We can help?
Subscribe to newsletter
Primaq - Prima Mag

We are glad you would like to subscribe to our newsletter. Get first-hand information about our promotions and news!

Home page > Blog > Őszi keveréktakarmányok
Request for quotationDeliveryDelivery
Őszi keveréktakarmányok

A keveréktakarmányok jelentősége elsősorban a folyamatos zöldtakarmányozás biztosításában van.
 
Az őszi keveréktakarmányok tavasszal korán kaszálhatók, ezért rendszerint az őszi keverékek az első zöldtakarmányok, amelyek etetésre kerülnek.
Egyébként etethetőségüket mindig a támasztónövények fejlettsége határozza meg, ezért a folyamatos zöldtakarmányozás érdekében nagyon fontos az egyes keverékek támasztónövényének és a különféle keverékek egymás közötti arányának a helyes megválasztása.
Az őszi keverékek jelentőségéhez tartozik, hogy már májusban lekerülnek és utánuk másodvetésű növények is vethetők (silókukorica, takarmánycirkok, stb.). Az őszi keverékek vetésterülete a folyamatos zöldtakarmányozáson alapuló állattenyésztés igénye szerint alakul. A korábbi években nagyobb volt a jelentőségük. Az őszi keveréktakarmányokat általában a támasztónövények, vagy a pillangósok szerint csoportosítjuk.
Mi az utóbbiak szerint csoportosítjuk: szöszös bükkönyös keverékek, pannonbükkönyös keverékek, őszi borsós-bükkönyös keverékek és egyéb keverékek.

Szöszös bükkönyös keverékek
 • Éghajlat és éghajlatigény:

A szöszös bükköny igénytelen növény. Nemcsak a szárazságot és a téli fagyokat tűri jól, hanem gyengébb talajokon is megterem. Mindenütt termeszthető, elsősorban azonban a homoktalajok növénye.

 • Termesztés: aszerint módosul, hogy melyik gabonaféle a támasztónövény.

A korai betakarítás érdekében, és ha homoktalajokon termesztjük, akkor rozzsal vetjük. Jobb talajokon, és ha folyamatosan akarjuk etetni, akkor őszi árpával és őszi búzával is vessünk szöszös bükkönyt. A növényi sorrendbe nagyon könnyű beleilleszteni a szöszös bükkönyös keveréktakarmányokat. Előveteményre igénytelenek. Rendszerint gabonafélék után vetjük őket, vagy két kalászos közé kerülnek. De helyesebb, ha másodnövények követik őket.

 • Talajelőkészítés:  azonos az őszi gabonákéval. 
   
 • Trágyázásuk: a műtrágyák mellett adhatunk alájuk istállótrágyát is. Az alapműtrágyázásnál a másodnövények igényét is figyelembe kell venni.
   
 • Vetés: A vetési idő a támasztónövény szerint alakul.
 1. A rozsos szöszös bükkönyt szeptember elején kell vetni. A vetőmagszükséglet 150-180 kg/ha, amelyből 60-65% legyen a rozs és 35-40% a szöszös bükköny.
   
 2. Őszi árpás szöszös bükköny vetési ideje szeptember közepe-vége. A vetőmagszükséglet 150-160 kg/ha, amelyből az őszi árpa 60-70%, a szöszös bükköny 30-40%.
   
 3. Az őszi búzás szöszös bükköny vetésideje szeptember vége, október eleje-közepe. Vetőmagszükséglet 180-220 kg/ha, melyből 60-65% az őszi búza és 35-40% a szöszös bükköny.
 • A betakarítás:

A kaszálást akkor lehet elkezdeni, amikor a gabonakomponens kalászhányás előtt van.
Zöldtakarmányozásra addig lehet felhasználni, amíg a támasztónövények el nem vénülnek.
Az elvénülés a kikalászolás után hamar bekövetkezik.
Leggyorsabban a rozsos szöszös bükköny vénül el, egyébként is a rozsos szöszös bükköny minősége a leggyengébb, mert még nagyon kevés benne a bükköny.
Szöszös bükkönyös keverékekből csak akkora területet vessünk, amennyit zöldtakarmányozásra, jó minőségben és gazdaságosan fel lehet használni.

Pannon bükkönyös keverékek

 • Éghajlat és talajigény:

A pannonbükköny igényesebb, a szárazságot nem tűri úgy, mint a szöszös bükköny.
Talajigénye azonos a búzáéval, csak a jobb búzatalajokon ad kielégítő termést. Gyenge homokra nem való.
Igényessége miatt rendszerint búzával társítják, de a zöldtakarmányozás folyamatossága érdekében őszi árpával is vethető.
Agrotechnikája mindenben azonos a szöszös bükkönyös keveréktakarmányokéval, illetve kis mértékben módosulhat az igényessége miatt.

 • Vetés: 

A vetési idő itt is a támasztónövényektől függ. A vetőmagszükséglet 180-200 kg/ha, melyből 35-40% a pannonbükköny és 60-65% őszi búza, vagy őszi árpa.
Betakarításuk alkalmából ugyanazok az irányelvek érvényesek, mint a szöszös bükkönyös keverékeknél.

Őszi borsós-keverékek
Jobb talajokon, ha a kalászos komponensekhez a bükkönyfajok helyett őszi mezei borsót (Pisum arvense) társítunk, őszi borsós keveréket kapunk.
Éghajlat- és talajigényük, valamint agrotechnikájuk a pannonbükkönyös keverékével azonos.

 • Vetés: 

Őszi árpával szeptember elején, búzával pedig szeptember második felében vessük. (Vetőmagszükségletük 180-220 kg/ha, amelyből 40-50% a borsó és 50-60% a támasztónövények aránya.)
Betakarításuk mindenben azonos a többi őszi keverékek betakarításával.

Egyéb őszi vetésű keveréktakarmányok

Keszthelyi keverék
Az őszi káposztarepce és a rozs keveréke. Ez a legkorábban kaszálható Őszi keverék.
A keszthelyi keverék igényes, termesztése csak jobb talajokon gazdaságos. Trágyázása és talajelőkészítése, stb. azonos az őszi káposztarepcéével.

 • Vetés:

Őszi takarmányozásra augusztus első felében, tavaszi takarmányozásra augusztus végén kell vetni. Vetőmagszükséglete 70-90 kg/ha rozs, és erre keresztben 10-20 kg/ha repce.

Rozsos bíborhere
Ezt a keveréket főleg a bíborhere termesztésére alkalmas tájakon (Dunántúl) érdemes termeszteni.
Igénye és agrotechnikája a bíborheréével azonos.
Kaszálása nehezen gépesíthető, ezért nagyüzemi termesztésben kicsi a jelentősége.

Legány-féle keverék
Őszi gabona + szöszös- vagy pannonbükköny + bíborhere. Jelentősége, igénye és agrotechnikája lényegében azonos a rozsos bíborheréével.

Landsbergi keverék
Jobb talajok hármas keveréke. Abban különbözik a Legány-féle keveréktől, hogy rozs helyett szálkás-perje a támasztónövény. Igénye és termesztése azonos a Legány-féle keverékével.

Subscribe to newsletter

We are glad you would like to subscribe to our newsletter. Get first-hand information about our promotions and news!

Message

Questions, messages? Share it with us!

Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás