Agrártámogatások 2018 március

Primag - primag mag
Primaq - Prima Mag

HÍRLEVÉL

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy Ön is elsőként értesülhessen újdonságainkról, akcióinkról.

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadom.

>> Hírek >> Agrártámogatások 2018 március
Primag - primag mag
Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadom.

Tartalomjegyzék: 

 

 1. Kötelező évenkénti adatellenőrzés
 

 2. Őstermelői igazolványok érvényesítése
 

 3. Nitrát jelentések
 

 4. Anyajuhtartás támogatása (ÁNT, termeléshez kötött)
 

 5. Októberi viharkárt szenvedett termelők támogatása
 

 6. Növényvédelmi szerződések feltöltése
 

 7. Gázolaj támogatás változása
 

 8. Méhészeti gépjárművek után igényelhető támogatás
 

 9. Rendkívüli kérelembenyújtás
 

10. Szőlőkabóca elleni védekezés támogatása
 

11. Szőlő szerkezetátalakítási támogatás – változások
 

12. Borszőlő telepítés engedélyezése
 

13. Borszőlő telepítés támogatása – VP pályázat
 

14. Energiahatékonyság javítása – VP pályázat
 

15. Külterületi utak – döntések
 

16. Kisdiverz. pályázat visszavonása
 

17. Leader felhívások
 

18. Időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása
 

19. Ültetvénytelepítés támogatása – benyújtási határidő módosítása
 

20. Továbbra is nyitva lévő VP jogcímek
 

21. Zöldítés – növényvédőszer korlátozások
 

22. Tenyészkos, tenyészbak támogatás
 

23. 2009-es Fiatal gazdák utolsó kifizetési kérelem lehetősége
 

24. 25 000 euróra nőhet a de minimis-keret
 

25. Napelemfarmok 

 

 

Íme a részletek:

Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbiakban olvasható támogatási jogcímekről csak összefoglalókat közlünk, a részletes feltételeket a vonatkozó jogszabályok és közlemények tartalmazzák.

 

 

1. Kötelező évenkénti adatellenőrzés


A Kincstár (korábbi MVH) oldalán minden elektronikus kérelem benyújtás előfeltétele (az ügyfél-nyilvántartási ügyek kivételével) a kötelező évenkénti egyszeri adatellenőrzés elvégzése.

Kérjük, amennyiben még nem tette meg, ellenőrizze le regisztrációs adatait, hogy történt-e bennük változás!

Hamarosan indul a 2018. évi Egységes kérelem benyújtási időszak, addig nem lehet kérelmet beadni, amíg nem történik meg az adatellenőrzés. 


 

2. Őstermelői igazolványok érvényesítése  - 2018 . 03. 20.

 

Az őstermelők 2018. március 20-ig érvényesíthetik igazolványukat annak érdekében, hogy őstermelői jogviszonyuk folyamatos legyen és az őstermelőként történő értékesítési tevékenységüket idén is jogszerűen folytathassák.

Azok az őstermelők, akik hatályos igazolványuk mellett még nem rendelkeznek a 2018. adóévre vonatkozó értékesítési betétlappal, annak kiváltását – a jogfolytonosság megőrzése érdekében – 2018. március 20-ig kérelmezhetik.

A március 20-ig történő érvényesítéssel az igazolvány érvényessége 2018. január 1. napjára visszamenőleges, ezáltal biztosítható az őstermelői jogviszony folyamatossága.

Az őstermelői igazolványok érvényesítését a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara továbbra is díjmentesen végzi.


 

3. Nitrát jelentések

 

A 2015/2016. gazdálkodási évtől kezdődően a nitrát adatszolgáltatási időszak minden évben január 1-től március 31-ig tart. Adatot szolgáltatni a 2017. jan. 1. – 2017. dec. 31. közötti időszakról kell.


 

4. Anyajuhtartás támogatása (ÁNT, termeléshez kötött)
 

1.) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet szerint: az anyajuhtartás termeléshez kötött támogatásra irányuló támogatási kérelmet tárgyév február 1. és március 20. között kell benyújtani.

2.) A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet szerint a támogatási kérelem tárgyévente február 1. és március 20. között nyújtható be.

További részletek a 4/2018. (I. 31.) számú Kincstár Közleményben.


 

5. Októberi viharkárt szenvedett termelők támogatása


Megjelent a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet a 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról.

A rendelet alapján a mezőgazdasági termelő a 2017. október 15. és 31. közötti időszakban elszenvedett viharkár kompenzálása céljából vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősülő jövedelempótló támogatást vehet igénybe.

A mezőgazdasági termelő a jövedelempótló támogatás iránti kérelmét 2018. február 15. és március 15. között nyújthatja be a Magyar Államkincstárhoz A jövedelempótló támogatás mértéke legfeljebb 2000 forint/m2 a viharkárt szenvedett építmény alapterülete alapján.

További részletek az 1/2018. (I. 23.) számú Kincstár Közleményben.


 

6. Növényvédelmi szerződések feltöltése


A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 (IV. 23.) FVM rendelet alapján a szakirányító növényorvosi vényt kizárólag olyan személy részére állíthat ki, akivel a növényvédelmi szolgáltatás nyújtására irányuló írásbeli szerződést kötött.

A szerződés megkötését, módosítását, illetve megszűnését 15 napon belül a szakirányítónak be kell jelentenie a NÉBIH felé.

A feltöltő felület az alábbi linken érhető el: https://novenyvedelem.nebih.gov.hu/NovenyvedelmiSzolgaltatas



7. Gázolaj támogatás változása
 

A jövedéki adót visszaigénylő gazdákat érintő fontos változás, hogy 2017-ben megváltoztak a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj adóvisszaigénylésének szabályai.

A 2017. I. negyedévben vásárolt gázolaj esetén literenként 100,49225 forint adómérték megadásával, a 2017. II-IV. negyedévben vásárolt gázolaj esetén 90,487 forint adómérték megadásával kell a bevallási nyomtatványt kitölteni.

2017-ben a gázolaj fajtakódok is megváltoztak. 2017. I. félévben vásárolt gázolaj esetén a már megszokott 523 fajtakódot, 2017. II. félévben vásárolt gázolaj esetén az új, 016 fajtakódot kell feltüntetni a bevallásban.



8. Méhészeti gépjárművek után igényelhető támogatás

 

A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet alapján az idei évben is igényelhet mezőgazdasági csekély összegű vissza nem térítendő támogatást az a méhész, akinek üzemeltetésében méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház van.

A támogatást az üzemben tartáshoz kapcsolódóan megfizetett, és igazolt költségekre, továbbá a 2017. évben megvásárolt OBU fedélzeti rendszer költségei után lehet igényelni. A támogatás igénybevételéhez a kérelmet 2018. február 15. és 2018. április 15. közötti időszakban kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz postai úton (1476 Budapest Pf. 407. címre) a 3/2018. (I. 26.) Magyar Államkincstár Közlemény melléklete szerinti, N0800 számú nyomtatványon, az előírt mellékletek csatolásával együtt. 


 

9. Rendkívüli kérelembenyújtás

 

MÁK hír – 2018.01.26.

A Miniszterelnökség a tavalyi évben újabb sikeres tárgyalásokat folytatott az Európai Bizottsággal, melynek eredményeképpen rendkívüli egységes kérelem-benyújtási felület megnyitásáról határozott. A döntés alapja azon megállapítás volt, hogy nyilvánvaló hibának tekinthető a Vidékfejlesztési Program négy intézkedése vonatkozásában, amennyiben a későbbi kedvezményezett benyújtotta ugyan a tárgyévi egységes kérelmét, de – tekintettel arra, hogy az egységes kérelem benyújtásának időpontjában még nem kapta kézhez a támogatási okiratát – a program első évében kifizetési kérelemmel nem élt.

Az egyeztetések alapján a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága meghatározta az érintett intézkedéseket, melyek az alábbiak:
 

-  VP – Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés

-  VP - Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása

-  VP – Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése és

-  VP – A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás.

 

A kifizető ügynökségi feladatokat ellátó Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) munkatársai a Miniszterelnökség döntésére alapozva dolgozzák ki az ügyfelek adminisztrációs terheit is csökkentő egyszerűsített eljárást, amelynek keretében a gazdálkodók helyett a Kincstár rögzíti a kimaradt kérelmek adatait azon kérelmezők részére, akik esetében egyértelműen megállapítható a kérelmezési szándék.

Mindezek alapján a Kincstár – a korábbi évek egységes kérelem adataira alapozva – még az új egységes kérelem-benyújtási időszakot megelőzően létrehozhatja a kérelemadatokat.

A gazdálkodókra a fentiekkel kapcsolatban további adminisztrációs feladatok nem hárulnak, mindettől függetlenül azonban a pályázati felhívások feltételeit értelemszerűen továbbra is mindenki köteles betartani.

A nyilvánvaló hiba megállapításáról és a kérelemadatok rögzítéséről a Kincstár értesítést küld az érintetteknek.

Amennyiben valamely érintett mégsem értene egyet a kérelem ilyen módon történő nyilvántartásba vételével, avagy szándékosan nem nyújtott be kifizetési kérelmet, jogorvoslatként ellentmondással élhet majd a nyilvánvaló hibát megállapító értesítő levéllel szemben.




10. Szőlőkabóca elleni védekezés támogatása

 

A Földművelésügyi Minisztérium 240 millió Ft keretösszeggel 2018-ban is biztosítja a szőlőtermelők részére a 75%-os támogatást a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni növényvédőszeres védekezéshez.

Felhívjuk a termelők figyelmét, hogy a megelőzés támogatása iránti kérelmeket két körben, először 2018 márciusában lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz.

Maga a betegség ellen nem áll rendelkezésre növényvédőszeres eljárás, csak az azt terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen.

A következetes hatósági fellépésnek és a felelősségteljes termelői hozzáállásnak köszönhetően a betegség ugyan nem terjedt el az országban, ugyanakkor az agrártárca fontosnak tartja a következetes termelői megelőzést. A megelőzéshez és a betegség megjelenése esetén a felszámoláshoz is vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe.

A támogatás a növényvédőszer vételárának 75%-át, hektáronként legfeljebb 12.000 Ft-ot tesz ki. A szőlőtermelők a gépi bérmunka-szolgáltató által megvásárolt és kijuttatott növényvédőszer után is igényelhetik a 75%-os támogatást. 

Azon szőlőtermelők, akik a megelőzésükhöz igényelnek támogatást, azt első körben márciusban tehetik meg. Ezt és a védekezési időszakban elvégzett növényvédőszeres kezelést követően nekik egy második kérelmet is be kell majd nyújtani augusztus 15-ig.

Ugyanakkor a betegség felszámolásához kapcsolódó támogatást is ez utóbbi kérelmen – a növényvédőszeres kezelést követően, augusztus 15-ig – lehetséges majd igényelni a növényvédelmi hatóság által körülhatárolt terület vonatkozásában. A támogatásigénylés ez utóbbi teendőiről a Kincstár a későbbiekben majd egy külön közleményt fog megjelentetni.

A támogatás szempontjából figyelembe vehető védekezési időszak május 1-től július 31-ig tart mind a megelőzésnél, mind pedig a felszámolásnál, tehát ebben az időszakban szükséges az amerikai szőlőkabóca elleni növényvédőszert kijuttatni a szőlőültetvényen. A támogatás további részleteit a 9/2016. (II. 15.) FM rendelet, valamint 10/2018. (II. 22.) számú Kincstár Közlemény tartalmazza.



 

11. Szőlő szerkezetátalakítási támogatás – változások

 

Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet értelmében 2018. folyamán kétszer: február 15. és 28., valamint november 2. és 30. között lehet igényelni szőlő szerkezetátalakítási támogatást.


A szőlőültetvények áttelepítése és fajtaváltása mellett 2018 őszétől lehetőség nyílik a termesztéstechnológiai módszerek javítására is.

A támogatás forrása a 2019-2023. évek szőlő-bor nemzeti támogatási programja. Az igénylés előre hozatalával az idén tavasszal a támogatást még azok a gazdák is igénybe vehetik, akik 2016. január 1. előtt a telepítési jogtartalékból telepítési joghoz jutottak.

Az új rendelet alapján az egyéni tervek elbírálásakor már nem veszi figyelembe a Magyar Államkincstár a beérkezés sorrendjét, hanem a rendeletben szereplő szempontok alapján pontozza azokat.

További újdonság, hogy a borvidéki terveknek való megfelelés sem feltétel, hanem előny.

A támogatás mértéke a jogszabályban meghatározott költségátalányok 50%-a borvidéki tervének való megfelelés esetén, míg 40%-a, amennyiben az egyéni terv egyetlen tervnek sem felel meg. Mivel a támogatások forrását a 2019. pénzügyi év forrásai jelentik, az első kifizetésekre csak ennek kezdetét követően, várhatóan 2018. október 16-tól kerül sor.

A Magyar Államkincstár az egyéni terveket a tavaszi benyújtási időszak esetében május közepéig bírálja el.

Minden egyéni kérelmet a rendeletben meghatározott szempontok szerint pontozni szükséges. Az elérhető 40 pontból a kérelemnek legalább a 21 pontot el kell érnie ahhoz, hogy a benyújtott terv elfogadható legyen.

A jogszabály az intézkedésre 45 millió euró (mintegy 14 milliárd Ft) keretösszeget határoz meg. Amennyiben a rendelkezésre álló keretet a kérelmezők túligényelnék, abban az esetben a magasabb pontszámot elérő kérelmek részesíthetők először támogatásban. Az egyéni tervben szereplő tevékenységeket csak a terv benyújtását követően lehet megkezdeni. Amennyiben a kérelemben régi ültetvény kivágását is megjelölik, úgy az az azzal összefüggő munkálatokat csak annak helyszíni szemléjét követően lehet megkezdeni.

További részletek az 5/2018. (II. 5.) számú Kincstár Közleményben.

A kifizetési kérelem benyújtása Az egyéni tervben szereplő tevékenység végrehajtását követően, de legkésőbb a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt tevékenység végrehajtásának borpiaci évét követő borpiaci évben a kifizetési kérelmet a Kincstár részére kell benyújtani.

A kifizetési kérelem benyújtási határideje 2020. június 




12. Borszőlő telepítés engedélyezése

 

A borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról szóló 9/2017. (III. 6.) FM rendelet szerint az új telepítési engedély iránti kérelmet minden év április 1. és április 30. között lehet benyújtani az illetékes hegybíróhoz.

2018-ban 652 hektáron lehet majd új ültetvényeket telepíteni. A tájékoztatás a március 8-i Földművelésügyi Értesítőben jelent meg.


 

13. Borszőlő telepítés támogatása – VP pályázat


A Vidékfejlesztési program felhívása alapján támogatható: Új borszőlőültetvény telepítése.

A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 0,25 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,25 ha területnagyságot. A támogatható tevékenység magában foglalja az ültetvény művelésmódjának megfelelő támrendszer kialakítását is.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft. A támogatás maximális mértéke: 40-70%.

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 15. napjától van lehetőség.


További részletek: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-cm-felhvs

 

 

14. Energiahatékonyság javítása – VP pályázat

 

Cél: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben, állattartó gazdaságokban, élelmiszeripari- és borászati üzemekben.

Támogatható tevékenységek (például):
 

- meglévő fóliaházak, növényházak, hűtőházak,… utólagos külső hőszigetelése, külső nyílászáró-csere/ korszerűsítése, fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, világítási rendszereinek korszerűsítése, Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, stb…

- állattartó gazdaságok épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

- élelmiszeripari és borászati feldolgozáshoz kötődő erőforrás és energiahatékonyság javítását célzó projektek, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
 

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 19. napjától van lehetőség. Az első szakaszhatár: 2018. március 19.

 

További részletek: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-mezgazdasgi-s-feldolgoz-zemek-energiahatkonysgnak-javtsa-cm-felhvs


 

15. Külterületi utak – döntések

 

A Vidékfejlesztési Program keretében első körben több mint 28 milliárd forintot biztosít a Miniszterelnökség a külterületi helyi közutak fejlesztéséhez, valamint az önkormányzati utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzéséhez.

A Miniszterelnökség eredetileg erre a célra mintegy 18,4 milliárd forint vidékfejlesztési forrást különített el, azonban a beérkezett igényekhez igazodva a tárca a keretösszeg megemeléséről döntött. Ennek köszönhetően első körben összesen 628 kérelem részesült pozitív elbírálásban, mintegy 28 milliárd forint értékben. Tekintettel arra, hogy a Vidékfejlesztési Program keretében beadott kérelmek elbírálása folyamatosan zajlik, a támogatott projektek száma és a támogatás összege tovább növekszik majd. A külterületi helyi közutak fejlesztése esetében a maximálisan elnyerhető támogatás összege 100 millió forint volt. Az önkormányzati utak karbantartására beszerezhető erő- és munkagépek esetében az egyénileg pályázók legfeljebb 10 millió forint, konzorciumi formában pályázók 20 millió forint vissza nem térítendő támogatásból gazdálkodhatnak. (ME)

 

 

16. Kisdiverz. pályázat visszavonása

 

A jelentős számú visszaélések miatt a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című pályázati felhívás visszavonásáról döntött az EMVA Irányító Hatóság.

A 2016. augusztus 25-én megjelent, mintegy 13,85 milliárd forint keretösszegű felhívás a vidéki térség mezőgazdasági vállalkozásainak jövedelemstabilizálását, valamint a mezőgazdaságon kívüli vállalkozások elindítását hivatott ösztönözni.

A forráskimerülés miatt felfüggesztett pályázatra alig egy hónap alatt több mint 11 ezer kérelem érkezett közel 140 milliárd forint forrásigénnyel. Mint ahogyan azt az Irányító Hatóság korábban is jelezte, a beérkezett nagyszámú igényre való tekintettel előzetes vizsgálat elindítására került sor, amely során több esetben visszaélés, úgynevezett mesterséges körülmény megteremtésének gyanúja merült fel. A megyei kormányhivataloktól kapott információk alapján nagy számban voltak olyan kirívó esetek, miszerint bizonyos személyek egyes társadalmi csoportok kiszolgáltatottságát kihasználva, tömegével igényeltek a pályázathoz szükséges regisztrációs számot és nyújtottak be szinte azonos tartalmú kérelmeket.

A jelenlegi feldolgozottság alapján a beérkezett kérelmek több mint fele jogosulatlan a 40 ezer eurónak megfelelő forintösszeg igénybevételére. Az ügyben feljelentés történt, melynek eredményeképpen a rendőrségi nyomozás jelenleg is folyik. Mivel a pályázati felhívásban megfogalmazott célok – a tömeges visszaélések miatt – nem teljesülhetnek, ezért az Irányító Hatóság a pályázat visszavonásáról döntött.

Fontos kiemelni, hogy a Miniszterelnökség vizsgálja annak lehetőségét, hogy azok a vidéki mikrovállalkozások, akik tisztességes úton szerettek volna támogatáshoz jutni, megfelelő mértékű forráshoz jussanak valódi fejlesztési igényeik megvalósításához. (ME)


 

17. Leader felhívások


A VP6-19.2.1-17 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására irányuló helyi pályázati felhívások elérhetőek a Magyar Államkincstár honlapján található ún. helyi felhívás kereső alkalmazásban, ahol Helyi Akciócsoportonként és településenként lehet tájékozódni a pályázati lehetőségekről az alábbi linken:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok


 

18. Időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása


A pályázat a klímaváltozás és a kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károk megelőzésére irányul. A rendelkezésre álló keretösszeg 4,72 milliárd forint.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

 

 

19. Ültetvénytelepítés támogatása – benyújtási határidő módosítása


A Miniszterelnökség – tekintettel egy külső tűzeset miatti informatikai rendszerleállásra – meghosszabbította a „Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével” című pályázati felhívás támogatási kérelmeinek benyújtási lehetőségét.

A megjelent módosítás szerint a kérelmeket 2018. március 8. helyett, 2018. március 14-én éjfélig nyújthatják be a mezőgazdasági termelők.

A felhívás keretében új, innovatív és környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének finanszírozására nyílik lehetőség.

Egyéni projekt esetén maximum 75 millió forint, míg kollektív projekt esetén legfeljebb 150 millió forint vissza nem térítendő támogatás nyerhető.

A pályázatra korábban beérkezett kérelmek elbírálása folyamatosan zajlik, melynek eredményeképpen a Miniszterelnökség ez idáig összesen 288 darab kérelmet támogatott több, mint 6,7 milliárd forint értékben.

 

 

20. Továbbra is nyitva lévő VP jogcímek
 

 


 

 

21. Zöldítés – növényvédőszer korlátozások

 

Változás a zöldítésben - az Európai Bizottság pontosítja a növényvédőszer-használati tilalom részletszabályait – 2018. február 20.

 

A növényvédőszer-használati tilalom 2018-tól hatályos bevezetése némileg átalakítja a zöldítés eddig alkalmazott gyakorlatát.

Az új szabályozás egyik alaptétele, hogy a termelő ökológiai jelentőségű területként bejelenteni kívánt tábláin tilos növényvédő szert használni, ami a csávázott vetőmag vetésére is kiterjed. Ezen felül a Bizottságtól a közelmúltban kapott állásfoglalás fényében korrigálnunk kell az évelő nitrogénmegkötő növénykultúrák esetében korábban közreadott tájékoztatást. Az állásfoglalás értelmében a zöldítésben elszámolni kívánt évelő nitrogénmegkötő növénykultúrákban január 1-jétől december 31-ig (kivéve a telepítés és a feltörés évét) tilos a növényvédőszer-használat abban az évben, amikor a területet ökológiai jelentőségű területként elszámolják. Abban az esetben, ha az évelő nitrogénmegkötő kultúrát már a telepítés évében be kívánják jelenteni ökológiai jelentőségű területként, tilos csávázott vetőmagot használni és a telepítés időpontjától december 31-ig tilos növényvédő szert kijuttatni, viszont a vetés előtti növényvédő szeres gyomirtás még megengedett. A telepített növénykultúra feltörésének, megszűntetésének évében addig érvényes a növényvédőszer-használati tilalom, míg a növényállomány feltörése, beszántása meg nem történik.

Figyelni kell arra, hogy amennyiben a bejelentés évében, de még a telepítést megelőzően vagy a telepítés megszűntetését követően történik növényvédőszer-használat, vagy fennáll annak a veszélye, hogy a talajból a vetést megelőző növényvédőszer-használat miatt szermaradvány mutatható ki, akkor a helyszíni ellenőrzésre kijelölt gazdálkodónak a növényvédő szer használati tilalom betartását a rendeletben előírt betétlapokon túl (GN01, GN06, GN07, GN19) az adott évi, vagy a növényvédőszer-használat évére vonatkozó gazdálkodási napló G10 betétlapjával kell igazolnia.

További fontos információ, hogy az őszi vetésű egynyári nitrogénmegkötők (pl. őszi borsó) esetében az ökológiai jelentőségű területként való elismeréshez ugyanazokat a növényvédőszer-használatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, mint a tavaszi vetésű egynyári nitrogénmegkötő kultúrák esetében. Vagyis a vetéstől a betakarításig tilos a növényvédőszer-használat és a csávázott vetőmag vetése. Ez alól egyedüli kivételt képez a 2017 őszén elvetett egynyári nitrogénmegkötő növénykultúra, mivel a növényvédőszerhasználatra vonatkozó szabályok 2018. január 1-jétől hatályosak az uniós jogban. Így a gazdálkodó 2018-ban abban az esetben is elszámolhatja ökológiai jelentőségű területként őszi borsóját, ha 2017-ben csávázott vetőmagot használt.

Persze az ökológiai jelentőségű területként való elismeréshez arra is figyelni kell, hogy a bejelenteni kívánt növénykultúra a rendeletben meghatározott termesztési időszakban, tárgyévben a területen legyen. (FM)
 

 

22. Tenyészkos, tenyészbak támogatás
 

A támogatást ötven anyajuhonként legfeljebb egy tenyészkos vagy ötven anyakecskénként legfeljebb egy tenyészbak után, a tenyésztésbe állítást követő első támogatási kérelem benyújtási időszakban egy alkalommal lehet igénybe venni. Ha a tenyészetben lévő anyajuhok vagy anyakecskék száma nem éri el az ötvenet, akkor egy tenyészkos, illetve egy tenyészbak után igényelhető támogatás.

A támogatás mértéke: a támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén az apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb

a) apaállattá minősített növendék kosonként, illetve növendék bakonként 45.000 Ft,

b) az „A” törzskönyvben nyilvántartott tenyészkosonként, ill. tenyészbakonként 120.000 Ft,

c) a „K” köztenyésztésre használható besorolást kapott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 90.000 Ft

Az állattartó tárgyév április 1-től április 30-ig, illetve október 1-től október 31-ig terjedő időszakban – az adott támogatási kérelem benyújtási időszakot megelőző támogatási időszak vonatkozásában – nyújthatja be a támogatási kérelmét a Magyar Államkincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon a Kincstárhoz.

 

 

23. 2009-es Fiatal gazdák utolsó kifizetési kérelem lehetősége

 

Megjelent a 6/2018. (II. 6.) számú Kincstár Közlemény a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről.

A közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján megállapított támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának feltételeit határozza meg.

Amennyiben a támogatási kérelemnek helyt adó határozat 2012. évben emelkedett jogerőre, akkor a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának igénylésére már csak 2018. március 1-31. között van lehetőség.

 

 

24. 25 000 euróra nőhet a de minimis-keret

 

A de minimis, azaz „csekély összegű” támogatások a jelenlegi rendszerben három egymást követő évben legfeljebb 15 000 eurót (mintegy 4,7 millió forintot) tehetnek ki igénylőnként.

A csekély összegű támogatásokat nemzeti hatáskörben lehet kiírni, nincs szükség a jogcím előzetes brüsszeli engedélyeztetésére. Ilyen címen fut például hazánkban a sertéstörzstenyészetek fenntartásának, vagy a szőlőművelés gázolaj-felhasználásának támogatása.

Most az Európai Bizottság – német kezdeményezésre – 25 000 euróra (mintegy 7,8 millió forintra) emelné a hároméves de minimis-keretet.

Az ügy előzménye, hogy tavaly az agrárminiszterek konferenciája egy 30 000 eurós csekély összegű keretre tett javaslatot.

A folyamat belesimul a Közös Agrárpolitika általános „nemzetiesedésébe”: az egyes tagállamok egyre szabadabban dönthetnek a támogatási célokról, ám egyre nagyobb anyagi áldozatot is kell vállalniuk ezek kivitelezéséhez. Azért, hogy a piactorzító hatásokat kiszűrje, a Bizottság egy plusz biztonsági elemet is beépítene a rendszerbe: egyetlen mezőgazdasági szektor sem részesülhet nagyobb támogatásban, mint a csekély összegű támogatásokra szánt nemzeti boríték fele.

Ahol még nincs ilyen, ott központi regisztert kell vezetni a kiutalt de minimis támogatásokról. A Bizottság az ügyben online konzultációt indított, amely április 16-án zárul le. A tervek szerint ez az egyes tagországok meghallgatása után, idén nyáron születik meg a végleges döntés a keret megemeléséről.

 

 

25. Napelemfarmok


Azok a kamarai tagok, akik élni kívánnak a kormány által biztosított napelemfarm-létesítési lehetőséggel, előzetes igényeiket a NAK megyei igazgatóságainál jelezhetik.

A kormány támogatja, hogy a földművesek, továbbá földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok kisteljesítményű erőművekből álló naperőműveket és napelemfarmokat hozzanak létre (2125/2017. (XII. 29.) kormányhatározat).

Kisteljesítményű erőművek alatt azon úgynevezett nem engedélyköteles kiserőműveket kell érteni, amelyek névleges teljesítménye 0,5 MW-nál kisebb.

Egy darab naperőmű telepítéséhez kb. 1,2-1,3 hektár terület szükséges. A kisteljesítményű naperőműveket jó „benapozottságú” területeken érdemes elhelyezni.

A naperőműveket meg lehet valósítani egyéni beruházásban, szigetszerűen vagy közös beruházásban, több naperőművet egymás mellé telepítve, úgynevezett napelemfarmokban.

A kormány mindkét megvalósítási módot támogatja. A naperőművekhez szükséges a megfelelő hálózati csatlakozási pontok kiépítése.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 2018. február 20-án elfogadott módosítása alapján a kiserőművek villamoshálózathoz való csatlakozásához szükséges vezeték létesítését 3000 méter hosszúságig az elosztótársaságok valósítják meg díjmentesen.

A kötelező átvételi jogosultságot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivataltól lehet kérvényezni, jelenleg az METÁR/KÁT támogatási rendszer keretében, de a 2016. december 31-ig szólt KÁT-jogosultságok alapján is megvalósíthatóak még a beruházások.

A támogatási program módosításáról a kormány az Európai Bizottsággal egyeztet. A KÁTjogosultságok 25 éves, míg a METÁR/KÁT-jogosultságok jelenleg 17 év 4 hónapos átvételi időre szólnak.

Egy kisteljesítményű naperőmű megvalósítása mintegy nettó 190-220 millió forintos beruházást igényel. A hitelintézetekkel való előzetes egyeztetések alapján legalább 50 millió forintos önerő szükséges a hitelfelvételhez.

A hitel teljes egészében visszatérítendő, állami támogatást nem tartalmaz. A kötelező átvételi árban nyújtott állami támogatáson felül a beruházáshoz egyéb állami és uniós támogatás nem vehető igénybe.

Az előzetes igényfelmérés során történő jelentkezés sem az agrárkamara, sem a jelentkezők számára tényleges jogot vagy kötelezettséget nem keletkeztet. Az előzetes igényfelméréshez a jelentkezést a létesítés helye szerinti megyei igazgatóság felé lehet jelezni.

Emellett a NAK nonprofit cége közreműködésével, tanácsokkal is segíti azokat a tagjait, akik területükön napelemes beruházást kívánnak létesíteni. (Forrás: NAK) 

 

 

Források: FM, ME, MÁK, NAK, HOI, NÉBIH 



Primag - primag magPrimag - primag mag

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadom.