We can help?
Subscribe to newsletter
Primaq - Prima Mag

We are glad you would like to subscribe to our newsletter. Get first-hand information about our promotions and news!

Home page > Blog > FORDÍTOTT ÁFA
SearchSearchRequest for quotationRequest for quotationOrderOrderDeliveryDelivery

FORDÍTOTT ÁFA

TÁJÉKOZTATÓ

2012. JÚLIUS 1.-TŐL FORDÍTOTT ÁFA a mezőgazdasági termékekre is.

2012. július 1-jén lépett hatályba a fordított adózás a mezőgazdasági szektor egyes tevékenységeire.

 

FAD - Fordított ÁFA

Mit jelent a fordított ÁFA?

 • Alapesetben az eladó kiállít egy számlát a vevő részére, amely tartalmazza az áfát. A vevő a bruttó összeget köteles kifizetni. Ha a vevő vállalkozás, vagy más adóalany, akkor majd elszámol az áfával a NAV felé.  
 • Fordított áfa esetén épp az ellenkezője történik. A fizetendő áfát a vevőnek kell megállapítania, nem az eladónak. Ilyenkor az eladó a számlában nem számíthat fel áfát. 
 • A fordított adózás nem választható. Ha az ÁFA törvényben foglalt feltételek fennállnak, akkor a fordított adózást kell alkalmazni.
 • A 2012.évi XLIX. törvény értelmében az Áfa-t  a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti az áfa tv. 6/a mellékletében felsorolt termékek értékesítése esetében. 

A fordított Áfa-adózás azt jelenti, hogy az eladó az adókötelesen értékesített termék után nem számít fel áfát, vagyis nettó áron értékesít, a forgalmi adót pedig a vevő fizeti be, abban az esetben ha a
termék beszerzője:

 • általános szabályok szerint adózó áfa adóalany (xxxxxxxx-2-xx) , vagy
 • kizárólag közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet végző adóalany, vagy
 • eva adóalany (xxxxxxxx-3-xx)

és a termék értékesítője:

 • általános szabályok szerint adózó áfa adóalany (xxxxxxxx-2-xx), vagy
 • eva adóalany (xxxxxxxx-3-xx)

A fordított Áfa  alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen (adószámmal rendelkezzen, melyet a számlán fel kell tüntetni) és egyikének se legyen olyan, e törvényben szabályozott jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. (Áfa körös adózó legyen) Belföldön nyilvántartásba vett adóalany az Eva. hatálya alá tartozó személy,szervezet is.

A törvény nem alkalmazható a XIV. Fejezetben szabályozott jogállású, mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanynak e tevékenysége körébe tartozó termékértékesítésére és termékbeszerzésére, azaz a nem áfa körös mezőgazdasági őstermelőkre (xxxxxxxx-1-xx).

A termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója olyan számlát bocsát ki, amelyben áthárított adó, illetőleg százalékérték nem szerepel.
A számlán minden esetben fel kell tüntetni,  hogy az adót az Áfa Tv. 142.  §. alapján a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti.
A mezőgazdasági szektorra kiterjesztett fordított adózást azon ügyletek esetén kell először alkalmazni, amelynek teljesítési időpontja 2012. július 1. napjára esik vagy azt követi. Ez azt jelenti, hogy az adózó a 2012.július 1-én vagy azt követően értékesített terményekről kiállított számlában alkalmazza a fordított áfa szabályait.

Az termék eladója áfa alanya az adó megállapítási időszakról benyújtott Áfa bevallásában nyilatkozik az ezen időszakban teljesített termékértékesítése tekintetében
- a vevő adószámáról,
- a termékértékesítés  teljesítésének a napjáról,
- az értékesített termék kilogrammban meghatározott mennyiségéről, és ezer forintra kerekített összegben meghatározott alapjáról az Áfa tv. 6/a számú mellékletében meghatározott vámtarifaszám szerinti bontásban.  

A termék beszerzője a fordított áfa hatálya alá tartozó termékbeszerzései tekintetében szintén nyilatkozik
- a termékértékesítő adószámáról,
- a termékértékesítés teljesítésének a napjáról,
- vámtarifaszám szerinti bontásban - a beszerzett termék kilogrammban meghatározott mennyiségéről ezer forintra kerekített összegben meghatározott adóalapról.

A fordított adózás szabályait 2014. június 30. napját magába foglaló adó megállapítási időszak tekintetében kell alkalmazni. A változás kétéves átmeneti időszakra marad hatályban. 


A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek köre

Az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés – 2012. július elsejétől hatályos – i) pontja alapján az adót a termék beszerzője fizeti az Áfa tv. új 6/A. számú mellékletében felsorolt termékek értékesítése esetében. Az Áfa tv. 6/A. számú mellékletében foglaltakat figyelembe véve, a következő termékek értékesítése esik 2012. július elsejétől a fordított adózás hatálya alá:

 • kukorica (vtsz. 1005),
 • búza és kétszeres (vtsz. 1001),
 • árpa (vtsz 1003),
 • rozs (vtsz. 1002),
 • zab (vtsz. 1004),
 • triticale (vtsz 1008 90 10),
 • napraforgó-mag, törve is (vtsz. 1206 00),
 • repce- vagy olajrepcemag, törve is (vtsz. 1205 ),
 • szójabab, törve is (vtsz. 1201).

Tekintettel arra, hogy az Áfa tv. 6/A. számú melléklete a fordított adózás alá eső mezőgazdasági termékek körét vámtarifaszámra (vtsz-re) hivatkozással határozza meg, figyelemmel kell lenni arra is, hogy az Art. 179. § (13) bekezdés a) pontja értelmében a termékbesoroláskor a Kereskedelmi Vámtarifa 2002. július hó 31. napján érvényes besorolási rendje tekintendő irányadónak (a besorolás ezen időpontot követő változásai az adókötelezettséget nem befolyásolják).

Forrás:

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról: NAV
Tájékoztató az Áfa tv. 6/A. számú mellékletében szereplő termékek tarifális besorolásáról: NAV 

Subscribe to newsletter

We are glad you would like to subscribe to our newsletter. Get first-hand information about our promotions and news!

Message

Questions, messages? Share it with us!