2015-től csak 'aktív gazda' kaphat támogatást

Primag - primag mag
Primaq - Prima Mag

HÍRLEVÉL

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy Ön is elsőként értesülhessen újdonságainkról, akcióinkról.
Kötelező mező

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadom.

>> Hírek >> 2015-től csak 'aktív gazda' kaphat támogatást
Primag - primag mag

Kötelező mező

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadom.

Felhívjuk a 2015. évben közvetlen támogatást igénylő mezőgazdasági termelők figyelmét, hogy a Közös Agrárpolitika reformjának 2015-től életbe lépő új szabályozása értelmében hazánkban is bevezetik az ún. " aktív mezőgazdasági termelő" fogalmát.


Az aktív mezőgazdasági  termelői státuszt az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a  közvetlen kifizetések támogatási feltételeként fogja vizsgálni, a feltételeket részletesen meghatározó tárcarendelet megjelenése 2015 elején várható.
 

Az alábbi anyagban elérhető közlemény a mezőgazdasági árbevétel  2015 januárjától kezdődő elkülönítésének szükségességére hívja fel a figyelmet, KIZÁRÓLAG a közleményben részletesen meghatározott kritériumoknak ( pl: ún. negatív listás tevékenység folytatása) megfelelő mezőgazdasági termelők vonatkozásában:
 

Tájékoztató 2015-ben egységes területalapú támogatást (SAPS) igénylő állandó sport- és rekreációs terület, ingatlanvállalat, repülőtér, vasúttársaság, vízmű üzemeltetését végző vállalkozások részére a mezőgazdasági és a nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel elkülönítésének szükségességéről
 

A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU rendeletnek (továbbiakban: Rendelet) megfelelően kialakítandó hazai szabályzás során olyan kritériumot is meg kell határozni, amely szükségessé teszi a mezőgazdasági és a nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel elkülönítését.
 
Mivel a Rendelet az aktív mezőgazdasági státuszt a közvetlen kifizetések (SAPS, zöldítés, termeléshez kötött támogatások, fiatal gazda támogatás) jogosultsági feltételeként rögzíti, az aktív mezőgazdasági termelő fogalmának meghatározása, és az aktív státusz megállapításának feltételei 2015-től ? a vonatkozó közösségi jogszabályok hatályba lépését követően ? külön FM rendeletben kerülnek szabályozásra.
 
A Rendelet értelmében a közvetlen kifizetések követelményeinek való megfelelést a mezőgazdasági termelők nyilatkozatain túlmutató, ellenőrizhető bizonyítékkal kell alátámasztani. Ennek teljesítése érdekében a megjelenés alatt álló, ún. aktív gazda FM rendelet a közvetlen kifizetésben részesülő számára - jelentős többlet adminisztráció nélkül kialakítható - elkülönített nyilvántartási- és könyvvezetési kötelezettséget ír elő, kizárólag akkor, ha negatív listás tevékenységet1 folytat, az előző évben 5.000 eurót meghaladó közvetlen kifizetésben részesült, elsődleges tevékenysége nem mezőgazdasági tevékenység, és kevesebb, mint 20 ha mezőgazdasági területet használ és jelent be az egységes területalapú támogatás (SAPS) keretében támogatásra.
 
A Rendelet alapján a fenti tulajdonságokkal rendelkező ügyfél is aktív mezőgazdasági termelőnek minősül akkor, ha a legutolsó lezárt pénzügyi évben a közvetlen támogatások éves összege eléri a nem mezőgazdasági tevékenységekből származó teljes bevételének legalább 5 %-át.
 

Az MVH felszólítására az ügyfél köteles megadni az összes bevétel összegét és a nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel összegét, melyet a termelő valamennyi bevételét tartalmazó könyvviteli nyilvántartásának, bevételét igazoló dokumentumának, és számviteli bizonylatainak tejes körű vizsgálatával ellenőrizhet.
 

A közvetlen kifizetést igénylő, a Rendelet szerinti mezőgazdasági tevékenységen kívül más tevékenységet is folytató mezőgazdasági termelő 2015. január 1-jétől a nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerét köteles oly módon továbbrészletezni, hogy abból a következő adatok rendelkezésre álljanak:
 

a) mezőgazdasági tevékenységből származó összes bevétel,
b) nem mezőgazdasági tevékenységből származó összes bevétel.
 

Ennek érdekében javasoljuk az értékesítés árbevétele és bevételek számlaosztály számlaszámainak további részletezését (kettős könyvelés esetén), az éves összesítőn a bevételek megosztott feltüntetését (egyszeres könyvelés gépi vezetése esetén), az éves zárás összesített sora után a mezőgazdasági és a nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel összegének feltüntetését amellett, hogy a pénzforgalmi szemléletben lekönyvelt tételek között jelölésre kerül, hogy melyik tételek számítanak bele a mezőgazdasági bevételbe (egyszeres könyvelés kézi vezetése esetén).
 

A Rendelet értelmében mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel az a bevétel, amely a mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági üzemében végzett mezőgazdasági tevékenységből szerzett, beleértve az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) kapott támogatásokat, valamint a mezőgazdasági tevékenység után járó nemzeti támogatásokat (a halászati de minimis
támogatás kivételével) is. A gazdaság mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó bevétele mezőgazdasági tevékenységből származó bevételnek tekintendő, feltéve, hogy a feldolgozott termékek a mezőgazdasági termelő tulajdonában maradnak és, hogy a feldolgozás eredménye egy másik mezőgazdasági termék.
 

A mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel elkülönített könyvelése, illetve arányának kimutathatósága egyéb támogatási jogcímeknek való megfelelés igazolását és a különféle adatszolgáltatásokat is megkönnyíti.
 

Budapest, 2014. december 31.
 

Forrás: kormany.hu
 

 

1 állandó sport- és rekreációs terület, ingatlanvállalat, repülőtér, vasúttársaság, vízmű üzemeltetésePrimag - primag magPrimag - primag mag

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadom.