We can help?
Subscribe to newsletter
Primaq - Prima Mag

We are glad you would like to subscribe to our newsletter. Get first-hand information about our promotions and news!

Home page > Blog > FORDÍTOTT ÁFA
Request for quotationDeliveryDelivery
FORDÍTOTT ÁFA

TÁJÉKOZTATÓ:  2012. JÚLIUS 1.-TŐL FORDÍTOTT ÁFA a mezőgazdsági termékekre is

2012. július 1-jén lépett hatályba a fordított adózás a mezőgazdasági szektor egyes tevékenységeire.

Mit jelent a fordított ÁFA?
Alapesetben az eladó kiállít egy számlát a vevő részére, amely tartalmazza az áfát. A vevő a bruttó összeget köteles kifizetni. Ha a vevő vállalkozás, vagy más adóalany, akkor majd elszámol az áfával a NAV felé.  

Fordított áfa esetén épp az ellenkezője történik. A fizetendő áfát a vevőnek kell megállapítania, nem az eladónak. Ilyenkor az eladó a számlában nem számíthat fel áfát. 

A fordított adózás nem választható. Ha az ÁFA törvényben foglalt feltételek fennállnak, akkor a fordított adózást kell alkalmazni.
A 2012.évi XLIX. törvény értelmében az Áfa-t  a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti az áfa tv. 6/a mellékletében felsorolt termékek értékesítése esetében. 

A táblázat tartalmazza jogszabály hatálya alá tartozó növényfajok listáját a vámtarifaszám szerinti besorolásban, mely az érintett növényfajok vetőmagját is magába foglalja.
A fordított Áfa-adózás azt jelenti, hogy az eladó az adókötelesen értékesített termék után nem számít fel áfát, vagyis nettó áron értékesít, a forgalmi adót pedig a vevő fizeti be, abban az esetben ha a
termék beszerzője:

  • általános szabályok szerint adózó áfa adóalany (xxxxxxxx-2-xx) , vagy
  • kizárólag közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet végző adóalany, vagy
  • eva adóalany (xxxxxxxx-3-xx)

és a termék értékesítője:

  • általános szabályok szerint adózó áfa adóalany (xxxxxxxx-2-xx), vagy
  • eva adóalany (xxxxxxxx-3-xx)

A fordított Áfa  alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen (adószámmal rendelkezzen, melyet a számlán fel kell tüntetni) és egyikének se legyen olyan, e törvényben szabályozott jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. (Áfa körös adózó legyen) Belföldön nyilvántartásba vett adóalany az Eva. hatálya alá tartozó személy,szervezet is.

A törvény nem alkalmazható a XIV. Fejezetben szabályozott jogállású, mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanynak e tevékenysége körébe tartozó termékértékesítésére és termékbeszerzésére, azaz a nem áfa körös mezőgazdasági őstermelőkre (xxxxxxxx-1-xx).

A termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója olyan számlát bocsát ki, amelyben áthárított adó, illetőleg százalékérték nem szerepel.
A számlán minden esetben fel kell tüntetni,  hogy az adót az Áfa Tv. 142.  §. alapján a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti.
A mezőgazdasági szektorra kiterjesztett fordított adózást azon ügyletek esetén kell először alkalmazni, amelynek teljesítési időpontja 2012. július 1. napjára esik vagy azt követi. Ez azt jelenti, hogy az adózó a 2012.július 1-én vagy azt követően értékesített terményekről kiállított számlában alkalmazza a fordított áfa szabályait.

Az termék eladója áfa alanya az adó megállapítási időszakról benyújtott Áfa bevallásában nyilatkozik az ezen időszakban teljesített termékértékesítése tekintetében
- a vevő adószámáról,
- a termékértékesítés  teljesítésének a napjáról,
- az értékesített termék kilogrammban meghatározott mennyiségéről, és ezer forintra kerekített összegben meghatározott alapjáról az Áfa tv. 6/a számú mellékletében meghatározott vámtarifaszám szerinti bontásban.  

A termék beszerzője a fordított áfa hatálya alá tartozó termékbeszerzései tekintetében szintén nyilatkozik
- a termékértékesítő adószámáról,
- a termékértékesítés teljesítésének a napjáról,
- vámtarifaszám szerinti bontásban - a beszerzett termék kilogrammban meghatározott mennyiségéről ezer forintra kerekített összegben meghatározott adóalapról.

A fordított adózás szabályait 2014. június 30. napját magába foglaló adó megállapítási időszak tekintetében kell alkalmazni. A változás kétéves átmeneti időszakra marad hatályban. 
Letölthető verzió
 

Forrás:

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról:
http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/ado/afa080101_hatalyos/fordad_20120614.html
 

Tájékoztató az Áfa tv. 6/A. számú mellékletében szereplő termékek tarifális besorolásáról:
 http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/ado/afa080101_hatalyos/besorolas_20120614.html

Subscribe to newsletter

We are glad you would like to subscribe to our newsletter. Get first-hand information about our promotions and news!

Message

Questions, messages? Share it with us!