We can help?
Subscribe to newsletter
Primaq - Prima Mag

We are glad you would like to subscribe to our newsletter. Get first-hand information about our promotions and news!

Home page > Blog > Meghosszabbításra került a lejáró földhasználat visszavonásának határideje
SearchSearchRequest for quotationRequest for quotationOrderOrderDeliveryDelivery

Meghosszabbításra került a lejáró földhasználat visszavonásának határideje

Megjelent az EMVA Irányító Hatóság közleménye

 

A közlemény a  VP4-10.1.1-21. kódszámú „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” és a VP4-11.1.1.-11.2.1.-21 kódszámú „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című felhívások 2023. évre vonatkozó visszavonási kérelmeinek benyújtási határidejét érintő módosításáról rendelkezik, így a lejáró földhasználati szerződések miatt benyújtott visszavonásokról.

 

A közlemény szerint a határidő 2023. január 15-ről 2023. március 31-re módosul annak érdekében, hogy a támogatást igénylők minél megalapozottabb döntést tudjanak hozni a lejáró földhasználati szerződéseik kapcsán.


Földhasználat
 

  • Fentiek szerint tehát, amennyiben a kötelezettségvállalási időszak közben, 2022. december 31. után lejár a támogatásba vont területre vonatkozó földhasználati szerződés és azt a gazdálkodó nem tudja meghosszabbítani, úgy a fenti módosított időpontig lehetőség van arra, hogy ezen területek szankció nélküli visszavonásra kerüljenek.
  • Fontos megjegyezni, hogy ha a támogatást igénylő a visszavonás iránti kérelmet a helyszíni ellenőrzésről történő értesítés napján, ennek hiányában a helyszíni ellenőrzés első napján vagy ezt követően nyújtotta be, akkor a visszavonás iránti kérelem csak a következő évre vonatkozóan fogadható el.
  • A szankciómentes visszavonást kizárólag a lejáró földhasználattal érintett földterületre (adott helyrajzi számú ingatlan!) lehet kezdeményezni. Amennyiben a lejáró földhasználattal érintett terület nem a KET teljes területét érinti, úgy a KET egy részének visszavonása esetén el kell végezni a KET vonatkozásában visszamaradt terület felmérését, és a kérelem részeként, elektronikus úton kell benyújtani.
  • A visszavont területek támogatási jogosultsága megszűnik, azonban a lejáró földhasználati szerződések miatt visszavont területre kifizetett (vagy kifizetésre kerülő) támogatás nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, így visszafizetési kötelezettség nem keletkezik, amennyiben a visszavonási kérelem megfelelő módon beküldésre és jóváhagyásra kerül.
  • A lejáró földhasználattal érintett területek visszavonása esetén a lejáró földhasználat igazolására szolgáló dokumentumot (pl. haszonbérleti szerződést, megbízási szerződést, földhasználati lap másolatát) a Kincstár megkeresésére szükséges benyújtani. Az adott terület használatának tényét igazoló, jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány nem fogadható el a visszavonás feltételeként!
  • Amennyiben a lejáró földhasználattal érintett földterület vonatkozásában nem kerül benyújtásra visszavonási kérelem a megadott határidőn belül, akkor az érintett terület kizárásra kerül és a korábban kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

A teljes közlemény az ITT érhető el. 

Forrás: Agráráélet 2023.01.17.

Subscribe to newsletter

We are glad you would like to subscribe to our newsletter. Get first-hand information about our promotions and news!

Message

Questions, messages? Share it with us!