We can help?
Subscribe to newsletter
Primaq - Prima Mag

We are glad you would like to subscribe to our newsletter. Get first-hand information about our promotions and news!

Home page > Blog > Zöldítés szabályok 2021
Request for quotationDeliveryDelivery
Zöldítés szabályok 2021

Az aratás végeztével sokan azonnal a másodvetések földbe kerülésén kezdenek dolgozni. A zöldítés gyakorlatában kötelező előírások vannak az úgynevezett ökológiai másodvetések vonatkozásában, de célszerű a gazdálkodói gyakorlatba hasznosan beépíteni ezt a termesztési elemet.

A másodvetések követelményei a SAPS+zöldítés rendszerében 2021-ben:

Az ’ökológiai jelentőségű másodvetés’ (EFA másodvetés) a Zöldítés gyakorlatában meghatározott fogalom.
A gazdálkodó bármelyik, a MePAR-ban támogatható területként nyilvántartott tábláján megvalósítható.

A támogatás érvényesítéséhez a főszabályok ezeknél a másodvetéseknél a következők:

  • A másodvetések nem számítanak 1:1-ben ökológiai jelentőségű területnek (EFA-nak).
  • A több mint 15 hektár szántóföldi területtel rendelkező gazdálkodók területeinek 5%-ának kell EFA területnek lennie.
  • Ebből a parlagon hagyott területtel ellenben (amely teljes területével számít bele az EFA-ba) az ökológiai jelentőségű másodvetés csak 0,3-as szorzóval súlyozott, azaz 10 hektár másodvetés csak 3 hektár EFA-nak minősül.
  • A keverékre vonatkozó előírások alapján ökológiai másodvetésre minimum 2 faj keverékéből álló vetőmagkeverék alkalmazható. Fontos a kétféle növény helyszíni beazonosíthatósága.
  • Az elszámolható fajok listáját a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. számú melléklete tartalmazza, mely bőven túlmutat a megszokott keresztesvirágú növényekből álló zöldítési gyakorlaton. A listát lsd alul!
  • Az egységes kérelem beadásakor már a tervezett vetés időpontját, helyét és méretét jelölni kellett, később nem szabad elfelejteni, hogy a tényleges vetés és a beforgatás időpontját 15 napos határidővel be kell jelenteni a kérelem felületén.
  • Az ökológiai másodvetés vetésének időpontja nem lehet október 1. napja utáni időpont.
  • A másodvetésnek legalább 60 napig kell lennie az adott területen ahhoz, hogy elfogadható legyen ökológiai másodvetésként. Jellemzően ezt ellenőrzik is a Kincstár munkatársai.
  • A vetéstől a leforgatásig tilos a növényvédőszer használata ezeken a parcellákon, beleértve a csávázószert is! Ennek tényét pedig a gazdálkodó a gazdálkodási napló ide vonatkozó lapjainak szakszerű vezetésével igazolhatja a helyszíni ellenőrzés során. Így a GN01, GN06, GN07, GN19 és amennyiben releváns, a GN17 és GN18 betétlapjait kell bemutatni az ellenőröknek, valamint 5 évig meg kell azt őrizni! 

Az ökológiai jelentőségű másodvetésben vethető növényfajok listája

1. Lóbab (Vicia faba var. major)
2. Szegletes lednek (Lathyrus sativus)
3. Takarmánybükköny (Vicia sativa)
4. Hajdina (Fagopyrum esculentum)
5. Facélia (Phacelia tanacetifolia)
6. Alexandriai here (Trifolium alexandrinum)
7. Cirok (Sorghum vulgare)
8. Kerti zsázsa (Lepidium sativum)
9. Fehérvirágú csillagfürt (Lupinus albus)
10. Sárga virágú csillagfürt (Lupinusluteus L.)
11. Kék virágú csillagfürt (Lupinus angustifolius L.)
12. Édes csillagfürt (fehér, sárga vagy kék virágú) (Lupinus alba)
13. Somkóró (Melilotus albus)
14. Perzsahere (Trifolium resupinatum)
15. Vöröshere (Trifolium pratense L.)
16. Fehérhere (Trifolium repens L.)
17. Korcshere/Svédhere (Trifolium hybridum)
18. Szöszösbükköny (Vicia villosa Roth)
19. Bíborhere (Trifolium incarnatum)
20. Olaszperje (Lolium multiflorum)
21. Olajretek (Raphanus sativus L.var.oleiformis Pers.)
22. Fehérmustár (Sinapis alba)
23. Takarmányrepce (Brassica napus)
24. Zöld rozs (Secale cereale)
25. Sziki kender (Crotalaria juncea L.)
26. Négermag (Guizotia abyssinica)
27. Abesszin vagy etiópiai mustár (Brassica carinata)
28. Fekete zab (Avena strigosa)
29. Pannonbükköny (Vicia pannonica)
30. Len (Linum usitatissimum)
31. Takarmánybaltacim (Onobrychis viciifolia)
32. Meliorációs retek (Raphanus sativus var. longipinnatus)
 

Forrás:  Agróforum online 2021/08/16

Subscribe to newsletter

We are glad you would like to subscribe to our newsletter. Get first-hand information about our promotions and news!

30 év alatt a piacon
Dinamikus növekedés
72 órán belüli szállítás
Széles választék
Message

Questions, messages? Share it with us!

Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás