We can help?
Subscribe to newsletter
Primaq - Prima Mag

We are glad you would like to subscribe to our newsletter. Get first-hand information about our promotions and news!

Home page > Blog > Jogszabályváltozások, pályázatok 2021
Request for quotationDeliveryDelivery
Jogszabályváltozások, pályázatok 2021


Nyakunkon az év vége – és sok minden változik január 1-től!

Számos jogszabályi változás fog érvénybe lépni 2021. január 1-től és megjelenik több új pályázati felhívás is. Amire érdemes odafigyelni:: NAV adatszolgáltatási kötelezettség, őstermelők, családi gazdaságok adóreformja, égetési tilalom, pályázatok!

Őstermelők és családi gazdaságok adóreformja

A november végén elfogadott jogszabály-módosítás 2021. január 1-jén fog életbe lépni: átalakul az őstermelők adózási rendszere, jelentősen megemelkednek az adózáshoz kapcsolódó határértékek. Teljesen átalakul az őstermelők és családi gazdaságok nyilvántartási rendszere, megszűnik a plasztikkártya!
 

Most kell bevonni a gyereket a gazdaságba!

Az, aki szeretné bevonni az őstermelők családi gazdaságába (ŐCSG) 16 évet be nem töltött rokonát, december 31.-ig még megteheti. Bár a jogszabály szerint az ŐCSG tagja csak 16. életévét betöltött személy lehet, azok a kiskorúak, akik december 31-ig bezárólag a családi gazdaság tagjai lettek, az őstermelők családi gazdaságában is bennmaradhatnak.
 

KATÁ-s vállalkozásokat érintő változások

A KATÁ-s egyéni vállalkozókat érintően 2020. nyarán tettek módosítási javaslatokat, melyet a Parlament július 3-án fogadott el. A törvény több ponton is módosul:

 • Jelenleg egy kisadózó egyéni vállalkozó egyben lehet egy KATÁ-s Bt.-ben is kültagként kisadózó. Ez a lehetőség megszűnik és csak egy jogviszonyban lehet kisadózó 2021. január 1-jétől.
 • A kapcsolt vállalkozások közötti kifizetéseket terhelő adó 40%.
 • Ha a 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) szerint kifizetőnek minősülő vállalkozás a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió Ft-ot meghaladó összegű bevételt juttat, a juttatás 3 millió Ft-ot meghaladó része után 40 %-os mértékű adót köteles befizetni.
   

Adatszolgáltatási kötelezettség

2020. július 1-jétől minden, cégek között kibocsátott számlát jelenteni kell az adóhatóságnak, 2021. január 1-jétől pedig már minden számlát jelenteni kell a NAV-nak, függetlenül attól, hogy belföldi vagy külföldi, magán- vagy jogi személy részére állították ki. Az adatszolgáltatási kötelezettség a helyesbítő és sztornó számlákra is vonatkozik. A kézi számlák adatait manuálisan szükséges rögzíteni, az online számlázórendszerben kiállított számlák adatai automatikusan bekerülnek a NAV nyilvántartásába.
 

Permetezőgépek felülvizsgálata

2020. január 1-jétől már csak érvényes műszaki vizsgával rendelkező vagy műszaki vizsgára bejelentett permetezőgépekkel lehet növényvédelmi munkát végezni. A Nébih felhívta a figyelmet arra, hogy a vártnál lassabban és jóval alacsonyabb számban jelentkeztek a gazdák műszaki felülvizsgálatra, viszont „nem megfelelt” vizsgaeredménnyel, vagy érvényes vizsgaidőpont hiányában a növényvédelmi

viszont „nem megfelelt” vizsgaeredménnyel, vagy érvényes vizsgaidőpont hiányában a növényvédelmi gépek nem használhatóak. Ezekben az esetekben a szakemberek a hatósági eljárás megindítása mellett, a növényvédelmi gépek használatát is leállíttatják. 2020-ban még csak figyelmeztettek a kötelezettségre, de 2021-től anyagi szankció is társulhat a figyelmeztetés mellé.
 

Égetési tilalom

Az eredeti terv szerint januártól 1-től az avar és a kerti hulladék égetésének engedélyezése kikerült volna az önkormányzatok hatásköréből, és általánossá vált volna a kerti hulladékok égetésének tilalma az egész országban, a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján.

Nemrég viszont egy kormányrendelet kitolta az országos tilalom életbe léptetését. A járványügyi veszélyhelyzet végéig (jelen állás szerint február 8-ig) így az eredeti szabályozás marad érvényben.
 

Pályázatok

 • Vidékfejlesztési pályázatok

Egyes vidékfejlesztési pályázatok kötelezettségvállalási idejének meghosszabbítására 2020. dec. 20-ig van lehetőség, a kérelem visszavonására pedig 2021. január 15-ig.

 • Vállalkozásfejlesztés hátrányos helyzetű településeken

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása” című (GINOP-1.2.9-20 kódszámú) felhívás.
Akár 60 millió forint 70-100%-os vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A támogatási kérelmek benyújtására 2021. január 19. és 2021. február 18. között van lehetőség.

 • Borpromóciós tevékenységek támogatása – benyújtás december 18-ig!

A támogatás olyan program megvalósításához igényelhető, amelynek célja a fogyasztók tájékoztatása az Európai Unió belső piacán, illetve a harmadik országok piacán.

 • Nemzetközi innovációs együttműködések támogatása

Elérhető a pályázati forrás az EUREKA programban a magyar vállalkozások nemzetközi innovációs együttműködéseire.
Az osztrák-magyar együttműködési projektek angol nyelvű pályázati anyagának benyújtási határideje: 2021. január 27.

 • Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

pályázati felhívás nagyon népszerű volt az őszi beadási időszakban, több mint 2000 kérelem érkezett be. A következő beadási szakaszhatár 2021. március 16.

 • Öntözésfejlesztés

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztésére (öntözési beruházások) kiírt pályázat következő benyújtási szakaszhatára 2021. február 4. a felhívás szerint.
Az öntözési közösségek támogatása is napirenden van, felhívás tervezet már megismerhető, a tervek szerint jövő év márciusától lehet benyújtani a kérelmeket.

 • Borászat

Folytatódik a borászatok gépberuházásának támogatása, legközelebb tavasszal lesz lehetőség a támogatási kérelmek benyújtására.
 

Várható pályázati felhívások 2021-ben

 • Élelmiszeripari beruházások támogatása – támogatási kérelmek benyújtása február 4-től lehetséges a felhívás tervezet szerint
 • Veszélyeztetett mezőgazdasági növényfajták megőrzésének támogatása – a felhívás tervezet már megtekinthető, mely szerint 2021. március 1-től lehet benyújtani a kérelmeket
 • Állattartó telepek megújításának támogatása (100 millió Ft támogatási összeghatárig)
 • Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása
 • Külterületi utak fejlesztése, karbantartásukhoz kapcsolódó gépek- és eszközök beszerzése
 • Vetőmag feldolgozók fejlesztésének támogatása
 • Horgász szervezetek támogatása pályázati és normatív alapon
   
Forrás: Agroinform online 2020. 12. 11.

Subscribe to newsletter

We are glad you would like to subscribe to our newsletter. Get first-hand information about our promotions and news!

Message

Questions, messages? Share it with us!