Agrártámogatások 2018 január

Primaq - Prima Mag

HÍRLEVÉL

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy Ön is elsőként értesülhessen újdonságainkról, akcióinkról.
Kötelező mező

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadom.

>> Hírek >> Agrártámogatások 2018 január
Primag - primag mag

Kötelező mező

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadom.

Tartalomjegyzék:

 

 1. Gazdálkodási Napló - beküldési határidő 2018. január 31-ig
 

 2. Élelmiszerlánc-felügyeleti díj - befizetési határidő 2018. január 31-ig
 

 3. Anyatehéntartás - bejelentési határidő 2018. január 31-ig

 4. Cukorrépa kiegészítő támogatás

 5. Nitrát jelentések - beadási határidő 2018. március 31.-ig
 

 6. AKG és ÖKO módosulások
 

 7. Rendkívüli, egységes kérelem benyújtási felület nyílik februárban
 

 8. Zöldítés jelentős változások 2018-tól !
 

 9.Támogatott biztosítások
 

10. Tejágazat szerkezetátalakításának támogatása
 

11. Leader felhívások
 

12. Időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása
 

13. Kisüzemek fejlesztése
 

14. Agrár-erdészeti rendszerek
 

15. Erdősítés támogatása - módosítások
 

16. Továbbra is nyitva lévő VP jogcímek
 

17. Vidékfejlesztési projektek sikeres megvalósítását segítő tájékoztató
 

18. Közbeszerzési útmutató
 

19. VP módosítások – 6 helyett 12 hónap
 

20. VP – változás bejelentések
 

21. VP – foglalkoztatotti létszám tartása
 

22. Változik az ÉNGY elérhetősége
 

23. Megújult az Ügyfél-tájékoztatási rendszer
 

24. Terménytárolók, szárítók – pályázati döntések
 

25. Várható új VP pályázat – energiahatékonyság javítása
 

26. Borszőlő telepítés támogatása
 

27. Októberi viharkárt szenvedett termelők támogatása
 

28. Fiatal Gazda rendelet módosítások

 

 

Íme a részletek:

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbiakban olvasható támogatási jogcímekről csak összefoglalókat közlünk, a részletes feltételeket a vonatkozó jogszabályok és közlemények tartalmazzák.
 

 

1. Gazdálkodási Napló - beküldés 2018. január 31-ig 
 
2018-tól az eddigiektől eltérően nem február végéig, hanem január végéig kell a web-GN-t beküldeni!

A támogatást igénylő köteles az előző évre vonatkozó gazdálkodási naplónak a meghatározott adattartalmát adott évet követő év január 1. és január 31. között az adott évre vonatkozóan aktuális elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani a NÉBIH-hez.

A gazdálkodási napló adattartalmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú.

Érintett jogcímek: AKG, ÖKO, THÉT, NATURA, NTB2. Élelmiszerlánc-felügyeleti díj - befizetési határidő 2018. január 31.

A bevallás alapján megállapított felügyeleti díjat két egyenlő részben, 2017. július 31-ig, valamint 2018. január 31-ig kell befizetniük az érintetteknek.
 

 

3. Anyatehéntartás - bejelentés határideje 2018. január 31.
 

A Magyar Államkincstár felhívja a kérelmezők figyelmét, hogy a 9/2015. (III.13) FM rendelet alapján igényelhető termeléshez kötött közvetlen anyatehéntartás és az 5/2015. (II.19.) FM rendelet alapján igényelhető átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatás esetében a termékenyítési, szaporítási események bejelentésére vonatkozó határidő a támogatási évet követő év január 31-re módosult!
 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti módosítás a 2017-es támogatási évben benyújtott kérelmekre is vonatkozik!
 

A változásokról az alábbi linken található bővebb információ:

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/uj-hataridore-kell-figyelniuk-az-anyatehen-tartoknak

 


4. Cukorrépa kiegészítő támogatás

A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet szerint cukorrépa termesztés támogatásban részt vevő mezőgazdasági termelőnek az igénylést követő év február 1-ig a Kincstár részére ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton meg kell küldenie:
 

 
5. Nitrát jelentések - 2018. március 31-ig


A gazdálkodási évhez igazodóan (január 1. – december 31.), a 2017. évről szóló nitrát jelentéseket 2018. január 1. és március 31. között kell beküldeni, elektronikusan.6. AKG és ÖKO módosulások


Módosult az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című felhívás dokumentációja.
 

 

 

 


További részletek a https://www.palyazat.gov.hu/ oldalon.

 7. Rendkívüli, egységes kérelem benyújtási felület nyílik februárban

 

A Miniszterelnökség elérte, hogy az Európai Bizottság jóváhagyásával rendkívüli, egységes kérelem benyújtási felület nyílhasson 2018. február 15. és 2018. március 31. között.
A rendkívüli, egységes kérelem benyújtási felület – melyre a korábbi évek során nem volt még példa – azon, több mint 600 nyertes gazdálkodónak biztosít segítséget, akik a 2017. évi egységes kérelem beadása során ugyan rendelkeztek támogatói okirattal, de nyilvánvaló hiba miatt nem tudták benyújtani kifizetési kérelmüket.

Amennyiben az összes kérelem beadása megtörténik, akkor több mint 2,5 milliárd forint – már veszni látszó támogatás – kifizetésére kerülhet sor a tejágazat szerkezetátalakítását, az agrár-környezetgazdálkodást, az ökológiai gazdálkodást, valamint a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzését szolgáló pályázati felhívások keretösszegének terhére.
8. Zöldítés változások 2018-tól - növényvédőszer és csávázószer használata TILOS 


Az Európai Unió 2018-tól növényvédőszer-használati tilalmat vezet be a zöldítés ún. táblaszintű ökológiai jelentőségű területein (EFA).

A módosítás célja, hogy javítsa a zöldítés környezeti hatékonyságát és ezen belül maximalizálja az EFA-területek biológiai sokféleségre gyakorolt kedvező hatását. Az uniós szabályozás változása miatt a zöldítésre vonatkozó 10/2015. (III. 13.) FM rendeletet is szükséges módosítani, mely módosítások 2018. január 1-jén lépnek hatályba.

 

Az új szabályrendszer nem azt jelenti, hogy azokat a fajokat, amiket eddig nitrogénmegkötő növényként vagy ökológiai jelentőségű másodvetés keverékében elfogadtunk (pl. szója, borsó), a továbbiakban ne lehetne ökológiai jelentőségű területként elszámolni.

Ezen fajok továbbra is a zöldítés szerves részét képezik, viszont ökológiai jelentőségű területként történő elfogadásuk 2018-tól egy további feltételhez, a növényvédő szerek használatának tilalmához kötött.

Fontos kiemelni azt is, hogy a tiltás nem befolyásolja a SAPS és a termeléshez kötött fehérjenövény-támogatás feltételeit vagy összegét.


Mindezek mellett ugyancsak hangsúlyozni szükséges, hogy a gazdálkodóknak a bejelentett szántóterületük legalább öt százalékának megfelelő nagyságú ökológiai jelentőségű területtel kell rendelkezniük.


Amennyiben a gazdálkodó nem kívánja felvállalni a növényvédőszer-használat szigorításából fakadó termesztéstechnológiai változtatásokat, dönthet úgy, hogy valamely más típusú EFAterülettel teljesíti kötelezettségét.

Az újonnan bevezetett, a fenntartási időszakra vonatkozó növényvédőszer-használati tilalom a parlagon hagyott földterületeken és az ökológiai jelentőségű másodvetés esetében is él, ezeken a területeken jóval kisebb mértékű agrotechnológiai változtatásokra lesz szükség.


További lehetőség, hogy a gazdálkodó változatlanul nitrogénmegkötő növényekkel bevetett területet számol el EFA-területként, de az intenzív, növényvédőszer-használatot igénylő kultúrák helyett egy extenzívebb kultúrát termeszt, mint pl. szálas pillangósok, vagy különböző takarmány keverékek, melyek termesztése megoldható a fenntartási időszak alatti növényvédőszer-tilalom mellett is.

A mechanikai gyomszabályozásnak és a helyes agrotechnikai kivitelezésnek itt is komoly a jelentősége.


Az Európai Bizottság 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének módosításáról szóló 2017/1155 rendelete értelmében egy most napvilágot látott új bizottsági állásfoglalás szerint ez a tilalom a csávázott vetőmagok használatára is kiterjed.


A csávázott vetőmagok használatára részleteiben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a növényvédő szer használati tilalomra.

A növényvédő szer használati tilalommal érintett időszakok ökológiai jelentőségű terület típusonként:
 

Ebből következően az ökológiai jelentőségű másodvetés, az egynyári nitrogénmegkötő növények (beleértve a támasztónövénnyel vetett nitrogénmegkötő növényeket is) és a termelés alatt álló erdőszélek mentén fekvő támogatható hektársávok esetében az ökológiai jelentőségű területként megjelölt területen nem megengedett a csávázott vetőmag vetése.
 

Az évelő nitrogénmegkötő növényeknél a növényvédő szer mentességet a termesztési időszak alatt (május 1-jétől szeptember 30-ig) kell biztosítani, amely időszak teljes tartamában - a telepítés évében is - az adott évelő növénykultúrának a területen kell lennie.
 

Így a szabályoknak való megfeleléshez a telepítés évében a növénykultúra telepítése tárgyév május 1. előtt kell, hogy történjen. Ez nem esik bele a növényvédő szer használati tilalommal érintett időszakba, így ebben az egy esetben csávázott vetőmag is vethető.
 

Az ökológiai jelentőségű másodvetés és az apró magvak esetében nem jellemző a csávázott vetőmag használata, így ez az új szabály a nagymagvú hüvelyeseknél (pl. lóbab, lencse, szója) jelenthet nagyobb változást. Mindemellett a nitrogénmegkötő növények esetében továbbra is előírás marad a minősített szaporítóanyag használata.
 

A gazdálkodónak az egységes kérelmében kell majd nyilatkoznia, hogy az ökológiai jelentőségű terület céljára kijelölt területén csávázott vetőmagot vet-e, továbbá helyszíni ellenőrzésre kijelölt gazdálkodók esetében a Magyar Államkincstár ellenőrzi a gazdálkodási napló rendeletben előírt betétlapjait.
 

A 10/2015/FM (III. 13.) rendelet 2018-tól hatályos módosításait tartalmazó változatának megjelenése 2018 elején várható.
 


9. Támogatott biztosítások


A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” című (VP3-17.1.1-16 kódszámú) pályázati felhívás 5.3. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2017. támogatási évre rendelkezésre álló forrás figyelembe vételével a támogatás intenzitása az alábbiak szerint alakul:


„A” típusú szerződések: 49%
„B” típusú szerződések: 34%
„C” típusú szerződések: 34%


 

10. Tejágazat szerkezetátalakításának támogatása


Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” című (VP3-14.1.1-16 kódszámú) felhívás.

„Kötelezettségátadásra többször is sor kerülhet és a tenyészet több átvevő részére is átadható. A kötelezettség átadása és átvállalása a támogatási időszak hátralévő időtartamára vonatkozik, kizárólag a támogatott tenyészetek vonatkozásában. A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül szükséges benyújtani 2017-ben 2017. december 31-ig, 2018. január 1-től az átruházást követő 30 napon belül.

Több átvevő esetén is egy kérelmet szükséges benyújtani. Az átruházás időpontja ezen intézkedés vonatkozásában a TIR-ben megtalálható tartó személyében bekövetkezett változás időpontja.”


A XII. Jogkövetkezmények fejezet b) pontja kiegészült a következők szerint: „b) a kötelezettségátadás esetét kivéve nem a TIR-ben bejelentett, és a támogatott tenyészetében tartja, akkor a támogatásból kizárásra kerül, és a támogatási kérelemre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.”

 


11. Leader felhívások

 

A VP6-19.2.1-17 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására irányuló helyi pályázati felhívások elérhetőek a Magyar Államkincstár honlapján található ún. helyi felhívás kereső alkalmazásban, ahol Helyi Akciócsoportonként és településenként lehet tájékozódni a pályázati lehetőségekről az alábbi linken:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok

 


12. Időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása


A pályázat a klímaváltozás és a kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károk megelőzésére irányul. A rendelkezésre álló keretösszeg 4,72 milliárd forint.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
 

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 20 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 100 millió forint.

A támogatás maximális mértéke egyéni projekt esetén az összes elszámolható költség 60%-a kollektív módon végrehajtott projekt esetén az összes elszámolható költség 80 %-a;

A következő értékelési határnap: 2018. január 8.


13. Kisüzemek fejlesztése


Támogatási kérelmet nyújthat be:

főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó (2. számú melléklet szerinti biztosított (főfoglalkozású), vagy szociális szövetkezet, amennyiben: igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári évben az Standard Termelési Érték (STÉ) módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó mezőgazdasági termelés értéke eléri a 3000 euro STÉ értéket, de
nem haladja meg a 6000 euro STÉ értéket vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból az előző naptári évben, vagy a megelőző három év átlagában.

A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legfeljebb négy éves időszak elteltével a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót.

A támogatás mértéke, összege:


1) Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.

2) Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

3) Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a.

4) A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével tervezhető és igényelhető.

A következő értékelési határnap: 2018. március 20.14. Agrár-erdészeti rendszerek

A felhívás keretében szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszerek, illetve gyepgazdálkodással kombinált fás legelők, vagy fás kaszálók, valamint mezővédő fásítások (fasor, facsoport) újonnan történő létrehozására igényelhető forrás.


A pályázati felhívásra magánjogi földhasználók, települési önkormányzatok és társulásaik, mint jogszerű földhasználók nyújthatják be kérelmüket. A következő értékelési határnap: 2018. január 15.15. Erdősítés támogatása - módosítások

 


Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdősítés támogatása” című (VP5- 8.1.1-16 kódszámú) felhívás: a támogatási összegek megemelkedtek. A korábban már értesített nyertes pályázók most újabb, a már megemelt támogatási összeghez igazodó forrás megítéléséről kapnak tájékoztatást az ügyfélkapujukon keresztül.

A pályázati felhívásra jelenleg is benyújthatóak a kérelmek, így a megítélt támogatás összege és a nyertes projektek száma növekedni fog.

Szeptember közepe óta az ipari célú fás szárú ültetvények telepítését szabályozó kormányrendelethez igazodva, lehetőség nyílt az említett ültetvénytípus telepítésére is forrást igényelni a pályázat keretében.16. Továbbra is nyitva lévő VP jogcímek
 

17. Vidékfejlesztési projektek sikeres megvalósítását segítő tájékoztató


2017. december 7-én tájékoztatót jelentetett meg az EMVA Irányító Hatóság. Az iránymutatásból kiderül, hogy a nyertes pályázók a fejlesztéseik során felmerülő kérdésekben hogyan járhatnak el a gyakorlatban.

A tájékoztató tartalmazza többek között a mérföldkövek, műszaki, illetve projekttartalom módosításának szabályait, a változás bejelentésre, projektmegvalósításra, létszámtartásra vonatkozó előírásokat.

Emellett hasznos információk találhatók benne a Vidékfejlesztési Program keretében támogatott projektek közbeszerzésére, támogatási előleg igénylésére vonatkozóan, valamint a kötelezettségátadás folyamatára és az örökléssel kapcsolatos gyakorlati kérdésekre is.
18. Közbeszerzési útmutató


Közbeszerzési útmutatót állított össze a NAK. Letölthető innen: http://www.nak.hu/tamogatasok/95655-kozbeszerzesi-tajekoztatot-allitott-ossze-a-nemzetiagrargazdasagi-kamara


 


19. VP módosítások – 6 helyett 12 hónap

 

A Miniszterelnökség 36 darab vidékfejlesztési pályázat módosítását hajtotta végre.

A módosítás során a beruházási pályázatok esetében változtak az Építési Normagyűjtemény alkalmazásával kapcsolatos szabályok. 2017. december 1-től benyújtásra kerülő kifizetési kérelmekben a kifizetési kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY referencia árakkal kell számolni.

Az érintett felhívások esetében pedig törlésre került az a szabály, amely szerint a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10 százalékával.

A beruházási típusú felívások esetében a kedvezményezett a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított 12 hónapon belül köteles az első kifizetési kérelmét benyújtani és a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával megegyező összeggel elszámolni.
 20. VP – változás bejelentések


A projektek megvalósítása során - a mérföldkövek kedvezményezetti érdekkörön kívül álló okok miatti teljesíthetetlensége esetén történő változás bejelentésen túlmenően - a kedvezményezett a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-ainak szabályai szerint, a támogatói okirat kézhezvételét követően a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles a támogatott projektjével kapcsolatos változásokat bejelenteni.

Azonban nem mindent kell önálló változásként bejelenteni. Az esetek bizonyos típusait elég a Kifizetési kérelmekben jelezni.

Nem önálló változás bejelentés:

Elegendő kizárólag a kifizetési igénylésben feltüntetni az alábbi változásokat, amennyiben a felhívásban megfogalmazott cél, a kötelezően előírt illetve vállalt műszaki-szakmai tartalom továbbra is azonos vagy magasabb szinten megvalósul:

1. a módosított ÉNGY-s tétel(ek),
2. a módosított, árajánlattal (árajánlatokkal) alátámasztott építési árajánlatos tétel(ek),
3. a módosított árajánlatos tétel, amennyiben az árajánlattal (árajánlatokkal) alátámasztott új
árajánlatos tétel ugyanazt a célt szolgálja, mint az eredetileg jóváhagyott, és műszakilag is
ugyanolyan vagy jobb,
4. az eredetileg jóváhagyott szállító, kivitelező változása ugyancsak árajánlattal
(árajánlatokkal) alátámasztva.21. VP – foglalkoztatotti létszám tartása


Módosult 17 VP konstrukcióhoz tartozó Felhívás a létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek tekintetében.
Az új szabályozás értelmében, a nyertes pályázóknak a projekt megvalósítási időszakára nem, csak a megvalósított fejlesztések fenntartási időszakára vonatkozólag kell biztosítaniuk a bázislétszámot, illetve a foglalkoztatotti létszám növelésére tett vállalásukat.Í22. Változik az ÉNGY elérhetősége

A Vidékfejlesztési Program támogatást igénylői és kedvezményezettjei számára rendelkezésre bocsátott Építőipari Normagyűjtemény (ÉNGY) 2017.12.21-től a kérelmek kitöltésére szolgáló felületekkel egységes módon, ügyfélkapus belépés után érhető el. A belépést követően az „Elektronikus kérelemkezelés” menüben található az ÉNGY alkalmazás.23. Megújult az Ügyfél-tájékoztatási rendszer


A Magyar Államkincstár egyszerűbbé és átláthatóbbá, valamint felhasználóbarátabbá tette a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos ügyek nyomon követésére szolgáló úgynevezett Ügyfél-tájékoztatási rendszerét (ÜTR).

Áttekinthetőbbé vált a felület, a Döntésben megítélt támogatási összeg mellett közvetlenül az Ügyfélnek teljesített összeg, illetve az Utalás dátuma tűnik fel, és csak ezt követően szerepelnek a kötelezően visszatartásra kerülő összegek. További fejlesztésként lehetővé tették, hogy az ügyfelek az Utalás dátuma szerint is sorba rendezhessék a kifizetések listáját.

Ezáltal nagyságrendekkel egyszerűbbé válik a bankszámlára érkezett összegek, és az azokhoz tartozó támogatási döntések párba állítása és a támogatások nyomon követése.
 


24. Ter4ménytárolók, szárítók – pályázati döntések

A Miniszterelnökség első körben 838 mezőgazdasági termelő kérelmét támogatta, akik most mintegy 38 milliárd forintot fordíthatnak terménytárolók, –szárítók és –tisztítók építésére,
korszerűsítésére. A beérkezett kérelmek elbírálása folyamatos, így a támogatott projektek száma és a támogatás összege tovább növekszik majd.

A nyertes pályázók kérelmei az ügyfélkapujukon hamarosan a „jóváhagyott” státuszba kerülnek, és a támogatói okiratokat elektronikus úton folyamatosan fogják megkapni.25. Várható új VP pályázat – energiahatékonyság javítása


A tervezet szerint támogatható lesz:


Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben, állattartó gazdaságokban, élelmiszeripari- és borászati üzemekben. pl. meglévő fóliaházak, növényházak, hűtőházak,… utólagos külső hőszigetelése, külső nyílászáró-csere/ korszerűsítése, fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, világítási rendszereinek korszerűsítése, stb.pl. állattartó gazdaságok épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányulótechnológiák alkalmazása.pl. élelmiszeripari és borászati feldolgozáshoz kötődő erőforrás és energiahatékonyság javítását célzó projektek, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: Egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
A támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2018. február 19. napjától 2020. február18. napjáig lesz lehetőség.


26. Borszőlő telepítés támogatása


A tervezet szerint:

Támogatható: Új borszőlőültetvény telepítése. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke: 40-70%.
 


- ha az érintett terület átlagos lejtése 12% feletti (nettó): 2 millió Ft/ha
- ha az érintett terület átlagos lejtése 12%, vagy az alatti (nettó): 1 millió Ft/ha
 

- minimum 5 000 db oltvány vagy dugvány/ha és az felett (nettó): 1 millió Ft/ha
- 5 000 db oltvány vagy dugvány/ha alatt (nettó) 500 ezer Ft/ha
 A támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2018. február 15. napjától 2020. augusztus 31. napjáig lesz lehetőség.27. Októberi viharkárt szenvedett termelők támogatásaMegjelent a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet a 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról. A rendelet alapján a mezőgazdasági termelő a 2017. október 15. és 31. közötti időszakban elszenvedett viharkár kompenzálása céljából vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősülő jövedelempótló támogatást vehet igénybe.

A mezőgazdasági termelő a jövedelempótló támogatás iránti kérelmét 2018. február 15. és március 15. között nyújthatja be a Magyar Államkincstárhoz.

A jövedelempótló támogatás mértéke legfeljebb 2000 forint/m2 a viharkárt szenvedett építmény alapterülete alapján.28. Fiatal Gazda rendelet módosítások

 

Megjelent a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról.

A 2009, 2012, 2014 és 2015-ös fiatal gazda jogcímrendeletekre vonatkozó módosításokat tartalmazza: a szankciók egységesítése, a támogatási összeg maradék 10%-ának igénylésére vonatkozó módosítások, a vállalt üzemmérettől való elmaradás és a főállás szankciójának módosítása.Források: FM, ME, MÁK, NAK, HOI, NÉBIH, Agrion

2018. 01. 03.Primag - primag magPrimag - primag mag

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadom.