Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek

Primag - primag mag
Primaq - Prima Mag

HÍRLEVÉL

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy Ön is elsőként értesülhessen újdonságainkról, akcióinkról.
Kötelező mező

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadom.

>> Rendszer >> Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek
Primag - primag mag

Kötelező mező

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadom.

Vásárlási Infók - Webáruház

 

Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek
 

A jelen Általános Értékesítési Szerződési Feltételek - továbbiakban AÉSZF - a Primag Kft. (9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24.) - továbbiakban Szállító - értékesítését és áruszállítását szabályozzák, és a felek között létrejövő valamennyi egyedi szállítási és adás-vételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. ÁÉSZF alkalmazása során "Megrendelő", ill "áru" és "szolgáltatás" alatt az egyes szállítási szerződésekben szereplő megrendelőt, mint másik szerződő felet (természetes, vagy jogi személyt), ill. az értékesített terméket kell érteni. Amennyiben a Megrendelő az ÁÉSZF ellen írásban kifogással nem él, úgy jelen feltételek lépnek hatályba.
 

A szerződés létrejötte: A szerződés az ÁÉSZF alapján, a mindenkor érvényes árak alapján, megrendelés aláírásával jön létre.
 

Megrendelés: A Szállító irodájában személyesen megrendelt és publikus elérhetőségein - levélben, faxon, e-mailben, web-es felületen, webáruházán  (www.primag.hu) - keresztül küldött megrendelést fogad el. A Szállító a Megrendelés alapján visszaigazolja a Megrendelő által rendelt termékeket és szolgáltatásokat az általa is elfogadott feltételekkel "Vevői megrendelés visszaigazolása" - továbiakkaban visszaigazolás, vagy Szállítási szerződés keretén belül.

 

Egységár: Az árjegyzékben (prospektus, weboldal, webáruház) szereplő egységárak az ÁFA-t, valamint a kiszállítás díját NEM tartalmazzák.
 

Visszaigazolás: A Szállító a Megrendelő részére a következőket igazolja vissza: áru, szolgáltatás pontos megnevezését, kiszerelését, egyéb tulajdonságait (csávázottság), áru átvételének (teljesítési helyének) pontos címét, átvevő/kiadó személy nevét, a szállítás módját, határidejét, fizetés módját és annak határidejét,  szükség esetén a finanszírozási mértékét (havi kamat %), illetve a pénzügyi fedezetet (váltó, engedményezés).

 

A teljesítés helye, ideje: A Szállító gondoskodik arról, hogy a visszaigazolás, vagy Szállítási szerződés alapján közösen elfogadott átvételi helyen az áru rendelkezésre álljon, illetve a megadott határidőig a Megrendelő által megjelölt helyre leszállításra kerüljön.
 

Szállítás: Ha a Megrendelő szállíttatja el a termékeket, akkor a teljesítés helye az Szállító által megadott telephely. Ha a Szállító szállítja a termékeket, akkor a teljesítés helye a Megrendelő által megjelölt szállítási cím. Szállító szállítása esetén a kárveszély lerakodást követően átszáll a Megrendelőre.
A Szállító esetenként élhet előszállítási jogával. A visszaigazoláson szereplő szállítási időpont tájékoztató jellegű, további pontosítást igényel a szállítást megelőzően, telefonon.
 

Tárolás: a Szállító erre irányuló megrendelés esetén vállalja a kifizetett áru saját telepén történő tárolását, a megrendelés visszaigazolásában, vagy a szerződésben feltüntetett ideig.
  

Mennyiségi és minőségi átvétel: Az áru minőségi és mennyiségi átvétele a visszaigazolásban megjelölt teljesítési helyen a teljesítést igazoló okmányok aláírásával egyidejűleg történik meg. Mennyiségi és minőségi kifogás csak a teljesítést igazoló okmányon feltüntetett, vagy külön jegyzőkönyvben felvett (Szállító képviselője (szállítást végző fuvarozó) által is aláírt) mennyiségekre vonatkozik. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! 
  

Szavatosság, felelősség: A Szállító szavatolja, hogy az áru a lejárati időn belül megfelel a szerződésben meghatározott specifikációra. A szavatosság nem vonatkozik az áru olyan hibáira, amelyek az átvételt követően (különösen a nem megfelelő tárolásból) keletkeztek.
 

A vetőmag minőségét a Vetőmag-minősítő Bizonyítvány tanúsítja. A Szállító jótáll azért, hogy az általa forgalmazott vetőmag megfelel a Bizonyítványban rögzítetteknek, illetve a Magyar Szabvány előírásainak. 

A vetőmag minőségi hibáját a felfedezéstől számított 15 napon, vagy az elvetés időpontjától számított 30 napon belül, de legkésőbb minden naptári év június 20-ig (tavaszi vetés), illetve december 20-ig (őszi vetés) kell írásban bejelenteni a Szállítónak. Ezen időpont után beérkezett igényt a Szállító nem köteles figyelembe venni. 

A Szállító jótállási kötelezettsége kizárólag az általa szolgáltatott vetőmag vételárának összegére korlátozódik. Megalapozott igény esetén a vetőmag vevőjének jogában áll a vetőmag kicserélését vagy vételár engedményt kérni.
 

Tulajdonjog fenntartása: A Szállító az árura vonatkozó tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a Megrendelő az áru teljes vételárát ki nem fizette, valamint a szerződésből fakadó valamennyi kötelezettségét nem teljesítette.
 

Vételár, fizetési feltételek: A visszaigazolt, vagy a Szállítási szerződésben szereplő egységár (termék, szolgáltatás) fizetendő nettó és bruttó egységárat tartalmazza a visszaigazolásban meghatározott teljesítési helyen, a megadott fizetési határidővel.
A Szállító a visszaigazolásban rögzített fizetési mód és határidő alapján állítja ki számláját.

 

Késedelmes fizetés: A Szállító fenntartja a jogot, hogy a vevői számlán szereplő fizetési határidő és a pénzügyi rendezés között eltelt napokra késedelmi kamatot számoljon fel a Megrendelő részére, az aktuálisan érvényben lévő jegybanki alapkamat 2 szeres mértékéig.Primag - primag magPrimag - primag mag

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, elfogadom.