We can help?
Subscribe to newsletter
Primaq - Prima Mag

We are glad you would like to subscribe to our newsletter. Get first-hand information about our promotions and news!

Home page > Blog > AKG zöldtrágyázásról még1x
Request for quotationDeliveryDelivery
AKG zöldtrágyázásról még1x

Mi is a zöldtrágya fogalma?  
 

 • A zöldtrágyanövény: olyan vetett növényfaj vagy növényfajok keveréke, amely legalább 60 napig növénytakaróként beborítja a talajt és a talajtermékenység javításának céljából teljes tömegében a talajba bedolgozásra kerül, ahol az árvakelés nem minősül zöldtrágyanövénynek.
   
 • Nem vehető figyelembe olyan másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés, amely a tárgyév október 31-e és a tárgyévet követő év február 15-e között kerül elvetésre.
   
 • Zöldtrágyanövény termesztése és zöldtrágyázás megvalósítása másodvetésben is történhet. A zöldtrágyanövények listáját a felhívás 18. számú melléklete tartalmazza. 

Bejelentés: 
 

 • A zöldtrágyázás céljából elvetett, vagy elvetni kívánt másodvetést (zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés) a 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 20. paragrafusában foglalt szabályok szerint be kell jelenteni az Egységes Kérelmen (Az egységes kérelemben a tervezett kultúrát, a vetés helyét és idejét kell feltüntetni.)
   
 • A támogatást igénylőnek – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – a kötelezettségvállalási időszak alatt az Államkincstár felé, az Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatványon, ügyfélkapun keresztül be kell jelentenie a következő agrotechnikai műveleteket:

  - zöldtrágyázás megvalósítása esetén a zöldtrágyázásra kerülő növényfajt,
  - a munkálat végzésének helyét és időpontját,
  - a növényállomány vetését és a beforgatását a munkavégzést követő 15 napon belül.

 

Mentesül: 
 

 • A szántó tematikus előíráscsoportokban az alapcsomagban kötelezően előírt zöldtrágyázás, istállótrágya kijuttatása alól mentesülnek azon kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek (KET-ek), amelyeken a teljes kötelezettségvállalási időszak alatt (2022.01.01-től a támogatási jogosultság megszűnéséig tartó időszak alatt) a teljes területen csak és kizárólag évelő szálas pillangós takarmánynövény termesztése történik és/vagy zöldugarként kerül hasznosításra.


Teljesítés: 
 

 • A „Kötelezettségvállalási időszak alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya kijuttatása.” kötelező előírást és az Kötelezettségvállalási időszak alatt további egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya kijuttatása.” választható előírást két külön évben kell a támogatást igénylőnek teljesítenie.
   
 • „Kizárólag ellenőrzött (fémzárolt) szaporítóanyag felhasználása szakmailag elvárható mennyiségben adott területegységre vetítve” előírást az előírással érintett területek összességén, minden növénykultúrára (másodvetésre, zöldtrágyára is) vonatkozóan be kell tartani.
   

A zöldtrágya az alábbi növényfajokból állítható össze (18. számú melléklet):
 

1) Olajretek (Raphanus sativus L. convar, oleiferus (Mill.) Metzger)
2) Fehér mustár (Sinapis alba)
3) Őszi káposztarepce (Brassica napus L. ssp. Oleifera biennis)
4) Tavaszi káposztarepce (Brassica napus L. ssp. Oleifera annua)
5) Réparepce (Brassica napus) Mézontófű (facélia) (Phacelia tanacetifolia)
6) Hajdina (pohánka) (Fagopyrum esculentum)
7) Takarmánybükköny (tavaszi bükköny) (Vicia sativa)
8) Szöszösbükköny (Vicia villosa Roth)
9) Pannonbükköny (Vicia pannonica)
10) Orvosi somkóró (Melilotus officinalis Desr.).
11) Fehérvirágú somkóró (Melilotus albus)
12) Fehérvirágú édes csillagfürt (Lupinus albus L.)
13) Sárgavirágú édes csillagfürt (Lupinus luteus L.)
14) Kékvirágú édes csillagfürt (Lupinus angustifolius L.)
15) Lóbab (Vicia faba var. major)
16) Szegletes lednek (Lathyrus sativus)
17) Alexandriai here (Trifolium alexandrinum)
18) Perzsahere (Trifolium resupinatum)
19) Vöröshere (Trifolium pratense L.)
20) Fehérhere (Trifolium repens L.)
21) Korcshere (Trifolium hybridum)
22) Bíborhere (Trifolium incarnatum)
23) Olaszperje (Lolium multiflorum)
24) Tarka cirok (Sorghum bicolor)
25) Szemescirok (Sorghum bicolor ssp. bicolor)
26) Silócirok (Sorghum bicolor l. /moench)
27) Kerti zsázsa (Lepidium sativum)
28) Zöld rozs (Secale cereale)
29) Napraforgó (Helianthus annuus)
30) Köles (Panicum miliaceum L.)
31) Takarmányborsó (Pisum sativum L.)
32) Mezei borsó (Pisum arvense)

Forrás: Agrárélet 22/07/28

Subscribe to newsletter

We are glad you would like to subscribe to our newsletter. Get first-hand information about our promotions and news!

Message

Questions, messages? Share it with us!