Hogy tároljuk szakszerűen és biztonságosan a műtrágyát
Kezdőoldal > Blog > Szakmai cikkek > Hogy tároljuk szakszerűen és biztonságosan a műtrágyát

Hogy tároljuk szakszerűen és biztonságosan a műtrágyát

,
2022.04.25. | Szakmai cikkek | műtrágya tárolás , műtrágya ,

ÚTMUTATÓ A SZILÁRD MŰTRÁGYÁK KEZELÉSÉHEZ ÉS TÁROLÁSÁHOZ
 

Biztonságos kezelés és tárolás

 • Az ammónium-nitrát alapú műtrágyákat - mivel veszélyt jelenthetnek a környezetre - a műtrágyaipar és a kapcsolódó szervezetek irányelveinek megfelelően kell tárolni. Így megelőzhetjük a felszíni vizek és a talajvíz nitráttal való szennyeződését.
 • A 28%-nál alacsonyabb nitrogéntartalommal és 80%-nál kevesebb ammónium-nitrát (AN) tartalommal rendelkező műtrágyái veszélytelen anyagoknak minősülnek, általában nem gyúlékonyak és nem éghetőek szivarégés folyamán.
 • Azonban a 28%-nál magasabb nitrogén-tartalmú, ammónium-nitrát alapú műtrágyák erősen oxidatív hatásúak, melyek szemirritációt okozhatnak. Az ilyen műtrágyák tárolása során speciális biztonsági előírásokat kell betartani, és ezen anyagok a szállítás során veszélyesnek minősülnek (ADR).
   

A műtrágyák minőségének megőrzése

 • A műtrágyákat hőtől távol és 32 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten tárolja.
 • Biztosítson szellőzést és elegendő biztonsági teret a tető és a műtrágya rakat teteje között.
 • A legkorábban betárolt műtrágyát használja fel először, és tartsa naprakészen a műtrágyakészlet nyilvántartását.
 • Az AN (ammónium-nitrát) alapú műtrágyákat a karbamidtól elkülönítve kell tárolni.
 • A műtrágyákat mindig száraz és tiszta helyen tárolja.

 

Zsákos műtrágya

 • Ügyeljen arra, hogy megakadályozza a vízzel való érintkezést (a földről vagy vízáteresztő padlóról, szivárgó tetőről, nyitott ajtókból és tetőablakokból), és ha szükséges, helyezze a zsákokat raklapokra.
 • Kültéri tárolás esetén kerülje a csomagolt műtrágyák közvetlen napsugárzásnak való kitételét, tárolja azokat árnyékos és jól szellőző helyen.
 • Ha nincs más alternatíva, takarja le a rakatot világos színű műanyag fóliával vagy ponyvával a zsákok védelme érdekében.
   

Zsákos műtrágyát ne tárolj napon

 

Ömlesztett műtrágya

 • Az ömlesztett műtrágyát takarja le nem gyúlékony műanyag fóliával vagy ponyvával.
 • Csökkentse a szétszóródás lehetőségét azáltal, hogy kerüli a túlrakodást.
 • Tartsa tisztán a közlekedő utakat, a kiszóródott műtrágyát azonnal takarítsa fel.
 • Ne hajtson át járművel a kiszóródott műtrágyán.

 

Megfelelő tárolás

 • A big-bageket mindig piramis formában, egymást átfedve, és legfeljebb két rétegben ajánlott tárolni. Egy további, egyrétegű sor legyen az elülső (szabad, nem fal melletti) oldalakon.
 • A big-bagek eltávolítása felülről lefelé történjen. A rakodási vagy kirakodási folyamat teljes ideje alatt meg kell őrizni a piramis formát.
 • A műtrágyák kezelése során ügyeljen arra, hogy ne károsodjon az áru. A big-bag zsák sérülése esetén a várható lebillenés irányából ne közelítse azt meg, mivel instabillá válhat és leeshet, összezúzva a mellette álló embereket.
 • Ne engedje, hogy bárki a big-bag rakat közelében álljon. A gyalogos közlekedéshez hagyjon biztonsági távolságot.
 • Ne hagyja, hogy a raklapok vagy a big-bagek megdőljenek, és ne tárolja a rakatot lejtős területen.
 • A raklapokat pontosan egymásra kell rakni, legfeljebb két rétegben. Hasonlóan a big-bag tárolásához, az első sorban a raklapok is csak egy rétegben legyenek.
 • A meredek halmokban tárolt ömlesztett műtrágyákat felülről lefelé kell elhordani. Ezáltal minimálisra csökkenthető annak a veszélye, hogy egy nagyobb mennyiség hirtelen meginduljon lefelé.
 • Műtrágyahalom mozgatásánál mindig figyeljen erre a kockázatra.

 

Biztonsági szabályok

 • Soha ne dohányozzon, ne fogyasszon élelmiszereket vagy italokat a műtrágyák tárolóhelyén.
 • A járműveket nem szabad a műtrágya tárolóhelyiségben parkolni, kivéve fel- vagy lerakodás alatt.
 • A gépjárműveknek olaj- és üzemanyag szivárgástól mentesnek kell lenniük.
 • A műtrágyákat az alábbiaktól elkülönítve kell tárolni:
   
  • Üzemanyag; szerves vagy éghető anyagok, például olajok és zsírok, fűrészpor, gabona, magvak, fű, szalma; fémsók, mint kromát, cink, réz, nikkel és kobalt vegyületek; sűrített gázok; növény-egészségügyi termékek
  • Erősen lúgos anyagok, mint a mész, cement és fém-salak
  • Vegyszerek, mint a sósav és kénsav; valamint az ammónium-nitrát alapú műtrágyákat a kálium-kloridtól, ammónium-szulfáttól és a nátrium-kloridtól is el kell különíteni
  • Hőforrások, például kemencék, hegesztési és csiszolási munkák, lámpák, kapcsolók, elektromos kábelek, túlmelegedett gépalkatrészek, vagy bármilyen forrás, amely gyújtópontot vagy szikrát hozhat létre

 

A műtrágyák biztonságos kezelése

 • Mindig tompított élekkel rendelkező emelővillákat használjon annak érdekében, hogy elkerülje a big-bag fülek esetleges sérülését.
 • A big-bageket vagy raklapokat mindig sík talajra helyezze.
 • Szállítás közben kerülje a súrlódást, a zsákok érintkezését a talajjal.
 • Legyen óvatos a műtrágyaszóró feltöltésekor. A műtrágyák rakodása során senki ne tartózkodjon az emelési / szállítási területen vagy a megemelt big-bag alatt.
 • Ügyeljen rá, hogy ne essen kár az áruban. Emelés közben kerülje a big-bag kilengését, hogy megőrizze a munkagép stabilitását.
 • A láthatósági mellény viselése csökkenti az elütéses balesetek kockázatát.
 • A big-baget alulról kell kinyitni egy hosszú nyelű késsel. Mindig oldalt álljon, sose a big-bag alatt, így elkerülheti, hogy a kiömlő, nagy tömegű műtrágya kárt tegyen Önben.
 • Az üres big-bag zsák nem tölthető újra, így át kell adni egy engedéllyel rendelkező újrahasznosítási vállalkozónak. 

 

Fedett tárolóban a legbiztonságosabb

 

A műtrágyák kezelésének veszélyei

Külső hő (tűz, koncentrált hőforrás) esetén a kémiai reakció a műtrágyák bomlásához vezethet, amely mérgező gázok (nitrogén-oxid, ammónia) felszabadulását okozhatja, különösen nitrogén tartalmú műtrágyák esetében.
A 28%-nál magasabb nitrogéntartalommal rendelkező, ammónium-nitrát tartalmú műtrágyák, amennyiben helyesen tárolják őket, biztonságosak.
Ennek ellenére robbanásképesek lehetnek, amennyiben több rendkívüli körülmény egyszerre lép fel:

 • Magas hő, amely megolvasztja a műtrágyákat
 • Gáz kibocsátás megfelelő szellőztető rendszer nélkül (magas nyomást létrehozva)
 • Az egyéb vegyi anyagokkal, például tüzelőolajjal, szerves anyagokkal való szennyeződés
 • Berobbanást okozó feltételek (gázpalack, lőszer)


Általános óvintézkedések

Kerülje a porképződést és annak bőrrel, szemmel és ruházattal való érintkezését.
Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg egyéni védőeszközeit, hogy azok megőrizzék a megelőző funkciójukat.
 

Vészhelyzeti intézkedések tűz esetén

Helyezzen ki egy naprakész térképet a tároló létesítményekről és egy vészhelyzeti evakuálási tervet egy könnyen hozzáférhető helyen és tájékoztassa az ott dolgozókat a vészhelyzeti teendőkről.


Tűz vagy műtrágyából származó füst esetén:

1. Hívja a tűzoltóságot a 112-es számon (európai segélyhívó szám): adja meg a műtrágyák helyét és típusát
2. Ne lélegezze be a füstöt!
3. Evakuálja a területet
4. Evakuáljon másokat, anélkül, hogy veszélyeztetné saját magát
5. Biztosítsa az eszközöket (áramtalanítsa a berendezéseket)


A tűzoltáshoz nagy mennyiségű vizet használjon! Ne használjon vegyi tűzoltó készüléket, habot, gőzt vagy homokot az ammónium-nitrát alapú műtrágyákon, mivel azok bomlanak.

 

Biztonság

A REACH rendelet és az Európai Unió 98/2013-as, a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló rendelete alapján a következő pontok azokra a műtrágyákra vonatkoznak, amelyek legalább 16 %, ammónium-nitrátban kifejezett nitrogént (azaz legalább 8 % nitrát-nitrogént és 8 % ammónium-nitrogént) tartalmaznak.

 • Védje a műtrágyatároló létesítményeket az illetéktelen hozzáféréstől.
 • Tárolja a műtrágyát zárható helyiségekben, ezáltal csökkentve a lopások kockázatát.
 • Vezessen naprakész leltárt, hogy gyorsan megállapíthassa, ha lopás történt.
 • Ne hagyjon vagy tároljon big bag-es műtrágyát az út mentén, a szántóföldön, vagy nyilvános területen.
 • Haladéktalanul jelentse a készlet eltéréseit vagy veszteségeit a rendőrségnek.
 • Ne értékesítsen vagy ajándékozzon műtrágyát nem professzionális felhasználóknak.
 • Őrizze meg az összes kísérő dokumentumot (szállítólevél, számla, gyártási azonosító).
   

Ellenőrző lista

Az ellenőrző lista használatával megítélheti, mennyire biztonságosan tárolja Ön a műtrágyáját:

 

 • Tartsa távol a műtrágyákat a hőforrásoktól
 • Tartsa távol a nedvességet és vizet
 • Védje a berendezéseket és a padlót a korróziótól
 • Kerülje a homlokrakodó kanalának túltöltését,  tartsa tisztán a közlekedő utakat és kijáratokat
 • A meredek halmokban tárolt ömlesztett műtrágyákat felülről lefelé bontsa meg
 • Óvja a 28%-nál több nitrogént tartalmazó műtrágyákat a közvetlen napfénytől
 • Rakatolja biztonságosan a big bageket és raklapokat
 • Körültekintően ürítse a big baget a műtrágyaszóróba
 • Mindig tartsa szem előtt a biztonsági előírásokat
 • Előzze meg a műtrágya-tároló létesítményekbe való jogosulatlan belépést
 • Minden műtrágya rakat és tároló legyen megjelölve árukísérő okmánnyal
 • Kezelje az üres zsákokat a helyi előírásoknak megfelelően

 

JOGI NYILATKOZAT: A jelen dokumentumban foglalt információkat a Primag Kft. jóhiszeműen adja meg.
A Primag Kft.  semmilyen felelősséget nem vállalnak az ezen információk pontatlanságáért vagy hiányosságáért, vagy olyan károkért, amelyek az információk bármilyen módon történő felhasználásából erednek.

Forrás: www.borealis-lat.com

Kiemelt bejegyzéseink
Termékkínálat
Címkék
vetésforgó kölcsönös megfeleltetés AÖP ünnepi nyitvatartás új előírások Posztregisztrációs Fajtakísérlet riolittufa talajjavítás aszály vis maior kárbejelentés zöldítés AKG zöldtrágyázás kárenyhítési hozzájárulás szója gázolajszállítás UN kármentő tálca IBC permetezési napló gazdálkodási napló minősítés tanúsítvány takarónövény műtrágya tárolás termesztés technológia NÉBIH bevallás őstermelő adózás vetőmag zöldugar kérelem műtrágya starter trágyázás tápanyag borsó támogatás jövedelmezőség földtörvény FAO kukorica tenyészidő szállítási határidő repce búza ökológiai másodvetés tritikálé szilázs parlagfű szervestrágya granulátum rozs talajoltás tarlóbontás talajbaktérium helyszíni ellenőrzések földhasználat gyep ökológiai gazdálkodás Lumino Pro formatartó Q-bag zsák takarmány haszonbérlet biostimulátor növénykondícionálás őstermelői igazolvány concept cirok szudánifű takarmánynövény KAP füvesítés gyeptelepítés BMR jogszabályváltozások vetőburgonya csávázás systiva fordított áfa biominősítés zab olajtök hibridbúza keverési igazolás fémzárolt vetőmag baltacim bíborhere lucerna somkóró csillagfürt olaszperje deflektor oltott lucerna csicseriborsó szarvaskerep lóbab vöröshere takarmányrepce vetőmagnorma zöldtrágya pohánka méhlegelő parkfű köles mohar AÖP szerlisták tőzeg sorköztakaró családi gazdaság árpa tönkölybúza vetésidő napraforgó biogazdálkodás biovetőmagok Kuk bükköny perlit Big-Bag zsák
Üzenet
Kérdésed, üzeneted van? Oszd meg velünk!

Figyelem! A Caps Lock bekapcsolva!


Legkeresettebb termékek | Legkeresettebb termékek
Genezis Kukorica
Rendelhető
Lombtrágya
Genezis Kukorica
Kiszerelés:
10 liter/kanna
Nettó egységár:
853 Ft/liter
Kosárba teszem
Marha-Jó
Rendelhető
Szervestrágya
Marha-Jó
Kiszerelés:
25 kg/zsák
Nettó egységár:
146.50 Ft/kg
Kosárba teszem
Lilla
Rendelhető
Facélia
Lilla csávázatlan
Kiszerelés:
20 kg/zsák
Nettó egységár:
1 310 Ft/kg
Kosárba teszem
Fitohorm Kukorica Plusz
Rendelhető
Lombtrágya
Fitohorm Kukorica Plusz
Kiszerelés:
20 liter/kanna
Nettó egységár:
1 647 Ft/liter
Kosárba teszem
Bio-Fer Natúr
Rendelhető
Szervestrágya
Bio-Fer Natúr
Kiszerelés:
1000 kg/big-bag
Nettó egységár:
82.00 Ft/kg
Kosárba teszem
Cikkajánló | Cikkajánló
Praktikus tárolás, biztoságos szállítás
Praktikus tárolás, biztoságos szállítás
2024.05.24. | Szakmai cikkek
A big-bag és q-bag zsákok rendkívül sokoldalú és praktikus tárolási megoldást biztosítanak.
Tovább olvasok
A vetőmag bizalmi cikk és komoly érték!
A vetőmag bizalmi cikk és komoly érték!
2024.05.24. | Szakmai cikkek
Válaszd a minőséget! A fémzárolt vetőmagok használata elengedhetetlen a mezőgazdasági termelők számára a minőségi termelés biztosítása érdekében
Tovább olvasok
Facélia: a lila virágú szántóföldi csoda
Facélia: a lila virágú szántóföldi csoda
2024.05.21. | Szakmai cikkek
Egy lila virágú, talajjavító növény, amely javítja a biodiverzitást.
Tovább olvasok