Agrártámogatások 2018 április

Primaq - Prima Mag

HÍRLEVÉL

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy Ön is elsőként értesülhessen újdonságainkról, akcióinkról.
Kötelező mező

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadom.

>> Hírek >> Agrártámogatások 2018 április
Primag - primag mag

Kötelező mező

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadom.

Tartalomjegyzék:


 

 1. Egységes Kérelem 2018  - Határidő: május 15.

 2. Belvízkárok bejelentése 

 3. Mezőgazdasági biztosítások díjtámogatása 

 4. AKG: növényvédőszer korlátozások – módosultak

 5. AKG: változás a baktériumtrágyázási bejelentésben 

 6. Szőlő szerkezetátalakítás 

 7. Borszőlő telepítés engedélyezése 

 8. Borszőlő telepítés támogatása – VP pályázat 

 9. Energiahatékonyság javítása – VP pályázat

10. Leader felhívások

11. Időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása 

12. VP döntések 

13. Őstermelői értékesítés szabályai

14. Lótartással kapcsolatos adategyeztetés 

 


Az alábbiakban olvasható támogatási jogcímekről csak összefoglalókat közlünk, a részletes feltételeket a vonatkozó jogszabályok és közlemények tartalmazzák.1. Egységes Kérelem 2018 - 05. 15.


2018. április 3-án megnyílt az egységes kérelem kitöltési felülete.

2018-ban 44 jogcímre, intézkedésre lehet igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni az egységes kérelem keretében.

Az ügyfelek számára 2018. április 3. és 2018. május 15. közötti időszak áll rendelkezésre, hogy támogatáscsökkentés nélkül nyújthassák be kérelmüket.

A 2018. május 16. és június 11. között benyújtott kérelmek esetén a támogatási összeg  kapcsán munkanaponként 1% késedelmi szankciót kell alkalmaznia a Magyar Államkincstárnak.

A 2018. június 11-ét követően benyújtott egységes kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a Kincstár.

A már 2018. május 15-ig benyújtott egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2018. május 31-ig adatváltozás keretében lehet módosítani.

A gazdálkodók érdekében a Kincstár 2018-ban is alkalmazza az előzetes ellenőrzés jogintézményét.

Ennek keretében az egységes támogatási kérelmek május 15-i, szankciómentes beadási határideje után a Kincstár ügyfélkapura kiküldött végzésben értesíti a gazdálkodókat, ha a kérelmek előzetes ellenőrzésekor komolyabb problémát találnak.

A termelők az értesítésekben szereplő pontokon a szankciómentes benyújtási határidőt követő 35 napon belül még szankciómentesen módosíthatják kérelmeiket.

A közvetlen támogatások igénylésével kapcsolatban technikai korrekciók, pontosítások történtek.


A legfontosabb újdonságok:
 

 

 

 

 

 

9/2018. (IV. 3.) FM rendelet az egyes központi költségvetési forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

8/2018. (III. 29.) FM rendelet az egyes közvetlen támogatásokat szabályozó földművelésügyi miniszteri rendeletek módosításáról

8/2018. (III. 29.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2018. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
 

Az útépítésekből adódó terület-kisajátítások miatt fontos, hogy minden érintett gazdálkodó ellenőrizze le a keletkező új helyrajzi számokat, és szükség szerint ezekre vonatkozó földhasználatát jelentse be!
2. Belvízkárok bejelentése


Az elmúlt hetek csapadékos időjárása miatt a talajok vízzel való telítettsége az ország több pontján olyan mértékű, amely a mezőgazdasági területeken belvizek kialakulásának kedvez, és a termelők növénykultúráit jelentősen károsítja. A gazdák a károkat a Magyar Államkincstár (MÁK) honlapján elérhető elektronikus felületen jelenthetik be a káresemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül. Belvíz szempontjából a káresemény bekövetkezése időpontjának aztnkell tekinteni, amikor a növénykultúrán a károsodás első alkalommal észlelhetővé válik.

A kárenyhítő juttatás igénybevételének feltételei a következők:
 


 

3. Mezőgazdasági biztosítások díjtámogatása


A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” című (VP3-17.1.1-16 kódszámú) felhívásban foglaltak szerint vehető igénybe a támogatás, amelynek az alább felsorolt dokumentumokban foglalt különös szerződések feltételei felelnek meg.
 

DÍJTÁMOGATÁS: https://www.palyazat.gov.hu/tjkoztat-a-djtmogatsban-rszesthet-mezgazdasgi-biztostsiszerzdsek-elzetes-jvhagysrl


 

4. AKG: növényvédőszer korlátozások – módosultak


Módosult a VP EMVA Irányító Hatóságának az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés során 2018. évben nem alkalmazható növényvédőszer hatóanyagok, valamint az azokat felsoroló
növényvédő szerek körét tartalmazó listája.


AKG NÖVÉNYVÉDŐSZEREK: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-sorn-2018-vbennem-alkalmazhat-nvnyvdszer-hatanyagok-valamint-az-azokat-felsorol-nvnyvd-szerek-krttartalmaz-lista-1
5. AKG: változás a baktériumtrágyázási bejelentésben


A VP AKG szántó tematikus előíráscsoportok esetében a talaj kondíciójának javítása, valamint a növényi produktum pozitív irányú változtatása érdekében kötelezettség az istállótrágyázás, a zöldtrágyázás vagy a baktériumtrágyázás alkalmazása.

Ezen agrotechnikai műveletek általánosságban közvetlenül a talajra, talajba juttatva fejtik ki többszörialkalmazással pozitív hatásukat (pl. talaj lazítása; szerkezetességének, szervesanyagkészletének javítása hosszútávon, mely tényezők a talaj vízmegtartó-, tápanyagszolgáltatóképességét is kedvezően befolyásolják), tehát alkalmazásuk a gazdálkodók hosszú távú érdeke is.


A talajra és talajba történő kijuttatás elve okán az egységes kérelemben bejelentett – még be nem takarított – kultúrákra a baktériumtrágyázást követően előírt bejelentési kötelezettség nem volt megvalósítható.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelezte a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága felé, hogy vannak olyan baktériumtrágyák, melyek engedélyokiratában az állókultúrára történő kijuttatás is szerepel, így ennek – az engedélynek megfelelő – bejelentését, a vállalások teljesíthetősége érdekében, szükségesnek tartja.

Az egyeztetések eredményeként a 2018. évi egységes kérelemben leírtak szerint lehetőségük lesz a gazdálkodóknak az elvégzett trágyázást bejelenteniük.6. Szőlő szerkezetátalakítás


Megjelent a 15/2018. (III. 23.) számú Kincstár Közlemény a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2017/2018 borpiaci évben benyújtandó „Támogatási kérelem” nyomtatvány és a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018 - 2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet alapján a 2017/2018 borpiaci évben benyújtandó „Kifizetési kérlelem” nyomtatvány közzétételéről.
 

A 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet szerinti „Támogatási kérelem” benyújtása:
 

A közlemény 1. számú melléklete szerinti B3094 jelű nyomtatványon a Támogatási kérelmet az előírt mellékletek csatolásával együtt 2018. április 1. és 2018. július 16-a között kell benyújtani postai úton a következő címre:


Magyar Államkincstár
Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya
1476 Budapest Pf. 407.


Figyelembe véve, hogy a 142/2012. (XII.27.) VM rendeletben megadott benyújtási határidő utolsó napján, július 15-én (vasárnap) a Kincstárnál a munka szünetel, a határidő az azt követő első munkanap, 2018. július 16.

Területazonosítónként külön-külön kell benyújtani. Egy kérelmező több támogatási kérelmet is benyújthat.A támogatási kérelemhez csatolni kell:
 

 


Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet szerinti „Kifizetési kérelem” benyújtása:
 


A közlemény 2. számú melléklete szerinti B4044 jelű nyomtatványon a Kifizetési kérelmet az előírt mellékletek csatolásával együtt 2018. április 1. és 2018. június 15-e között kell benyújtani postai úton erre a címre:


Magyar Államkincstár
Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya
1476 Budapest Pf. 407.A kifizetési kérelemhez csatolni kell:
 

 

A 16/2018. (IV. 4.) számú Kincstár Közlemény szerint a 2017/2018 borpiaci évben benyújtott egyéni tervek jóváhagyásánál alkalmazandó minimális pontszám: 21.7. Borszőlő telepítés engedélyezése


A borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról szóló 9/2017. (III. 6.) FM rendelet szerint az új telepítési engedély iránti kérelmet minden év április 1. és április 30. között lehet benyújtani az illetékes hegybíróhoz.

2018-ban 652 hektáron lehet majd új ültetvényeket telepíteni. A tájékoztatás a március 8-i Földművelésügyi Értesítőben jelent meg.
8. Borszőlő telepítés támogatása – VP pályázat


A Vidékfejlesztési program felhívása alapján támogatható: Új borszőlőültetvény telepítése. A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 0,25 ha-t.

A támogatható tevékenység magában foglalja az ültetvény művelésmódjának megfelelő támrendszer kialakítását is.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke: 40-70%.

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 15. napjától van lehetőség.

További részletek: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-cm-felhvs9. Energiahatékonyság javítása – VP pályázat


Cél: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben, állattartó gazdaságokban, élelmiszeripari- és borászati üzemekben.

Támogatható tevékenységek (például):
 

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
 

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 19. napjától van lehetőség.  A következő szakaszhatárok: április 19., május 19.10. Leader felhívások


A VP6-19.2.1-17 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására irányuló helyi pályázati felhívások elérhetőek a Magyar Államkincstár honlapján található ún. helyi felhívás kereső alkalmazásban, ahol Helyi Akciócsoportonként és településenként lehet tájékozódni a pályázati lehetőségekről az alábbi linken:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok11. Időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása


A pályázat a klímaváltozás és a kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károk megelőzésére irányul. A rendelkezésre álló keretösszeg 4,72 milliárd forint.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
 


Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 20 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 100 millió forint.

A támogatás maximális mértéke egyéni projekt esetén az összes elszámolható költség 60%-a kollektív módon végrehajtott projekt esetén az összes elszámolható költség 80 %-a;

A következő értékelési határnap: 2018. július 9.12. VP döntések


A nyertes pályázók kérelmei az ügyfélkapujukon hamarosan a „jóváhagyott” státuszba kerülnek, és a támogatói okiratokat elektronikus úton folyamatosan fogják megkapni.
A nyertes kérelmek száma és a támogatási összeg a még folyamatban lévő értékelések lezárásával, a közeljövőben tovább fog emelkedni.

 


A Miniszterelnökség első körben mintegy 4 milliárd forint támogatás odaítéléséről döntött, amelyet összesen 142 darab nyertes pályázó fordíthat erdészeti gépbeszerzésre.
Emellett további mintegy 1,8 milliárd forint megítélt forrás járul hozzá a kedvezőtlen éghajlati események és katasztrófaesemények következményeinek mérsékléséhez. A jelenleg 167 darab támogatott a rendelkezésre álló összeget többek között jégesőkár, mezőgazdasági esőkár, illetve tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások megvalósítására fordíthatja.
 

 

A falusi turizmus fejlesztését célzó vidékfejlesztési pályázaton született döntésnek köszönhetően, első körben összesen 550 vállalkozás részesülhet támogatásban. A nyertes vállalkozások csaknem 23 milliárd forintot fordíthatnak többek között falusi szálláshely létesítésére, fejlesztésére, illetve egyéb nem mezőgazdasági termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztésre.

 

További 5 milliárd forint megítélt forrás járul hozzá az öntözött területek növeléséhez. A most támogatásban részesült 179 gazdálkodó többek között a vízvisszatartásra, valamint takarékos öntözési technológiák elterjesztésének megvalósítására fordíthatja a forrásokat. 

További 700 millió forinttal támogatja a tárca az élelmiszer-feldolgozást érintő beruházások megvalósulását.

 

A Vidékfejlesztési Program keretében mintegy 5,5 milliárd forint odaítéléséről döntött a Miniszterelnökség, mely támogatásból 38 termelői csoport részesülhet.

A Miniszterelnökség, a Vidékfejlesztési Program keretében a 2014. január 1. után alakult, és elismerésben részesített termelői csoportok létrehozásához és működtetéséhez kapcsolódó költségek részbeni átvállalására biztosít támogatást. Az értékesítés alapján számított átalányösszegű támogatásra a nyertes termelői csoport legfeljebb 5 éven keresztül jogosult.

A maximálisan kapható összeg mintegy 31 millió forint évente.


 

13. Őstermelői értékesítés szabályai


„Mezőgazdasági őstermelőknek az értékesítés szabályairól” címmel jelent meg a Nemzeti  Agrárgazdasági Kamara új, kisméretű tájékoztató füzete.

A füzet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglalt legfontosabb szabályok összefoglalásával az őstermelőknek szeretne
segítséget nyújtani az értékesítési szabályok megismerésében, az őstermelői igazolvány használatával kapcsolatos tudnivalók megértésében ugyanis a szabályok be nem tartása miatt
az ellenőrző hatóságok két hónaptól két évig terjedően el is tilthatják az őstermelői igazolványon szereplőket az őstermelői tevékenység végzésétől. 

A helyes őstermelői értékesítést ábrák, magyarázó szövegek is segítik a falugazdászoknál ingyenesen elérhető polcbelógóra is emlékeztető kiadványban.
 

FONTOS INFORMÁCIÓK ŐSTERMELŐKNEK:  https://www.nak.hu/kamara/kamarai-hirek/orszagos-hirek/94511-fontos-informaciok-ostermeloknek-a-hatalyos-szabalyokrol

 14. Lótartással kapcsolatos adategyeztetés


A Kincstár felhívja a lótartó ügyfelek figyelmét, hogy elérhető a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján az a részletes tájékoztató anyag, amely a tartói adatokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatokról, az adategyeztetés lépéseiről, gyakorlati tudnivalóiról ad információt.

A tájékoztatás az alábbi linken érhető el:

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/tudnivalok-a-lotartassal-kapcsolatos-adategyeztetesrol 

 

 

2018.04.15.

Forrás: FM, ME, MÁK, NAK, NÉBIH, AGRIONPrimag - primag magPrimag - primag mag

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadom.