We can help?
Subscribe to newsletter
Primaq - Prima Mag

We are glad you would like to subscribe to our newsletter. Get first-hand information about our promotions and news!

Home page > Blog > Megjelentek az új időszak első VINOP pályázatai!
Request for quotationDeliveryDelivery
Megjelentek az új időszak első VINOP pályázatai!

Elindult a VINOP-1.2.1-21 - A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása című pályázati felhívás, és a VINOP-2.1.2-21 - Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése című pályázati felhívás társadalmi egyeztetése.

A VINOP-1.2.1-21 keretösszege 200 milliárd forint, mellyel tervezettel 1000-3000 kérelmet támogatnak majd. A támogatás maximális mértéke 70%! Érdemes odafigyelni az eredményességi mérés fejezetre, mely meghatározza, hogy mit kell elérnie a pályázó vállalkozásnak ahhoz, vissza nem térítendővé alakuljon át az amúgy visszatérítendő támogatás.

A projekt maximális elszámolható összköltségét a statisztikai állományi létszám is korlátozza. Kiemelten jó lehetőség az infrastrukturális és ingatlan fejlesztések megvalósítására, hisz ennek mértéke az elszámolható összköltség akár 70%-a is lehet.

Fontos, hogy jelen kiírás a mezőgazdasági termelőnek minősülő vállalkozásokat – olyan természetes vagy jogi személyek, amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik – NEM támogatja, számukra más kiírások lesznek elérhetőek.

A kutatási pályázat kapcsán a karácsonyi bejgli majszolása mellett már érdemes átgondolni a fejlesztést, hisz az előminősítési kérelmek benyújtása az NKFI Hivatalhoz vagy az SZTNH-hoz már 2021. február 1.-től lehetséges!


1. A VINOP-1.2.1-21 - A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása című pályázati felhívás összefoglalója

A támogatási kérelmek benyújtása 2021. márciusától kezdődik 4 szakaszban.

 • 2021. március 1-16.
 • 2021. június 15-30.
 • 2021. szeptember 30 - október 15.
 • 2022. február 1-15.

A felhívás célja, hogy a valós igényekhez igazodó megoldásokat kínáljon az eltérő piaci pozíciókban és különféle élethelyzetekben működő vállalkozások számára, segítséget nyújtson a technológiai háttér megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások vagy ipar 4.0 megoldások bevezetésében.

Cél, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor, aminek révén a fejlesztést megvalósító vállalkozások körében javul az erőforrás-hatékonyság és/vagy az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb termelékenységi szinthez vezet.

A támogatás formája: visszatérítendő, és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás.

A támogatás összege és mértéke

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a.

Kik pályázhatnak?

Azon mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek

 • rendelkeznek legalább 1 lezárt üzleti évvel,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
 • Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Támogatásban nem részesíthetők azon vállalkozások, melyek

 • mezőgazdasági termelőnek minősülnek (legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik),
  amelynek fejlesztési igénye mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul.

Mire lehet pályázni?

 • technológiafejlesztés
 • infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
 • képzési szolgáltatások igénybevétele
 • üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
 • projekt-előkészítés

Bővebb információ a pályázati konstrukcióról ITT érhető el.


2. A VINOP-2.1.2-21 - Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése című pályázati felhívás társadalmi összefoglalója

A támogatás igénylése két szakaszból áll: előminősítési kérelem, támogatási kérelem.

Az előminősítési kérelmek benyújtása az NKFI Hivatalhoz vagy az SZTNH-hoz az alábbi ütemezés szerint lehetséges:

 • 1. szakasz: 2021. február 1. – 2021. február 28.
 • 2. szakasz: 2021. július 1. - 2021. július 30.
 • 3. szakasz: 2021. december. 1 – 2021. december 30.

A támogatási kérelmek benyújtása 2021. március 1-től 2022. március 2-ig lehetséges.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2021. március 1. - 2021. április 30.
 • 2021. szeptember 1. - 2021. október 29.

A tervezett projektekkel szembeni elvárások

Jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező új termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak.
A projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás összege és mértéke

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: a Vállalati KFI esetén minimum 50 millió forint, maximum 500 millió forint, konzorcium esetén minimum 200 millió forint; Együttműködési KFI esetén minimum 500 millió forint, maximum 1000 millió forint.
Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft.
Konzorcium esetén az igényelt támogatás legalább 50%-át a konzorciumvezetőnek kell igényelnie.

Kik pályázhatnak?

Azon mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek

 • rendelkeznek legalább 2 lezárt üzleti évvel,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
 • Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek nem tartoznak az EVA vagy KATA hatálya alá.

Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek:

 • költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek,
 • egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek, amennyiben azok a 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézménynek, és a KFI törvény szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

Kizárólagos állami tulajdonú non-profit gazdasági társaságok, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

Továbbá amelyek rendelkeznek a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével vagy a 2014. évi LXXVI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján a jogszabályban megjelölt illetékes Hivatal által kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó igazolással.

Támogatás keretében nem nyújtható támogatás:

 • elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
 • mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére, ha

a) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
b) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ.

Mire lehet pályázni?

 • alapkutatás
 • ipari kutatás
 • kísérleti fejlesztés
 • eszközbeszerzés
 • immateriális javak beszerzése
 • előkészítési tevékenység
 • projektmenedzsment tevékenység
 • kötelező nyilvánosság
 • piacra vitel
 • általános (rezsi) költségek
 • ingatlan beruházás

Bővebb információ a pályázati konstrukcióról ITT érhető el.


Forrás: Agroinform online 2020/12/24

Subscribe to newsletter

We are glad you would like to subscribe to our newsletter. Get first-hand information about our promotions and news!

Message

Questions, messages? Share it with us!

Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás
Kiszállítás