We can help?
Subscribe to newsletter
Primaq - Prima Mag

We are glad you would like to subscribe to our newsletter. Get first-hand information about our promotions and news!

Home page > Blog > Tájképi elemek 2023 - Kölcsönös megfeleltetés - Új szabályok
SearchSearchRequest for quotationRequest for quotationOrderOrderDeliveryDelivery

Tájképi elemek 2023 - Kölcsönös megfeleltetés - Új szabályok

A szántóterületek esetében kötelezően fenntartandó nem termelési célú területekre és tájképi elemekre vonatkozó várható előírások (HMKÁ 8)

Ez egy összetett és odafigyelést igénylő előírás-csoport.

???? A gazdaságok szintjén (kivéve a 10 hektár alattiakat és az összefoglalóban később felsoroltakat) – a szántóterület legalább 4%-át nem termelő elemként - beleértve a parlagon hagyott földterületeket is - VAGY a gazdaságok szintjén a szántóterület legalább 7%-át nem termelő elemként - beleértve a parlagon hagyott földterületeket, a növényvédő szerek használata nélkül termesztett köztes növénykultúrákat illetve nitrogénmegkötő növényeket – kell fenntartani azzal, hogy szántóterület legalább 3%-a parlagon hagyott földterület vagy nem termelő elem kell, hogy legyen.

???? Nem termelő elemnek minősülnek a nem termelési célú területek, a tájelemek és a védett tájkép elemek.

Tájképi elemek - új KAP

???? 2023-ra uniós derogáció, azaz az előírás betartása alóli mentesség van arra a szabályra nézve, hogy ha a gazdálkodó az előzőekben részletezett, valamely százalékos arány teljesítéséhez parlagon hagyott területet is tervez bejelenteni 2023-ban, azt akkor is beszámíthatja ennek a HMKÁ-előírásnak a teljesítésébe, ha azon az egyébként parlagon hagyni tervezett területen mégis termeszteni fog szántóföldi növénykultúrát (kivéve kukorica és szójabab, ezt az unió nem engedte).

A szabály alkalmazása alól kivételt képez:

- legfeljebb 10 hektár szántóterülettel rendelkezők

- a támogatható mezőgazdasági terület több mint 75%-a állandó gyepterület

- a szántóterület több mint 75%-át gyep vagy egyéb egynyári takarmánynövény termesztésére, parlagon hagyott földterületként, hüvelyes növények termesztésére vagy e célok közül többre is használják.

???? Védett tájkép elemek: magányosan álló fa, fa- és bokorcsoport, terasz, gémeskút, kunhalom, kis tavak. Ezek támogatható területek, megőrzésük kötelező és bárhol lehetnek a szántóterületen belül.

???? Tájelemek: táblaszegély, erózióvédelmi sáv, fás-cserjés sáv, nem termelő beruházás keretében szántóföldön létrehozott erózióvédelmi létesítmény, szántóföldi művelés alatt nem álló vízvédelmi sáv, kis vizes élőhely.
     Támogatható területek, ha elszámolják HMKÁ 8 teljesítésbe.
     Megőrzése kötelező abban az évben, amelyikben el kívánja számolni a gazdálkodó.
     A tábla legfeljebb 50%-át foglalhatja el, akkor is, ha több tájelem van a táblán és akkor is, ha a 0,25 hektáros támogathatósági küszöb alatt van.

???? Táblaszintű elemek: parlagon hagyott földterület, ökológiai jelentőségű másodvetés, nitrogénmegkötő növénnyel bevetett terület. Ezekre az eddig ismert zöldítési szabályok érvényesek.

???? Még jobban kell figyelni az inváziós növényekre és a veszélyes gyomnövényekre:

- Bármely tájelemként vagy védett tájképi elemként megjelölt objektumon a termelőnek meg kell akadályozni az inváziós növények és a veszélyes gyomnövények megtelepedését.

- A védekezés során minden olyan eszközt alkalmazni lehet/kell, amely a hatályos természetvédelmi és növényvédelmi szabályok alapján elvárható.

- A veszélyes és inváziós gyomok jelenléte automatikusan nagymértékű, súlyos gyomosságnak felel meg, mely a vizsgált támogatási évben kizárja a területet a támogathatóságból.

???? Fát, bokrot és sövényt a március 1. és augusztus 31. közötti költési és fiókanevelési időszakban nem lehet kivágni.
 

2023-tól több érdemi változás várható a területalapú támogatási rendszerben az uniós szabályozás szigorodása és változása okán.

Forrás: Agrárminisztérium Dr. Feldman Zsolt facebook

Subscribe to newsletter

We are glad you would like to subscribe to our newsletter. Get first-hand information about our promotions and news!

Message

Questions, messages? Share it with us!