ezen időszakban teljesített termékértékesítése tekintetében
- a vevő adószámáról,
- a termékértékesítés  teljesítésének a napjáról,
- az értékesített termék kilogrammban meghatározott mennyiségéről, és ezer forintra kerekített összegben meghatározott alapjáról az Áfa tv. 6/a számú mellékletében meghatározott vámtarifaszám szerinti bontásban.  


A termék beszerzője a fordított áfa hatálya alá tartozó termékbeszerzései tekintetében szintén nyilatkozik
- a termékértékesítő adószámáról,
- a termékértékesítés teljesítésének a napjáról,
- vámtarifaszám szerinti bontásban - a beszerzett termék kilogrammban meghatározott mennyiségéről ezer forintra kerekített összegben meghatározott adóalapról.
 

A fordított adózás szabályait 2014. június 30. napját magába foglaló adó megállapítási időszak tekintetében kell alkalmazni. A változás kétéves átmeneti időszakra marad hatályban. 
 

Letölthető verzió
 

Forrás:

 

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról:
http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/ado/afa080101_hatalyos/fordad_20120614.html
 

Tájékoztató az Áfa tv. 6/A. számú mellékletében szereplő termékek tarifális besorolásáról:
 http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/ado/afa080101_hatalyos/besorolas_20120614.html
 

Primag - primag magPrimag - primag mag